Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Varor - 48107-2015

Visa förkortad version

11/02/2015    S29    Europeiska kommissionen - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Leverans av möbler

2015/S 029-048107

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Europeiska kommissionen, att. OIB.DR.2 – ekonomi och offentlig upphandling, CSM 1 05/43, 1049Bryssel, BELGIEN. Kontaktpunkt: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel. Tfn +32 22986989. Fax +32 22960570. E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Anbudsöppning:

23.2.2015 (10:00).

(...)

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

2.3.2015 (17:30).

IV.3.8) Anbudsöppning:

9.3.2015 (10:00).

(...)

Denna rättelse uppdaterar rättelsen som publicerades i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning av den 16.1.2015, 2015/S 11-013774.