Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 51071-2016

16/02/2016    S32

Alankomaat-Haag: Käännöspalvelut Eurojustille

2016/S 032-051071

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Eurojust
Postiosoite: Maanweg 174
Postitoimipaikka: The Hague
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postinumero: 2516 AB
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@eurojust.europa.eu
Puhelin: +31 704125641
Faksi: +31 704125585
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1264
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Käännöspalvelut Eurojustille

Viitenumero: 2016/EJ/05/PO.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79530000 Käännöspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on EU:n virallisilla kielillä ja muilla kielillä laadittuja asiakirjoja koskevien, korkealaatuisten ja oikea-aikaisten käännös- ja oikolukupalvelujen toimittaminen. Asiakirjoihin voi sisältyä oikeustapauksiin liittyviä asiakirjoja, kuten eurooppalaisia pidätysmääräyksiä, eurooppalaisia todisteiden luovuttamismääräyksiä, oikeusapupyyntöjä, asiakirjatodisteita ja keskinäistä oikeusapua koskevia pyyntöjä sekä hallinnollisia asiakirjoja, kuten henkilöstöön, riita-asioiden valmisteluun ja riita-asioihin liittyviä asiakirjoja sekä muilta sisäisiltä yksiköiltä/palveluilta ja verkostoilta saatuja asiakirjoja. Oikolukuun sisältyy joko 1 tekstin tarkistaminen päätekstin perusteella tai 1 asiakirjan tarkistaminen oikeakielisyyden, tyylin, lauseopin ja johdonmukaisuuden osalta sekä tarvittaessa korjaaminen, muotoilu ja useamman kuin yhden tekstin yhdistäminen yhdeksi asiakirjaksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankintamenettelyn kohteena on käännös- ja oikolukupalveluiden toimittaminen Eurojustille.

Eurojust käsittelee toimiensa toteuttamisen yhteydessä Euroopan unionin (EU) kaikilla virallisilla kielillä laadittuja erilaisia asiakirjoja sekä ajoittain myös muilla kuin EU:n virallisilla kielillä laadittuja asiakirjoja. Esimerkiksi vuonna 2015 (joulukuuhun saakka) Eurojust pyysi noin 249 dokumentin kääntämistä. Kokonaissivumäärä oli noin 1 982 sivua. Asiakirjojen koot vaihtelivat siten, että pienin pyydetty käännös oli 0,5 sivun pituinen ja suurin sisälsi 151 sivua (89 207 sanaa). Eurojust pyysi käännöspalveluja sekä EU:n virallisilla kielillä että muilla kielillä. Tekstejä käännettiin joihinkin EU:n virallisista kielistä ja/tai muihin kieliin. Suurin osa käännöspyynnöistä koski kuitenkin vain EU:n virallisia kieliä. Käännöspalvelujen lisäksi jokainen käännettävä asiakirja on oikoluettava. Eurojust voi tarvittaessa pyytää myös vain oikolukupalveluja ilman käännöksiä.

Edellä mainituista tiedoista huolimatta Eurojust ei esitä tarkkaa arviota tulevista tarpeistaan eikä niihin liittyvästä sopimusarvosta. Nämä luvut voivat muuttua merkittävästi sopimuksen toteuttamisen aikana, eikä Eurojust ole korvausvastuussa sopimusosapuolelle, mikäli määrät ovat alhaisempia kuin alun perin arvioitiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus uusitaan automaattisesti 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei 1 osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen lopettamisesta vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuskauden loppua. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tämän hankintamenettelyn perusteella tehdään 3 taloudellisen toimijan kanssa peräkkäisjärjestelmän mukainen rinnakkainen puitesopimus (sillä edellytyksellä, että riittävä määrä taloudellisia toimijoita täyttää valintaperusteet ja että riittävä määrä vaatimuksenmukaisia tarjouksia täyttää ratkaisuperusteet). Eurojust asettaa vastaanotetut tarjoukset laskevaan paremmuusjärjestykseen tarjouspyynnössä ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti, jotta voidaan laatia luettelo 3 sopimusosapuolesta ja määrittää järjestys, jossa niiltä pyydetään käännös- ja/tai oikolukupalveluja, kun palveluja on tarpeen hankkia.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/03/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 21/03/2016
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

julkinen avaustilaisuus järjestetään osoitteessa Eurojust, Saturnusstraat 9, 2516 AD, The Hague, ALANKOMAAT.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen saa osallistua tarkkailijana 1 edustaja jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajien, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on ilmoitettava Eurojustille edustajansa nimi sähköpostilla (procurement@eurojust.europa.eu) tai faksilla (+31 70 412 5585) viimeistään hankinta-asiakirjoissa mainittuun päivämäärään ja aikaan mennessä. Katso ohjeet ja ehdot kohdasta 13.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

Mahdolliset tarjoajat voivat ladata hankinta-asiakirjat ja mahdolliset lisätiedot seuraavalta verkkosivustolta: https://etendering.ted.europa.eu

Päivitysten ja muutosten tarkistaminen hankintamenettelyn aikana on tarjoajan omalla vastuulla.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Eurojust
Postiosoite: PO Box 16183
Postitoimipaikka: The Hague
Postinumero: 2500 BD
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@eurojust.europa.eu
Internetosoite: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/02/2016