Prekės - 51093-2016

16/02/2016    S32

Belgija-Briuselis: Sumontuotų arba nesumontuotų baldų tiekimas vaikų lopšeliui, vaikų darželiui ir vaikų priežiūros įstaigoms

2016/S 032-051093

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/43
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Sumontuotų arba nesumontuotų baldų tiekimas vaikų lopšeliui, vaikų darželiui ir vaikų priežiūros įstaigoms.

Nuorodos numeris: OIB.DR.2/PO/2015/077/687
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39161000 Vaikų darželio baldai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Sumontuotų arba nesumontuotų baldų tiekimas ir pastatymas, kai reikia, vaikų lopšeliams, vaikų darželiams ir vaikų priežiūros įstaigoms Komisijos, ES Tarybos ir Europos mokyklos Briuselyje III (Ixelles) pastatuose Briuselio sostinės regione ir jo apylinkėse, taip pat Komisijos vaikų lopšeliams, vaikų darželiams ir vaikų priežiūros įstaigoms Liuksemburge (LU) ir Isproje (IT).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 330 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
39160000 Mokykliniai baldai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Briuselis.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Sumontuotų arba nesumontuotų baldų tiekimas ir pastatymas, kai reikia, vaikų lopšeliams, vaikų darželiams ir vaikų priežiūros įstaigoms.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 330 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

konkurso dalyvis privalo pridėti tapatybės informaciją (žr. specifikacijų I.1 priedą) bei visus šio skelbimo III.1 dalyje „Dalyvavimo sąlygos“ reikalaujamus bei specifikacijų I priede išvardytus dokumentus ir informaciją.

Konkurso dalyvis turi pateikti dokumentinius įrodymus, nurodydamas šalies, kurioje yra jo būstinė ar registracijos vieta, pavadinimą, kaip reikalaujama šalies, kurioje jis nuolat gyvena, teisės aktais.

Konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą:

— neseniai išduotą teismo išrašą arba (jei tokio nėra) lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jis nėra bankrutavęs arba likviduojamas, jo reikalų neadministruoja teismas, jis nėra sudaręs sutarties su kreditoriais, nėra sustabdęs savo veiklos, jo atžvilgiu nėra vykdomos šio pobūdžio procedūros, taip pat jis nėra jokioje analogiškoje padėtyje, nurodytoje nacionaliniuose įstatymuose arba reglamentuose,

— neseniai išduotą teismo protokolo išrašą arba, jei tokio nėra, lygiavertį konkurso dalyvio nuolatinio buvimo šalies kompetentingos teismo ar administracinės institucijos neseniai išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, kandidatai nebuvo pripažinti kaltais padarę nusikalstamą veiką, susijusią su jų profesine veikla, nebuvo priimtas res judicata galią turintis sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje ar bet kokioje kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Sąjungos finansiniams interesams;

— naujausią atitinkamos kandidatų gyvenamosios šalies institucijos išduotą pažymą, kuria patvirtinama, kad jie vykdė įsipareigojimus dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo,

— naujausią šalies, kurioje kandidatai nuolat būna, kompetentingos teismo ar valdymo institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad jie yra įvykdę savo įsipareigojimus, susijusius su tiesioginių mokesčių ir PVM mokėjimu pagal šalies, kurioje jie nuolat būna, teisės aktus.

Tuo atveju, kai susijusioje šalyje tokie dokumentai ar sertifikatai neišduodami, juos gali pakeisti priesaika patvirtintas pareiškimas arba, jei tokio nėra, oficialus pareiškimas, kurį konkurso dalyvis pateikia minėtos šalies teismo arba administracinei institucijai, notarui arba kvalifikuotai profesinei organizacijai.

NB: jeigu grupėms paskiriama sutartis, jos turi pateikti oficialų pareiškimą su patvirtinamaisiais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis privalo pateikti:

— pastarųjų 2 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų ir apyvartinių sąskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas neatskaičius mokesčių, kopijos. Jei dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 2 metų metinio pelno neatskaičius mokesčių deklaraciją. Jei finansinės ataskaitos arba deklaracija rodo, kiek per pastaruosius 2 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., patronuojančiosios bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis privalo pateikti:

— per pastaruosius 2 metus parduotų baldų sąrašą. Šiame sąraše apie kiekvieną naudos gavėją bus nurodyta: naudos gavėjo pavadinimas, pagal sutartį tiektų prekių sąrašas arba pristatymo vieta (-os), bendra užsakymų vertė ir įgyvendinimo laikotarpis,

— įrodymą, remiantis bendrovės organizacinės struktūros aprašymu, kad jis gali pristatyti ir įrengti baldus minėtose įstaigose Briuselyje, Liuksemburge ir Isproje,

— kokybės valdymo sertifikatą (pvz., ISO 9001 ar lygiavertis) arba, jeigu konkurso dalyvis neturi prieigos prie tokių sertifikatų ar galimybės gauti juos per nustatytą laikotarpį, bet kokį kitą jo paties pateiktą kokybės užtikrinimo priemonių įrodymą.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, minėtų baldų pardavimų per pastaruosius 2 metus bendra vertė turi būti bent 200 000 EUR.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 04/04/2016
Vietos laikas: 17:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 08/04/2016
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23),1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1 tinkamai įgaliotas konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje (turi būti pateiktas pasas ar tapatybės kortelė). Siekiant užtikrinti saugumą, norintys dalyvauti konkurso dalyviai turi informuoti OIB DR.2 skyrių „Finansai ir viešieji pirkimai“ raštu likus bent 2 darbo dienoms iki vokų atplėšimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

36 mėnesiai nuo paskyrimo.

VI.3)Papildoma informacija:

1) Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo tinklavietės adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300 Suinteresuotosios šalys raginamos registruotis interneto svetainėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jie bus informuoti apie bet kokius šio kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios tinklavietėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje tinklavietėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą pateikti pasiūlymus.

Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.

Papildomą informaciją apie sutarties sąlygas, sutarties atnaujinimus, dalyvavimo sąlygas, būtinų reikalaujamų pajėgumų lygius, numatytą bendrą sutarties vertę ir t. t. galima gauti pirmiau minėtoje tinklavietėje pateiktose specifikacijose. Ši informacija nebus spausdinama. Pagal 2005 m. EMAS sertifikatą Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje laikosi aplinką tausojančios pozicijos. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.

2) Vykdomosios įstaigos gali būti įtrauktos į sutartį kaip perkančiosios organizacijos (10 % bendros sutarties vertės ribose ir visoms vykdomosioms įstaigoms kartu), jei sutarties vykdymo metu jos oficialiai dar nebuvo įsteigtos arba apskritai dar neegzistavo, todėl negalėjo būti formaliai nurodytos kvietimo pateikti pasiūlymus dokumentuose.

3) Daugiau informacijos apie dalyvavimą šiame konkurse ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide for tenderers“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing business with the European Commission“) šioje tinklavietėje: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Ar perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu? ES Taryba, Europos mokykla Briuselyje III.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/02/2016