Usluge - 51630-2019

01/02/2019    S23

Hrvatska-Zabok: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2019/S 023-051630

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 233-533458)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zagorski vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61979475705
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Blaženka Petrovečki, Neven Krajačić
E-pošta: blazenka.petrovecki@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588625
Telefaks: +385 49221326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagorski-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.zagorski-vodovod.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

Referentni broj: 16-18-OP-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora o javnoj nabavi obuhvaćaju usluge tehničke i administrativne podrške i upravljanja projektom „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ tijekom pripreme i izvođenja radova te otklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, stručnog nadzora, nabave opreme i provođenja aktivnosti promidžbe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 233-533458

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 01/03/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/01/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 01/03/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: