Árubeszerzések - 47614-2016

12/02/2016    S30

Olaszország-Ispra: Keretszerződés csővezetékhálózati és fűtőberendezéseknek, valamint könnyűszerkezetes építési és épületlakatossági anyagoknak az isprai Közös Kutatóközpont részére történő beszerzésére – 2 tételre bontva

2016/S 030-047614

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Centro comune di ricerca (JRC)
Postai cím: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Város: Ispra VA
NUTS-kód: ITC41 Varese
Postai irányítószám: 21027
Ország: Olaszország
Kapcsolattartó személy: Nina Faggion Robertsson
E-mail: JRC-ISM-C04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jrc.ec.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1298
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kutatás.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés csővezetékhálózati és fűtőberendezéseknek, valamint könnyűszerkezetes építési és épületlakatossági anyagoknak az isprai Közös Kutatóközpont részére történő beszerzésére – 2 tételre bontva.

Hivatkozási szám: JRC/IPR/2016/C.4/0001/OC
II.1.2)Fő CPV-kód
44100000 Építőanyagok és kapcsolódó termékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célja csővezetékhálózati és fűtőberendezések (1. tétel), valamint könnyűszerkezetes építési és épületlakatossági anyagok (2. tétel) beszerzése az isprai Közös Kutatóközpont központi raktárában a folyamatos ellátás biztosítása érdekében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. tétel – csővezetékhálózati és fűtőberendezések beszerzése.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44115210 Vízvezeték-szerelési anyagok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITC41 Varese
A teljesítés fő helyszíne:

Centro comune di ricerca, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, OLASZORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Csőezetékhálózati és fűtőberendezések beszerzése az isprai Közös Kutatóközpont központi raktárában a folyamatos ellátás biztosítása érdekében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 440 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2. tétel – Könnyűszerkezetes építési és épületlakatossági anyagok beszerzése.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44100000 Építőanyagok és kapcsolódó termékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITC41 Varese
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Könnyűszerkezetes építési és épületlakatossági anyagok beszerzése az isprai Közös Kutatóközpont központi raktárában a folyamatos ellátás biztosítása érdekében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 160 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/03/2016
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/03/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Centro comune di ricerca, via Fermi 2147, edificio 1, sala 7, Ispra VA, OLASZORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlattevőnként 1 képviselő, a pályázati dokumentációban szereplő eljárásnak megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Lussemburgo
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Lussemburgo
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/02/2016