Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 48762-2021

01/02/2021    S21

Německo-Karlsruhe: Čištění částí průmyslového zařízení ve Společném výzkumném středisku v Karlsruhe

2021/S 021-048762

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe – Gemeinsame Forschungsstelle, JRC.G.1 – Strahlenschutz und Sicherheit an JRC Standorten
Poštovní adresa: PO Box 2340
Obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
PSČ: 76125
Země: Německo
Kontaktní osoba: Abteilung Auftragsvergabe
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7782
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Čištění částí průmyslového zařízení ve Společném výzkumném středisku v Karlsruhe

Spisové číslo: JRC/KRU/2021/OP/0156
II.1.2)Hlavní kód CPV
70332300 Služby průmyslového majetku
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Nabídka zahrnuje úklid všech částí průmyslového zařízení v technických prostorách kontrolní oblasti ve Společném výzkumném středisku (JRC) v Karlsruhe během výroční odstávky. Toto období bude trvat asi 6 týdnů a obvykle se koná v měsících srpen/září příslušného roku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
70332300 Služby průmyslového majetku
90910000 Úklidové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hermann-von-Helmholtz-Platz, 1 — 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

PO Box 2340 76125 Karlsruhe

NĚMECKO

II.2.4)Popis zakázky:

Upozorňujeme, že pro účast v tomto RFP musí být splněny konkrétní minimální požadavky v oblasti radiační ochrany a dekontaminace jaderných zařízení. Mimo jiné musí dodavatelé poskytnout důkaz o: dokončeném odborném vzdělání s dodatečnou kvalifikací specialisty na dekontaminaci IHK (Chamber of Industry and Commerce) – https://www.aachen.ihk.de/bildung/pruefungen/weiterbildungspruefungen/dekontfachkraft-rv2011-607082 spolu s pracovní kvalifikací na pozici zkušeného koordinátora; alespoň 3 roky odborné praxe v pozici specialisty na dekontaminaci pro min. 4 osoby, akceptovány budou i ekvivalentní tituly; oprávnění pro činnosti a zaměstnání v zahraničních závodech nebo zařízeních v souladu s oddílem 25 zákona o ochraně proti škodlivým účinkům ionizujícího záření (StrlSchG ze dne 27.6.2017) nebo ekvivalent v jiných zemích.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3).

Upozorňujeme, že veřejný zadavatel si vyhrazuje právo upravit nebo doplnit požadavky uvedené v bodě II.2.4) až do zveřejnění výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
24/02/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddílu I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/01/2021