Stavební práce - 47695-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

12/02/2016    S30    Stavební práce - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Nehodící se 

Česká republika-Stráž pod Ralskem: Stavební práce na průmyslových budovách

2016/S 030-047695

Předběžné oznámení

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Diamo, státní podnik
Národní identifikační číslo: 00002739
Poštovní adresa: Máchova 201
Obec: Stráž pod Ralskem
PSČ: 471 27
Stát: Česko
Kontaktní osoba: o.z.Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
K rukám: Ing. Zdeněk Ferus
E-mail: ferus@diamo.cz
Tel.: +420 457894321
Fax: +420 487851851

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.diamo.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/default.aspx

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.A: Předmět zakázky (Stavební práce)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Rekonstrukce technologie NDS-6.
II.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací
Hlavní místo plnění: Stráž pod Ralskem.
CZ051 Liberecký kraj
II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací
Rekonstrukce (demolice, stavba–náhrada původních objektů, vybavení technologickým zařízením) objektu provozu sanační technologie, která slouží k odstraňování kontaminantů ze zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu a odkalištích vod.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 920 000 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45213250 Stavební práce na průmyslových budovách, 45111000 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce, 44610000 Nádrže, zásobníky, podobné nádoby a tlakové nádoby, 31200000 Elektrické rozvodné a řídící zařízení, 42993000 Stroje užívané v chemickém průmyslu

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení a doba trvání zakázky
Doba trvání v měsících: 24 (ode dne zadání zakázky)
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)Další informace:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
8.2.2016