A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 48858-2021

Submission deadline has been amended by:  185748-2021
01/02/2021    S21

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 021-048858

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003162021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003162021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Testnevelési Egyetem Kampuszfejlesztése II.ütem(2)

Hivatkozási szám: EKR000003162021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek II. ütem - Alkotás utcai tömb

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1126 Budapest, Alkotás utca 42-46.illetve 48 által alkotott tömb. Helyrajzi számok: Budapest, belterület: 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7804, 7805/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A Testnevelési Egyetem új kampuszának Alkotás úti beépítése az alábbi projektelemekből áll:

Atlétika csarnok - Uszoda - Sporthotel

Tornacsarnok

Labdajáték csarnokok - Lőtér - Vívóterem

Kollégium - Diákhotel

Történeti kert

Feladat részletezése:

Atlétika csarnok:

Atlétika csarnoka 400 férőhelyes lelátóval, VIP helyiséggel, szeminárium helyiséggel és az atlétika sportág kiszolgáló területeivel (öltözők, vizesblokkok) rendelkezik. A csarnok 50,2 m fesztávú térlefedést kap. Amely alatt sportpálya és lelátó kerül elhelyezésre.

Uszoda:

Az Uszoda 50 m-es versenymedencével, 25 m-es tanmedencével, 200 fős lelátóval, szemináriumi helyiséggel, és az úszás oktatás magas szintű kiértékelő helyiségével és annak szükséges gyengeáramú rendszereivel rendelkezik. Az uszoda kiegészül wellness funkcióval, és kondicionáló teremmel.

Sporthotel:

Az 53 szobás Sporthotel az épületegyüttes Alkotás utcai frontján kapott helyet, bejárati lobby területe az Alkotás utcai frontról nyílik, és egy reggeliző helyiség is és melegítőkonyha is csatlakozik hozzá.

Sportterasz:

Az Uszoda és az Atlétika csarnok teteje sporttetőként van kialakítva, futókörrel, és különböző rekreációs sportolást szolgáló burkolt sportfelületekkel kialakítva

„T” jelű épület (Tornacsarnok épülete): Itt található a tornacsarnok, a ritmikus gimnasztika edzőterme, és a küzdősportok terei.

A Kollégium - Diákhotel épület együttese 400 férőhelyes, 224 szobát foglal magában. Szobái közül akadálymentes férőhellyel és egy illetve kétágyas szobákkal is rendelkezik.

Nettó (hasznos) alapterületek funkcionális egységenként megbontva:

Sportlétesítmények összesen 30 334m2

Mélygarázs összesen: 5 989 m2

Szállás jellegű létesítmények összesen 13 728 m2

Teljes beruházás összesen: 50 051 m2

Tartószerkezetek:

Síkalapozás bedolgozott beton: 14 742 m3

Mélyalapozás: készül 60 cm átmérőjű CFA technológiájú fúrt cölöp 7 093 fm

Helyszíni (monolit) építésű vasbeton szerkezetek 23 962 m3

Előregyártott vasbeton szerkezetek 7 899 m3

Acél tartó szerkezet gyártása és elhelyezése 3 352 tonna

Sportlétesítmények:

Nézők száma: Atlétika csarnok lelátója 400 fő, Uszoda lelátója 200 fő

Sportpályák

AUS: 4 784 m2 műanyag felületű sportpálya

T Épület:2376 m2 sportparketta

LVL épület: 624 m2 sportparketta és 2991 m2 sportpadló

Uszoda:

50 m-es versenymedence víztérfogat 2750 m3

25 m-es medence víztérfogat 179 m3

Masszázsmedence 37,2 m3

Szállodai egység befogadóképessége:

Kollégium és diákhotel. Összesen 400 fő

Sporthotel: Összesen 106 fő

Parkolóház egység befogadóképessége:

198 db személygépkocsi és 5 db motorkerékpár

A kivitelezés tartalmaz akadálymentes parkolóhely kiépítést is.

Külső munkák:

Történelmi park építése 18 194 m2 amely tartalmaz 1775 m2 füvesítést, 1012 m2 térkőburkolatot, közműépítést növénytelepítést.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítés helye:

Budapest (HRSZ: 7805/1, 7804, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676)

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építésszervezési terv: Építéstechnológia terv alszempontja / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Építésszervezési terv:Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A távhőellátáshoz szükséges hálózatfejlesztés megvalósítása opcióként kerül előírásra, amelyet ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésétől számított 365. napig jogosult megrendelni. Az opciót Ajánlatkérő előirányzatként kezeli.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A 2-4.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

ATnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ATnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá. ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

ATnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

Sz1) A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben. A kivitelezői névjegyzékben való szereplés tényét ajánlatkérő az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból ellenőrzi.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek).

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Kr.) 19. § (1) bek. b) alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Ha az AT beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ATnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P2)-P3) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egy évnél több évben negatív volt, vagy a saját tőke összege az utolsó lezárt üzleti évben nem érte el a 6 000 000 000 HUF-ot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 25 000 000 000,- nettó Ft-ot.

P2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 30 000 000 000,- HUF-ot.

