Leveringen - 48107-2015

Beknopt weergeven

11/02/2015    S29

België-Brussel: „Levering van meubilair”

2015/S 029-048107

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Europese Commissie, t.a.v. OIB.DR.2 Financiën en Overheidsopdrachten, CSM 1 05/43, 1049Brussel, BELGIË. Contactpunt: Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

23.2.2015 (10:00).

[...]

Te lezen 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

2.3.2015 (17:30).

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

9.3.2015 (10:00).

[...]

Onderhavige rectificatie is een update van de rectificatie die is bekendgemaakt in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van 16.1.2015, 2015/S 11-013774.