Árubeszerzések - 46198-2017

07/02/2017    S26

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2017/S 026-046198

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egész Emil
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 12198054
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi ügylet keretében, a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 15 372 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

180 db új, háromtengelyes, csuklós autóbusz beszerzése adásvétel formájában.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség. Az autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza.Csak azonos típusú autóbuszok megajánlására van lehetőség, így a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna a gazdasági célszerűség követelményével (Kbt. 50. § (2) bek.).

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően 24 havi jótállás vállalását írja elő. A kicserélt vagy kijavított fő darabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet.

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy – a felépítményváz szerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziósokból törés, vagy javítást igénylő hiba; burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik,továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát akkor érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bek. szerint.

Ha Ajánlatkérő beszerzési igényének fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium nem tudja biztosítani, ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján, valamint a Kbt. 131. § (9) bek. és a Kbt. 135. § (12) bek. alapján jár el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: (MK1) Garantált üzemképességi mutató vállalása a 24 hónap garanciális időszak alatt / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: (MK2) Az autóbuszok garanciális időszakon belüli, karbantartásra, javításra alkalmas szerelő álláshelyek száma a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, (min. 1 db max. 50 db) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: (MK3) Az oldalablakok nyithatóságának mértéke, az összes oldalüveg felület %-ában / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: (MK4) Az utasok által dobogó nélkül elérhető (közvetlenül az alacsony padlón elhelyezett) ülőhelyek száma (min. 8 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: (MK5) A legkisebb utasfolyosó szélesség 450 mm-t meghaladó része / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: (KK1) 180 db autóbusz nettó vételára összesen / Súlyszám: 40
Költség kritérium - Név: (KK2) A karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrészek költsége és munkadíja ajánlatkérő által műszaki dokumentációban megadott mintatáblázat szerint / Súlyszám: 20
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Eljáró tanácsadó: dr. Miklós Katalin (faksz. lajtromszáma: 00442).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 208-376892
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ikarus Egyedi Autóbusz gyártó Kft.
Postai cím: Újszász u. 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.bansagi@evopro-group.com
Telefon: +36 309054428
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17 910 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 372 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti Csonka János u.2.).

Nem kkv.

12003653-2-44.

Alvállalkozó bevonása: fényezési feladatok.

EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft. (1133 Budapest,Kárpát u. 21.).

Nem kkv.

12938713-2-41.

Ikarus Egyedi Autóbusz gyártó Kft. (1165 Budapest Újszász u.45.).

Középvállalkozás.

13658139-2-44.

Scania Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 1.).

Középvállalkozás.

10415577-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/02/2017