Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 46642-2023

24/01/2023    S17

Danmark-Aarhus: Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel

2023/S 017-046642

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 020-043380)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Fuglsang Agerbo
E-mail: sufa@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69547a43-adf3-4627-8f6a-d1212e33e9d1/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk Indkøbssystem - Levering af frokostmåltid til dagtilbud i Aarhus Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55000000 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I Aarhus Kommune tilbyder alle dagtilbud børnene et dagligt sundt frokostmåltid, medmindre forældrene eller bestyrelsen har fravalgt frokostmåltidet. Dagtilbuddene har ansvaret for at organisere frokostmåltidet, og det er dermed op til det enkelte dagtilbud at beslutte, om de fx ønsker at tilberede maden selv, eller om de - under hensyn til eksisterende regler herfor – ønsker at få maden leveret udefra. Til dette formål etableres der et dynamisk indkøbssystem, hvori konkrete indkøb af ”levering af frokostmåltider til dagtilbud” vil blive udbudt som et miniudbud for en periode ad gangen. De efterfølgende miniudbud omfatter de dagtilbud, som ønsker at få maden leveret udefra fra en ekstern leverandør. Det er udelukkende frokostmåltidet, inklusiv levering, der kan bydes på.

Det dynamiske indkøbssystem har som udgangspunkt en varighed på 6 år. Aarhus Kommune kan ved en ændringsbekendtgørelse forkorte det dynamiske indkøbssystems løbetid eller helt bringe systemet til ophør.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 020-043380

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: I.3) Kommunikation
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: (URL):
I stedet for:
Læses:
Afsnit nummer: I.3) Kommunikation
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: (URL):
I stedet for:
Læses:
Afsnit nummer: I.3) Kommunikation
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: (URL)
I stedet for:
Læses:
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Aarhus Kommune har skiftet udbudssystem, hvorfor det dynamiske indkøbssystem for frokostmåltider til dagtilbud i Aarhus Kommune fremover skal findes på følgende link:

https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=129623&List=0