Služby - 46970-2020

31/01/2020    S22

Belgie-Brusel: Údržba a provoz zařízení obecné bezpečnosti pro pracoviště Evropského parlamentu v Bruselu (položka č. 1), Štrasburku (položka . 2) a Lucemburku (položka č. 3)

2020/S 022-046970

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Direction générale Sécurité et Protection (DG SAFE)
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Unité 'Budget'
E-mail: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5795
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Údržba a provoz zařízení obecné bezpečnosti pro pracoviště Evropského parlamentu v Bruselu (položka č. 1), Štrasburku (položka . 2) a Lucemburku (položka č. 3)

Spisové číslo: EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
II.1.2)Hlavní kód CPV
50600000 Opravy a údržba bezpečnostních a obranných materiálů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato zakázka se skládá z:

— poskytnutí kvalifikovaných lidských zdrojů pro provádění úkolů souvisejících s údržbou a každodenní aktualizací zařízení, vybavení a materiálu typu I, jakož i pomoc při provozu / používání bezpečnostních zařízení a vybavení,

— údržba zařízení, vybavení a materiálu typu II (komplexní údržba) s povinností dosáhnout stanoveného výsledku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 19 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Údržba a provoz zařízení obecné bezpečnosti na webu EP v Bruselu

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50610000 Opravy a údržba bezpečnostního zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnutí kvalifikovaných lidských zdrojů pro provádění úkolů souvisejících s údržbou a každodenní aktualizací zařízení, vybavení a materiálu typu I, jakož i pomoc při provozu / používání bezpečnostních zařízení a vybavení.

Údržba zařízení, vybavení a materiálu typu II (komplexní údržba) s povinností dosáhnout stanoveného výsledku.

Služby typu I — vybavení a materiál, které mají být udržovány a kontrolovány pomocí nástrojů, metod a zařízení dostupných v Parlamentu.

Služby typu II — zařízení a vybavení, která nemají být udržována a kontrolována pomocí nástrojů, metod a zařízení dostupných v Parlamentu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Údržba a provoz zařízení obecné bezpečnosti na webu EP ve Štrasburku

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50610000 Opravy a údržba bezpečnostního zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnutí kvalifikovaných lidských zdrojů pro provádění úkolů souvisejících s údržbou a každodenní aktualizací zařízení, vybavení a materiálu typu I, jakož i pomoc při provozu / používání bezpečnostních zařízení a vybavení.

Údržba zařízení, vybavení a materiálu typu II (komplexní údržba) s povinností dosáhnout stanoveného výsledku.

Služby typu I — vybavení a materiál, které mají být udržovány a kontrolovány pomocí nástrojů, metod a zařízení dostupných v Parlamentu.

Služby typu II — zařízení a vybavení, která nemají být udržována a kontrolována pomocí nástrojů, metod a zařízení dostupných v Parlamentu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Údržba a provoz zařízení obecné bezpečnosti na webu EP v Lucemburku

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50610000 Opravy a údržba bezpečnostního zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnutí kvalifikovaných lidských zdrojů pro provádění úkolů souvisejících s údržbou a každodenní aktualizací zařízení, vybavení a materiálu typu I, jakož i pomoc při provozu / používání bezpečnostních zařízení a vybavení.

Údržba zařízení, vybavení a materiálu typu II (komplexní údržba) s povinností dosáhnout stanoveného výsledku.

Služby typu I — vybavení a materiál, které mají být udržovány a kontrolovány pomocí nástrojů, metod a zařízení dostupných v Parlamentu.

Služby typu II — zařízení a vybavení, která nemají být udržována a kontrolována pomocí nástrojů, metod a zařízení dostupných v Parlamentu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz zadávací dokumentace

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz zadávací dokumentace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/03/2020
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/03/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

Brusel.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2525
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2525
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/01/2020