Piegādes - 51093-2016

16/02/2016    S32

Beļģija-Brisele: Mēbeļu piegāde ar vai bez montāžas mazbērnu novietņu, bērnu aprūpes iestāžu un bērnudārzu telpām

2016/S 032-051093

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pasta adrese: CSM 1 05/43
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Mēbeļu piegāde ar vai bez montāžas mazbērnu novietņu, bērnu aprūpes iestāžu un bērnudārzu telpām.

Atsauces numurs: OIB.DR.2/PO/2015/077/687
II.1.2)Galvenās CPV kods
39161000 Bērnudārzu mēbeles
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Mēbeļu piegāde ar vai bez montāžas un uzstādīšana (attiecīgā gadījumā) mazbērnu novietnēm, bērnu aprūpes iestādēm un bērnudārziem Komisijas, ES Padomes un 3. Eiropas skolas Briselē (Ixelles) ēkās Galvaspilsētas Briseles reģionā un apkārtējā teritorijā, kā arī Komisijas mazbērnu novietnēm, bērnu aprūpes iestādēm un bērnudārziem Luksemburgā (LU) un Isprā (IT).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 330 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
39160000 Mēbeles skolām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Mēbeļu piegāde ar vai bez montāžas un uzstādīšana (attiecīgā gadījumā) mazbērnu novietnēm, bērnu aprūpes iestādēm un bērnudārziem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 330 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāpievieno identifikācijas dati (sk. specifikāciju I.1. pielikumu) un visi dokumenti un informācija, kas pieprasīti šā paziņojuma III.1. iedaļā "Dalības nosacījumi" un uzskaitīti specifikāciju I pielikumā.

Pretendentam jāpievieno dokumentārs pierādījums ar tās valsts nosaukumu, kurā atrodas tā galvenais birojs vai domicils, atbilstoši savas mītnes zemes tiesību aktiem.

Pretendentam jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kas varētu viņu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz pilnībā aizpildītas šajā tīmekļa vietnē publicētās veidlapas veidā: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts:

— nesen izdots izraksts no sodāmības reģistra vai, ja tāda nav, tad līdzvērtīgs dokuments, ko nesen izsniegusi pretendenta mītnes zemes attiecīgā tiesu vai administratīvā iestāde un kas pierāda, ka pretendents nav bankrotējis vai netiek likvidēts, tā darbību nepārvalda tiesa, tas nav iesaistījies nolīgumā ar kreditoriem, nav pārtraucis saimniecisko darbību, nav iesaistīts tiesas procesā attiecībā uz minētajiem jautājumiem vai nav nonācis citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā,

— nesen izdots izraksts no sodāmības reģistra vai, ja tāda nav, tad līdzvērtīgs dokuments, ko nesen izsniegusi pretendenta mītnes zemes attiecīgā tiesu vai administratīvā iestāde un kas pierāda, ka ar spēkā stājušos tiesas spriedumu pretendents nav notiesāts par pārkāpumu saistībā ar tā profesionālo darbību vai krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Savienības finanšu interesēm,

— nesen izdota apliecība, ko izsniegusi pretendenta mītnes zemes attiecīgā iestāde un kas apliecina, ka viņš ir izpildījis savas sociālās apdrošināšanas maksājumu saistības,

— nesen izdota apliecība, ko izsniegusi pretendenta mītnes zemes attiecīgā iestāde un kas apliecina, ka viņš ir izpildījis savas nodokļu (tiešo un PVN) maksājumu saistības saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem.

Ja šādas apliecības vai dokumenti nav izsniegti attiecīgajā valstī, tos var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu, vai, ja tāda nav, tad ar svinīgu paziņojumu, kuru pretendents sniedz tiesu iestādei vai administratīvai iestādei, notāram vai kvalificētai profesionālai struktūrai šajā valstī.

NB! Ja līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas grupām, tām jāiesniedz nepieciešamais svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāiesniedz:

— finanšu pārskatu (bilanču un darbības pārskatu) kopijas par pēdējiem 2 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tos iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 2 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 2 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāiesniedz:

— pēdējos 2 gados mēbeļu pārdošanas darījumu saraksts. Šajā sarakstā jāiekļauj šāda informācija par katru saņēmēju: saņēmēja nosaukums, līguma ietvaros nodrošināto piegāžu saraksts, piegādes vieta(-as), pasūtījumu kopējā vērtība un izpildes periods,

— pamatojoties uz sava uzņēmuma organizatoriskās struktūras aprakstu, pierādījums tam, ka pretendents var piegādāt un uzstādīt mēbeles Briseles, Luksemburgas un Ispras darba vietā,

— kvalitātes vadības sertifikāts (piem., ISO 9001 vai līdzvērtīgs sertifikāts) vai, ja pretendentam nav iespēju saņemt šādus sertifikātus vai tas nevar tādus iegūt noteiktajos termiņos, citi paša pretendenta sniegti pierādījumi, kas apliecina līdzvērtīgus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lai pretendents tiktu izraudzīts, minētajos 2 gados īstenoto pārdošanas darījumu kopējai vērtībai jābūt vismaz 200 000 EUR apmērā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 04/04/2016
Vietējais laiks: 17:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 08/04/2016
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment "CSM 1", cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība). Drošības apsvērumu dēļ pretendentiem, kas vēlas piedalīties, rakstiski jāinformē Infrastruktūras un loģistikas biroja Briselē (Office for Infrastructure and Logistics in Brussels – OIB) DR.2 daļa "Finanses un publiskais iepirkums" vismaz 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

36 mēneši pēc piešķiršanas.

VI.3)Papildu informācija:

1) Specifikācijas un papildu dokumenti (ieskaitot jautājumus un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1300 Ieinteresētās personas tiek aicinātas reģistrēties tīmekļa vietnē. Tad tās ar tiešsaistes publiskā iepirkuma sistēmas starpniecību tiks informētas par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Personas, kas vietnē nebūs reģistrējušās, tiek aicinātas to regulāri apmeklēt. Komisija nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā šajā tīmekļa vietnē ievietoto papildu informāciju par šo uzaicinājumu uz konkursu.

Tīmekļa vietne regulāri tiks aktualizēta; pretendentu pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Papildu informāciju par līguma noteikumiem, līguma atjaunošanu, dalības nosacījumiem, nepieciešamajiem spēju minimālajiem līmeņiem, kopējo paredzamo līguma apjomu u. c. var atrast specifikācijās, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Netiks izsniegtas drukātas versijas. OIB, kas 2005. gadā saņēma EMAS sertifikātu, īsteno videi nekaitīgus darba principus. EMAS ir vides vadības un audita sistēma, ES brīvprātīgais instruments, ko organizācijas izmanto to ietekmes uz vidi rādītāju uzlabošanai.

2) Līgumā kā līgumslēdzējas iestādes var tikt iekļautas izpildaģentūras (ierobežojot to dalību (visām kopā) līdz 10 % no līguma kopējās vērtības), ja šā uzaicinājuma uz konkursu publicēšanas laikā minētās aģentūras vēl nebija oficiāli izveidotas vai nebija izveides procesā un tādējādi tās nevarēja oficiāli norādīt uzaicinājuma uz konkursu dokumentos.

3) Sīkāku informāciju par dalību uzaicinājumos uz konkursu un par OIB publiskā iepirkuma procedūru norisi lūdzam meklēt "Padomi pretendentiem" un brošūrā "Īstenojot komercsadarbību ar Eiropas Komisiju", izmantojot šādu saiti: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: ES Padome, 3. Eiropas skola Briselē.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/02/2016