Servicii - 46970-2020

31/01/2020    S22

Belgia-Bruxelles: Întreținerea și exploatarea instalațiilor de securitate generală la sediile Parlamentului European din Bruxelles (lotul 1), Strasbourg (lotul 2) și Luxemburg (lotul 3)

2020/S 022-046970

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, Direction générale Sécurité et protection (DG SAFE)
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Unité 'Budget'
E-mail: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5795
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreținerea și exploatarea instalațiilor de securitate generală la sediile Parlamentului European din Bruxelles (lotul 1), Strasbourg (lotul 2) și Luxemburg (lotul 3)

Număr de referinţă: EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
II.1.2)Cod CPV principal
50600000 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialelor de securitate şi apărare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezentul contract constă în:

— punerea la dispoziție a resurselor umane calificate pentru îndeplinirea sarcinilor legate de întreținerea și actualizarea zilnică a echipamentelor, instalațiilor și materialelor de tipul I, precum și pentru asistența în exploatarea / utilizarea echipamentelor și a instalațiilor de securitate,

— întreținerea echipamentelor și instalațiilor și materialelor de tip II (întreținere omnium) cu obligația de rezultat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 19 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Întreținerea și exploatarea instalațiilor de securitate generală la sediul PE de la Bruxelles

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50610000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Punerea la dispoziție a resurselor umane calificate pentru îndeplinirea sarcinilor legate de întreținerea și actualizarea zilnică a echipamentelor, instalațiilor și materialelor de tipul I, precum și pentru asistența în exploatarea / utilizarea echipamentelor și a instalațiilor de securitate.

Întreținerea echipamentelor și instalațiilor și materialelor de tip II (întreținere omnium) cu obligația de rezultat.

Servicii de tipul I - instalații și echipamente care trebuie întreținute și supravegheate cu instrumentele, metodele și dispozitivele disponibile în Parlament.

Servicii de tipul II - instalații și echipamente care nu trebuie întreținute și supravegheate cu instrumentele, metodele și dispozitivele disponibile în Parlament.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Întreținerea și exploatarea instalațiilor de securitate generală la sediul PE de la Strasbourg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50610000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
Locul principal de executare:

Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Punerea la dispoziție a resurselor umane calificate pentru îndeplinirea sarcinilor legate de întreținerea și actualizarea zilnică a echipamentelor, instalațiilor și materialelor de tipul I, precum și pentru asistența în exploatarea / utilizarea echipamentelor și a instalațiilor de securitate.

Întreținerea echipamentelor și instalațiilor și materialelor de tip II (întreținere omnium) cu obligația de rezultat.

Servicii de tipul I - instalații și echipamente care trebuie întreținute și supravegheate cu instrumentele, metodele și dispozitivele disponibile în Parlament.

Servicii de tipul II - instalații și echipamente care nu trebuie întreținute și supravegheate cu instrumentele, metodele și dispozitivele disponibile în Parlament.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Întreținerea și exploatarea instalațiilor de securitate generală la sediul PE de la Luxemburg

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50610000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Punerea la dispoziție a resurselor umane calificate pentru îndeplinirea sarcinilor legate de întreținerea și actualizarea zilnică a echipamentelor, instalațiilor și materialelor de tipul I, precum și pentru asistența în exploatarea / utilizarea echipamentelor și a instalațiilor de securitate.

Întreținerea echipamentelor și instalațiilor și materialelor de tip II (întreținere omnium) cu obligația de rezultat.

Servicii de tipul I - instalații și echipamente care trebuie întreținute și supravegheate cu instrumentele, metodele și dispozitivele disponibile în Parlament.

Servicii de tipul II - instalații și echipamente care nu trebuie întreținute și supravegheate cu instrumentele, metodele și dispozitivele disponibile în Parlament.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea documentele licitației

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea documentele licitației

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/03/2020
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/03/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Bruxelles.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2525
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2525
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/01/2020