Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 51978-2023

27/01/2023    S20

Suomi-Ivalo: Kiinteistöjen rakennuttamispalvelut

2023/S 020-051978

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Inarin kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0190758-7
Postiosoite: Piiskuntie 2
Postitoimipaikka: Ivalo
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 99800
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tilapalvelu liikelaitoksen johtaja Jaakko Korppila
Sähköpostiosoite: jaakko.korppila@inari.fi
Puhelin: +358 400398253
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.inari.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/inari?id=431758&tpk=263f1de3-d41e-406f-8f78-855eaf0b81c3
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/inari?id=431758&tpk=263f1de3-d41e-406f-8f78-855eaf0b81c3
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Inarin uusi koulu, rakennuttamis- ja valvontatehtävät

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70110000 Kiinteistöjen rakennuttamispalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Inarin kunnan Inarin uuden koulun rakentamisen aikaisesta rakennuttamis- ja valvontatehtävistä ja rakentamisen aikaisista suunnittelunohjaustehtävistä sekä takuuajan tehtävistä. Urakkasopimus on laadittu tilaajan toimesta ennen hankinnan alkamista. Rakennuslupatehtävät on tilaajan toimesta tehty ennen hankinnan alkamista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71521000 Rakennustyömaan valvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennustyöt toteutetaan Inarin kunnassa Inarin taajamassa osoitteessa Saarikoskentie 4.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kyse Inarin kunnan KVR-hankkeesta, jossa toteutetaan uudisrakennuksena Inarin uusi koulu bruttoalaltaan n. 3950 m2. Rakennus on 2-kerroksinen kolmisiipinen koulurakennus. Lisäksi KVRurakkaan

sisältyy vanhan koulurakennuksen purkaminen. Tavoitteena on, että hankkeen rakennuksen käytettävyys ja olosuhteet kestävät noin 20 vuoden ylläpitojakson ajan.

Koulukeskus rakennetaan noin 165 oppilaalle sisältäen tilat esiopetuksen ja yhtenäiskoulun (vuosiluokat 0–9) opetusta varten. Lisäksi kouluun rakennetaan liikuntahalli, kuntosali, palvelukeittiö (valmistuskeittiövaraus) sekä muut sivistystoimen tarvitsemat tilat ja sote-tilat. Opetus- ja hallintokäytön lisäksi koulun tilat (erityisesti liikuntahalli ja kuntosali) ovat ilta- ja viikonloppukäytössä.

KVR-urakka on kilpailutettu ja urakoitsija on valittu. Urakoitsijavalinnan osalta hanke odottaa päätösten lainvoimasuutta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 76
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/03/2023
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/03/2023
Paikallinen aika: 12:15
Paikka:

Inarin kunta

Piiskuntie 2

99800 Ivalo

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/01/2023