Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 46964-2020

31/01/2020    S22

Frankrig-Paris: Vagt-, sikkerheds- og -receptions-/telefonomstillingstjenester til Europahusets lokaler i Paris, Frankrig, samt til den Europæiske Unions delegation i OECD og Unesco

2020/S 022-046964

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.PA — Paris — Representation in France
Postadresse: Boulevard Saint-Germain 288
By: Paris
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 75007
Land: Frankrig
E-mail: comm-rep-admin@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: EEAS — Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil
Postadresse: Avenue d'Eylau 12
By: Paris
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 75116
Land: Frankrig
E-mail: comm-rep-admin@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eeas.europa.eu/delegations/paris-oecd-and-un_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: EP — Europa-Parlamentet
Postadresse: Boulevard Saint-Germain 288
By: Paris
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 75007
Land: Frankrig
E-mail: comm-rep-admin@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5855
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vagt-, sikkerheds- og -receptions-/telefonomstillingstjenester til Europahusets lokaler i Paris, Frankrig, samt til den Europæiske Unions delegation i OECD og Unesco

Sagsnr.: COMM/PAR/2020/RP/0003
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79710000 Sikkerhedstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er vagt-, sikkerheds- og -receptions-/telefonomstillingstjenester til Europahusets lokaler i Paris og Marseille, Frankrig, samt til den Europæiske Unions delegation i OECD og Unesco i Paris, Frankrig.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bevogtnings- og sikkerhedstjenester

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79710000 Sikkerhedstjenester
64214200 Telefonomstillingstjenester
79992000 Receptionsarbejde
79713000 Vagttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FR FRANCE
Hovedudførelsessted:

Paris, Frankrig.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vagt-, sikkerhedstjenester til Europahusets lokaler i Paris, Frankrig, samt til den Europæiske Unions delegation i OECD og Unesco.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 20
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Antallet af ansøgere er ikke begrænset.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i punkt I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Telefonomstillingstjenester, Paris

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79992000 Receptionsarbejde
64214200 Telefonomstillingstjenester
79710000 Sikkerhedstjenester
79713000 Vagttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FR FRANCE
Hovedudførelsessted:

Paris, Frankrig.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Telefonomstillingstjenester til Europahusets lokaler i Paris.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 20
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Antallet af ansøgere er ikke begrænset.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i punkt I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bevogtnings- og receptionstjenester

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79992000 Receptionsarbejde
64214200 Telefonomstillingstjenester
79710000 Sikkerhedstjenester
79713000 Vagttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FR FRANCE
Hovedudførelsessted:

Marseille, Frankrig.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bevogtnings- og receptionstjenester til Europahuset i Paris.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 20
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Antallet af ansøgere er ikke begrænset.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i punkt I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 010-017828
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/02/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/03/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2020