Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 51071-2016

16/02/2016    S32

Nyderlandai, Olandija-Haga: Vertimo raštu paslaugos Eurojustui

2016/S 032-051071

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Eurojustas
Adresas: Maanweg 174
Miestas: The Hague
NUTS kodas: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Pašto kodas: 2516 AB
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: procurement@eurojust.europa.eu
Telefonas: +31 704125641
Faksas: +31 704125585
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1264
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Vertimo raštu paslaugos Eurojustui.

Nuorodos numeris: 2016/EJ/05/PO.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šios sutarties objektas – teikti aukštos kokybės ir laiku vertimo raštu ir korektūros paslaugas, skirtas dokumentams ES ir ne ES kalbomis. Dokumentai gali būti tokie: su bylomis susiję dokumentai, pvz., Europos arešto orderiai, Europos įrodymų orderiai, teismo pavedimai, patvirtinamieji dokumentai, prašymai dėl savitarpio teisinės pagalbos ir administraciniai dokumentai, pvz., susiję su darbuotojais, ikiteisminiai ir teisminiai dokumentai bei iš kitų vidaus skyrių / tarnybų ir tinklų gauti dokumentai. Korektūrą sudaro arba 1 teksto tikrinimas su pagrindiniu tekstu, arba atskiro dokumento tinkamos gramatikos, stiliaus, sintaksės, nuoseklumo tikrinimas ir, jei būtina, koregavimas, formatavimas ir daugiau nei 1 dokumento komponavimas į atskirą dokumentą.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Šios pirkimo procedūros objektas – vertimo raštu ir korektūros paslaugų teikimas Eurojustui.

Vykdydamas savo veiklą Eurojustas naudojasi įvairiais dokumentais, parengtais visomis Europos Sąjungos (ES) oficialiosiomis kalbomis, ir kartais – dokumentais, parengtais ne ES oficialiosiomis kalbomis. Pavyzdžiui, 2015 m. (iki gruodžio mėn.) Eurojustas pageidavo išversti apytikriai 249 dokumentus (iš viso apytikriai 1 982 puslapius). Dokumentai buvo įvairaus dydžio, t. y. mažiausias buvo 0,5 puslapio prašymas, o didžiausią sudarė 151 puslapis (89 207 žodžiai). Eurojustas pageidauja vertimo raštu paslaugų tiek ES, tiek ne ES kalbomis, vertimų į vieną iš ES ir (arba) ne ES kalbų. Tačiau daugiausia buvo prašoma versti tik į / iš ES kalbas / (-ų). Be vertimo raštu paslaugų, reikalaujama, kad būtų atlikta kiekvieno išversto atskiro dokumento korektūra. Jeigu reikia, Eurojustas taip pat gali paprašyti tik korektūros paslaugų be vertimų.

Nepaisant pateiktos informacijos, Eurojustas nenurodo tikslių savo poreikių ateityje ir nepateikia susijusios sutarties sumos tikslaus apskaičiavimo. Sutarties įgyvendinimo metu šie skaičiai gali žymiai pakisti ir Eurojustas neįsipareigoja mokėti rangovui kompensacijos, jei apimtys yra mažesnės nei numatyta iš pradžių.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminarioji sutartis yra atnaujinama automatiškai 3 kartus kiekvieną kartą 12 mėnesių, nebent viena iš šalių gauna formalų pranešimą apie nesutikimą likus bent 3 mėnesiams iki tebevykstančio laikotarpio pabaigos. Atnaujinimas nereiškia, kad esami įsipareigojimai bus pakeisti ar atidėti.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Po šios pirkimo procedūros bus sudaryta preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais pakopų tvarka su 3 ekonominės veiklos vykdytojais (su sąlyga, kad yra pakankamai ekonominės veiklos vykdytojų, kurie tenkina atrankos kriterijus, arba pakankamas skaičius tinkamų pasiūlymų, kurie atitinka paskyrimo kriterijus). Eurojustas gautus pasiūlymus įtrauks į sąrašą mažėjančios svarbos tvarka pagal kvietime pateikti pasiūlymus nurodytus vertinimo kriterijus siekdamas sudaryti 3 rangovų sąrašą ir nustatyti eilės tvarką, kuria jie bus kviečiami teikti vertimo ir (arba) korektūros paslaugas, kai reikės jas pirkti.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 17/03/2016
Vietos laikas: 16:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Bulgarų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Latvių kalba, Lietuvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 21/03/2016
Vietos laikas: 14:00
Vieta:

Viešas vokų atplėšimo posėdis vyks Eurojusto patalpose adresu Saturnusstraat 9, 2516 AD, The Hague, NYDERLANDAI.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje stebėtojo teisėmis galės dalyvauti po 1 kiekvieno konkurso dalyvio atstovą. Pageidaujantis dalyvauti konkurso dalyvis ne vėliau kaip iki pirkimo dokumentuose nurodytos dienos ir valandos turi pateikti Eurojustui savo atstovo vardą ir pavardę el. paštu (procurement@eurojust.europa.eu) arba faksu (+31 70 412 5585). Žr. instrukcijų ir sąlygų 13 dalį.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
VI.3)Papildoma informacija:

Būsimi konkurso dalyviai gali atsisiųsti pirkimo dokumentus ir bet kokią papildomą informaciją iš tinklavietės: https://etendering.ted.europa.eu

Konkurso dalyviai patys privalo patikrinti, kokių pirkimo procedūros metu atsirado atnaujinimų ir pakeitimų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Dėl Europos ombudsmenui pateikto skundo šis laikotarpis nebus sustabdytas ar inicijuotas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Eurojustas
Adresas: PO Box 16183
Miestas: The Hague
Pašto kodas: 2500 BD
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: procurement@eurojust.europa.eu
Interneto adresas: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/02/2016