Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 51815-2023

27/01/2023    S20

Sverige-Helsingborg: Programvaruutvecklingstjänster för fastighetsförvaltning

2023/S 020-051815

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgshem AB
Nationellt registreringsnummer: 556048-0674
Postadress: Box 3055
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 250 03
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Holmberg
E-post: maria.holmberg@emupphandling.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.helsingborgshem.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsftxtnry&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsftxtnry&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fastighetssystem

Referensnummer: 22/71
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212421 Programvaruutvecklingstjänster för fastighetsförvaltning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Helsingborgshem upphandlar ett fastighetssystem.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48420000 Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning
48810000 Informationssystem
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72212420 Programvaruutvecklingstjänster och programsviter för fastighetsförvaltning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsingborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Helsingborgshem upphandlar ett fastighetssystem.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2023

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsdomstolen i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2023