P3) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 25 000 000 000,-HUF árbevétellel.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P3) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATtől.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek az alábbiakat kell benyújtania:

M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy AK ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kell benyújtani:

— ajánlattevő neve,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

— a teljesítés helye,

— a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (m2, db) (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

— a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

— 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell:

1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben az [M2)1-M2)4] szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.

2. A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a szakember neve,

— a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,

— a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az M2) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára érvényes jogosultággal kell rendelkeznie a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel ill. a jogosultság igazolásával a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti építés- kivitelezési referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)1. 1 db, egy szerződés keretén belül teljesített legalább 37 500 m2 nettó alapterületű építési kivitelezési referenciát amely, amely tartalmazta a következő munkákat: alapozás, szerkezetépítés, építészeti munkák, épületvillamosság ezen belül erősáramú és gyengeáramú rendszerek, épületgépészet, út-parkoló és közműépítés, kert és parképítés kivitelezése és tartalmazott legalább 10 000 m3 síklap, 5000 fm fúrt cölöpalap készítést, 17 500 m3 monolit és/vagy előregyártott vasbeton szerkezetépítést és 2500 tonna acél szerkezet elhelyezését.

M1)2. 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített sportlétesítmény építési és/vagy felújítási munkáira szóló referenciát, amely tartalmazott legalább:

a. 37 m fesztávú térlefedést

b. 300 fős mobil vagy fix lelátót,

c. 1 900 m2 sportpadló és/vagy sportparketta készítést

M1)3 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített kollégium és/vagy diákhotel építési és/vagy felújítási referenciával amely tartalmazott legalább 300 fő befogadására alkalmas szoba, és/vagy vendégszoba, és/vagy apartman egységeket valamint főző és/vagy melegítő konyhát valamint étkezőt.

M1)4 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített legalább 145 férőhelyes parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy épületen belül kiépített parkoló terület építési referenciát, amely tartalmazott akadálymentes parkolóhely kiépítést is.

M1)5 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített legalább 1500 m3 víztérfogatú fedett úszómedence építési referenciát.

M1)6 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített legalább 13 000 m2 felületen elvégzett park építési és/vagy parkrekonstrukciós munkák kivitelezésére vonatkozó referenciát amely tartalmazott legalább:

a. 1 300 m2 gyepesítést és/vagy füvesítést

b. 700 m2 beton térkő burkoltat kivitelezését

c. közműépítést

Az M1) pontban felsorolt (M1.1-M1.6) alpontok követelményeinek való megfelelés több szerződésből is teljesíthető, de az előírt M1.1-M1.6. alpontok szerinti egyes minimumkövetelmények értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, azok pontonként egy szerződésből igazolhatóak. A különböző alpontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1.1-M1.6. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni.

Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjének összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.

AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77.§ s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó sportlétesítményeket.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő projektvezető, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)4 Min. 1 fő a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-KÉ kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

Az M2)1 alkalmassági követelményben előírt szakember kapcsán a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az ajánlatkérő a kivitelezési munka irányítását, alapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azt maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha AT 75 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleg visszafizetési bizt. az előleg visszafizetésének arányában csökkenthető.

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek: teljesítési (2 %), jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélkül számított kivitelezésre jutó nettó VD 2 %-a), késedelmi-(0,1%/nap, max:10%), meghiúsulási -(10 %), szerződésszegési kötbér (Szerződésszegésen ként 200 000,- Ft). Jótállás:24 hónap.

A számlázás a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik. További részletek: szerződéstervezet.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §,

— 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1)-(3),(5)-(6),

— 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §, 32/B §.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/03/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/03/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021.február 2. napján 11:00 óra. Találkozás helye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. K. épület recepció. AK konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,

— a kizáró okokról szóló nyilatkozatok,

— AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),

— a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban AK felhívja az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,

— Kbt. 69. § szerinti AK külön felhívására az AT-nek csatolnia kell: a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.

4) P1)-P3) és M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, az 2.-4. részszempont esetében egyenes arányosítás módszerével, az 5. részszempont esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-4. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

6) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Barabás Áron 00961

8) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Az M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

12) A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon Ajánlatkérő 60 napot ért.

13) További információkat a KD tartalmaz.

16) ATnek az AJ-hoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). AK aKbt.71.§(8)bek b) szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés és az építésszervezési terv.

17) AK a Kbt.75.§(6)bek alapján alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.

18) AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

19) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): AK egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással érintett építési beruházás mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

20) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 6 000 000 HUF, azaz hatmillió forint.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Igazolás módja: átutalás esetén átutalást igazoló bizonylat ajánlatban történő csatolásával; nem átutalás esetén a vonatkozó, ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum másolatának ajánlatban történő csatolásával. Ezzel kapcsolatos kamatot AK nem fizet.

21) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

22) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

23) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 2 000 000 000 HUF/káresemény és legalább 4 000 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni

24) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv rajzos és szöveges formában) kell benyújtania.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

A felhívás VI.3) További információk pontjának folytatása:

25) Az EKR rendszerben elérhető műszaki dokumentum: Műszaki leírás.

26) Egyéb műszaki dokumentumok: Az előzőeken kívül minden más műszaki dokumentum a: https://felho.beu.hu/s/sgkwEMiMGy2iFH3 oldalról tölthető le. A letöltési jelszót Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban adja közre.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2021