Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 51676-2023

27/01/2023    S20

Magyarország-Nyíregyháza: Hulladékszállító járművek

2023/S 020-051676

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosító szám: 15445847215
Postai cím: Hősök Tere 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éberhardt Gábor
E-mail: eberhardt@eakhulladek.hu
Telefon: +36 42508369
Fax: +36 42508369
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eakhulladek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002078672022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002078672022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hulladékgyűjtő- és szállítójárművek beszerzése 2

Hivatkozási szám: EKR002078672022
II.1.2)Fő CPV-kód
34144510 Hulladékszállító járművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adás-vételi szerződés keretében hulladékgyűjtő- és szállítójárművek beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34144510 Hulladékszállító járművek
34144511 Hulladékgyűjtő járművek
34144512 Hulladéktömörítő járművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4400_Nyíregyháza_Bokréta_utca_22.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek (Hulladékgyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak szerint: tétel (típus) sorszáma tétel (típus) megnevezése és járműkategória, mennyiség (db)

Alapmennyiség:

1. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min. 20 m3-es felépítménnyel - N3 15 db

2. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi alacsony belépési magasságú fülkével, min. 20 m3-es felépítménnyel - N3 2 db

3. Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min. 27 m3-es felépítménnyel - N3 2 db

Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) új, (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.

Az 1-3. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas hátulsó töltésű tehergépjármű.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését. Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére AK-ként szerződő végső kedvezményezett (Társulás) köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.

Hibaelhárítás: A hordozó járművek (1-3. tétel szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak) tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS HU323) a javítás az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen (nyertes Ajánlattevőként (a továbbiakban: AT) szerződő fél 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a javítást a helyszínen elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése, hibakódok törlése; alap beállítást igénylő beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása; vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló rendszer és elektronikus kulcs illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli idő-intervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembevételével értelmezendőek.

Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: tervezetten 4551 Nyíregyháza, Szállási út 72.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) -EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlati ár részszempont pontos megnevezése és elemei:

"1. Ajánlati ár (nettó Ft) összesen (1.1.) /súlyszám : 60

1.1. Ajánlati ár (nettó Ft) az alapmennyiség vonatkozásában

A 2.1-2.5 értékelési részszempont közös megnevezése:

"2. A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások az alapmennyiség vonatkozásában", összesen súlyszám: 40.

A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónap.

Értékelés módszere:

1. részszempont - Ajánlati ár (nettó Ft)

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (fordított arányosítás módszere).

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax - Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont - A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások az alapmennyiség vonatkozásában

A 2.1. valamint a 2.2. értékelési alszempont esetében:

Ajánlatkérő a 2. részszempont 2.1. valamint a 2.2. értékelési alszempontjai szerinti ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlott értéket tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális 100 pontot adja, a többi ajánlatra pedig az arányosan kevesebb pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, az alábbi képletek alapján:

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax - Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2.3, 2.4. valamint a 2.5. értékelési alszempont esetében:

Ajánlatkérő a 2. részszempont 2.3., 2.4. valamint a 2.5. értékelési alszempontjai szerinti ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlott értéket tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális 100 pontot adja, a többi ajánlatra pedig az arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki, az alábbi képletek alapján:

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:

- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;

- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a, különösen a 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír elő.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni.

Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlattételkor ki kell töltenie a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EKR rendszerben szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(1a) bekezdésében, valamint 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M.1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyának [N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek (hulladékgyűjtő-, és szállító járművek) szállítása] megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét [kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap pontossággal)], a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiséget, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben ajánlattevő olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia alkalmasságát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen az alábbi, több szerződésből is teljesíthető referenciával:

Legalább 10 db N3 kategóriájú felépítményes tehergépjármű (hulladékgyűjtő- és szállítójárművek) szállítására vonatkozó referenciával (referenciákkal):

- amely(ek) magában foglalt(ak) legalább 2 db hulladékgyűjtő tömörítő lapos jármű szállítását.

A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.

A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetési feltételek

A szerződés finanszírozása 100,000000 %-ban az Ajánlatkérő saját forrásaiból történik. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatás legfeljebb 15 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján. Az előleg fizetését az ajánlatkérő biztosíték nyújtásától teszi függővé. A nyertes ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az igényelt előlegnek megfelelő összegben.

A fizetés (rész)teljesítésenként, teljesítési igazolás alapján, számla ellenében, utólag történik, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Számlázás járművenként. Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a, mely szerint „Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának."

Ajánlatkérő elfogadja teljesítésigazolásként a szállítások alkalmával kiállított, Ajánlatkérő által szabályszerűen átvett és aláírt számlát/szállítólevelet is.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. §-a alapján Nyertes ajánlattevő a teljesítésre előírt határidők olyan okból történő be nem tartása esetén, amelyért nyertes ajánlattevő felelős, a késedelemmel érintett áru nettó szerződéses ellenértékének 1 %/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, amely legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A Ptk. 6:187. (1) bekezdése alapján a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít.

Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. §-a alapján Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős, a megajánlott teljes, opcionális mennyiség nélkül számított nettó vételár 20 %-át meghaladó mértékben késedelembe esne, vagy egyébként a szerződés felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul, nyertes ajánlattevő a megajánlott teljes, opcionális mennyiség nélkül számított nettó vételár 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A Ptk. 6:187. (1) bekezdése alapján a nem teljesítés (meghiúsulás) esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbérre vonatkozó igényt.

A kötbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók, kiemelten a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

Előleg-visszafizetési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás legfeljebb 15 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylése esetén a nyertes ajánlattevő az igényelt előlegnek megfelelő összegben előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles.

Jótállás: A leszállított eszközökre 12 hónap teljeskörű garancia (felépítményes járművek esetében beleértve a felépítményt is).

Ajánlatkérő ajánlati vagy más szerződéses biztosítékot nem ír elő. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/02/2023
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/02/2023
Helyi idő: 15:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Csatolandó:

1.1. EKR:

- Felolvasólap

- Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról.

- Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjában foglaltakról (Legkésőbb ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására)

- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról

- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján

- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)

- EEKD

1.2. Egyéb

- Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.

- Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás minta.

- Változásbejegyzési eljárás: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

- Közös ajánlattétel: közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló együttműködési megállapodás (konzorciális szerződés).

- Kitöltött Költségvetés táblázat. A felolvasólapon a Költségvetés táblázat ajánlati ár (Ajánlati ár (nettó Ft) mindösszesen) során feltűntetett értéket kell szerepeltetni.

- Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai ajánlatát: Részletező táblázat (és mérési jegyzőkönyvek), a gyártó vagy a gyártó által feljogosított területileg illetékes képviselet nyilatkozata gyártói kapacitásról, Műszaki táblázat.

- Nyilatkoat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről és a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatát.

2. Egyéb információk

2.1. Közbeszerzési dokumentumok: https://ekr.gov.hu. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő.

2.2. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.

2.3. Az ajánlati felhívás III.1.3.) pontja szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

2.4. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban.

2.5. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

2.6. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra.

2.7. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal, hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor.

2.8. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

2.9. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

2.10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra.

2.11. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

2.12. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

2.13. FAKSZ: Bátyi László 00043, Dr. Kardos Norbert 00077

2.14. Irányadó: Kbt., végrehajtási rendeletek, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.

3. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont vonatkozásában 1 hónap alatt 30 napot ért.

4. Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Ajánlatkérő a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2023