Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 49547-2023

25/01/2023    S18

Danmark-København: EEA/ADS/22/010 — Levering af midlertidige personaletjenester til Det Europæiske Miljøagentur

2023/S 018-049547

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), EEA.EDO.ADS.ADS1 — Human Resource Management
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EEA/ADS/22/010 — Levering af midlertidige personaletjenester til Det Europæiske Miljøagentur

Sagsnr.: EEA/2022/OP/0036
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EEA har af driftsmæssige årsager behov for midlertidige tjenester til opretholdelse af sin funktionsdygtighed inden for administrative tjenester, navnlig vedrørende levering af midlertidige tjenester i administrative roller (sekretærfunktioner, receptionist, administrativ støtte, administrative assistenter). Denne tjeneste vil lette presset i tjenesten og give mulighed for at gennemføre interviews af fastansatte medarbejdere med henblik på administrative opgaver uden behov for at haste ting igennem eller føle sig presset til at rekruttere uden at følge de normale procedurer og den periode afsat til beslutningsprocessen, som er knyttet til en ordentlig rekruttering af de bedste kandidater.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen, DANMARK.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EEA/ADS/22/010 — Levering af midlertidige personaletjenester til Det Europæiske Miljøagentur.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forståelse af kontraktens omfang og kvaliteten af forslaget til gennemførelse af kontrakten / Vægtning: 42
Kvalitetskriterium - Navn: Fleksibilitet og kontraktforvaltning / Vægtning: 28
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 195-551537
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EEA/ADS/22/010
Betegnelse:

Levering af midlertidige personaletjenester til Det Europæiske Miljøagentur

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Moment A/S
CVR-nummer: 25328949
Postadresse: Vester Farimagsgade 15, 5
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1606
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 800 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 800 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den ordregivende myndighed kan inden for tre år efter underskrivelse af kontrakten gøre brug af proceduren udbud med forhandling i henhold til punkt 11, stk. 1, litra e) i finansforordningens bilag I til at erhverve nye tjenesteydelser fra kontrahenten til en værdi af højst 50 % af rammeaftalens oprindelige loft (dvs. 400 000,00 EUR).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2023