Varer - 51113-2020

03/02/2020    S23

Danmark-Aalborg: Udstyr til immunanalyse

2020/S 023-051113

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Kjær Pilgaard
E-mail: s.pilgaard@rn.dk
Telefon: +45 21592331
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af TMA Grand Master udstyr

Sagsnr.: RNA20310 TMA GrandMaster
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33127000 Udstyr til immunanalyse
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Anskaffelse af fuldautomatisk TMA Grand Master udstyr til patologisk afd.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 020 600.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33127000 Udstyr til immunanalyse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland agter at anskaffe 1 stk. fuldautomatisk TMA Grand Master udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Nordjylland agter at indkøbe TMA Grandmaster udstyr til Patologisk afd. på Aalborg Universitetshospital. Vi ønsker at anskaffe det udstyr på markedet der repræsenterer de bedste kvaliteter der er nødvendige for at kunne opfylde afdelingens krav. TMA Grandmaster fra Histolab er både fuldautomatisk samt har en meget høj kapacitet hvilket betyder at udstyret er mere præcist i udførelsen af prøverne og derfor mere patientsikkert, samt at den er tidsbesparende og afdelingen derfor øger deres kapacitet. Region Nordjylland vurderer på baggrund af udført markedsanalyse, at der kun er en leverandør der kan imødekomme udstyr som både er fuldautomatisk og samtidig har høj kapacitet. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 80 stk. 3, nr. 2

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Histolab
CVR-nummer: 28292090
Postadresse: c/o Magnusson Law
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1260
Land: Danmark
E-mail: mail@histolab.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 020 600.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 020 600.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2020