Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varor - 51796-2023

27/01/2023    S20

Sverige-Norrköping: Metallmalmer och legeringar

2023/S 020-051796

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kriminalvården
Nationellt registreringsnummer: 202100-0225
Postadress: Kriminalvården
Ort: NORRKÖPING
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 601 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Falk
E-post: linda.falk@kriminalvarden.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kriminalvarden.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeyzqnhwh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afeyzqnhwh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal stål, aluminium och andra metallvaror till Kriminalvårdens arbetsdrift

Referensnummer: 2023-1580
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
14600000 Metallmalmer och legeringar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal stål, aluminium och andra metallvaror till Kriminalvårdens arbetsdrift

via förnyadkonkurrensutsättning

Beskrivning av upphandlingen

Ramavtal stål, aluminium och andra metallvaror till Kriminalvårdens arbetsdrift

via förnyadkonkurrensutsättning

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
14622000 Stål
14700000 Basmetaller
14721000 Aluminium
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal stål, aluminium och andra metallvaror till Kriminalvårdens arbetsdrift

via förnyadkonkurrensutsättning

Beskrivning av upphandlingen

Ramavtal stål, aluminium och andra metallvaror till Kriminalvårdens arbetsdrift

via förnyadkonkurrensutsättning

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/05/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/02/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2023