Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 52088-2023

27/01/2023    S20

Magyarország-Budapest: Orvosi felszerelések

2023/S 020-052088

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi Intézete
Nemzeti azonosító szám: 15519164143
Postai cím: Ady Endre Út 122-124.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefon: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://euint.kispest.hu/
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000015442023/reszletek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000015442023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000015442023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egészségügyi intézet
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Orvosi eszközök beszerzése (EBP egynapos sebészet)

Hivatkozási szám: EKR000015442023
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés orvosi műszerek és eszközök beszerzésére az Egészséges Budapest Program keretében.

Részekre történő ajánlattétel a következő részekre lehetséges:

1. rész: Hysteroscop

2. rész: Csontsebészeti fúrómotor

3. rész: Szemészeti eszközök

Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszközök ajánlhatók.

Az eszközökre minimum 12 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges. A jótállás vállalt időtartamára az értékelési szempont részeként kell vállalást tenni a Felolvasólapon.

A közbeszerzés a Magyar Kormány (Emberi Erőforrások Minisztériuma) támogatásával, az Egészséges Budapest Program részeként valósul meg.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hysteroscop

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1195_Budapest_Ady Endre_út_122-124.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db komplett bipoláris hystero-resectoscope összeállítás

1 db hysteroscope összeállítás

Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését, valamint betanítását.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (min. 5 nap, max 30 nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Pontkiosztás módszerei:

- az „ajánlati ár” és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;

- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.

2.

Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

4.

A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles.

Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

5.

A II.2.7. pont szerinti határidőt 30 napként kell érteni.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csontsebészeti fúrómotor

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1195_Budapest_Ady Endre_út_122-124.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db csontsebészeti fúrómotor

Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását és üzembe helyezését, valamint betanítását.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időszaka (min. 12 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (min. 5 nap, max 30 nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Pontkiosztás módszerei:

- az „ajánlati ár” és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;

- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás.

2.

Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

4.

A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles.

Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

5.

A II.2.7. pont szerinti határidőt 30 napként kell érteni.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szemészeti eszközök

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1195_Budapest_Ady Endre_út_122-124.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

- 300 db Hidrofób akrilát, egytestű, aszférikus monofokális hátsócsarnoki műlencse lencsetokba való beültetéshez

- 60 db Hidrofil akrilát, egytestű, aszférikus monofokális tórikus hátsócsarnoki műlencse lencsetokba való beültetéshez

- 360 db Műtéti szett szürkehályog műtétekhez

- 1 db szemészeti operációs szék

Az eladói kötelezettségek magukban foglalják az ajánlott berendezések leszállítását átadását.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időszaka a szemészeti operációs székre (min. 12 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hidrofób lencse optika kiképzése: aszférikus aberráció mentes, kóma optimalizált, 3600-ban körbefutó éles széllel, UV szűrővel / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hidrofób lencse haptika érintkezési szöge a tokban: min. 170 fok / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hidrofil lencse optika kiképzése: Aszférikus, aberrációmentes, kóma optimalizált, 360°-ban körbefutó éles széllel, UV szűrővel / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hidrofil lencse haptika érintkezési szöge a tokban: min. 170 fok / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hidrofil lencse szemlencse dioptria tartománya: minimum -10,0 D és + 35,0 D között / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Hidrofil lencse cylinder tartomány: min. +1,0 D - 9,0 D között / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (min. 5 nap, max 30 nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Pontkiosztás módszerei:

- az „ajánlati ár” és a "szállítási határidő" esetén: fordított arányosítás;

- a "jótállás" esetén: egyenes arányosítás;

- "műszaki minőségi szempontok" esetén: pontozás ("igen" válasz esetén = 10 pont; "nem" válasz esetén = 0 pont.

2.

Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

4.

A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles.

Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

5.

A II.2.7. pont szerinti határidőt 30 napként kell érteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor: A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontjaiban, valamint bizonyos esetekben a d.) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá (Korm.rendelet 8. § c) pontja).

Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megadott módon nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § és 63. § (1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-a is alkalmazandók.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.

Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése szerint az ajánlatában - a dokumentáció mellékleteként kiadott minta szerinti tartalommal - nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételt nem határozott meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:

M.1.

az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből orvosi eszközök értékesítésére vonatkozó referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját, a szerződést kötő felet, a szállítás tárgyát és mennyiségét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján);

M.2.

a megajánlott orvosi műszerre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatot és a CE megfelelőség értékelési tanúsítványt (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M.1.

az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban az alább meghatározott mennyiségű szállítási referenciával. Egy adott referenciaszerződés több résznél is figyelembe vehető. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el.

- 1. rész: min. 1 db Hysteroscop értékesítése és üzembe helyezése;

- 2. rész: min. 1 db csontsebészeti fúrómotor értékesítése és üzembe helyezése;

- 3. rész: min. 200 db hidrofób akrilát, egytestű, aszférikus műlencse és min. 40 db Hidrofil akrilát, egytestű, aszférikus tórikus műlencse értékesítése.

Több részre vonatkozó ajánlat esetén valamennyi érintett részre vonatkozó referencia-követelményt külön-külön kell teljesíteni, azonban egy adott referencia-szerződés több részhez is elfogadható.

M.2.

a megajánlott készülékre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozattal és a CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009 (III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, valamint igazolja, hogy az eszköz gyári új, és az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra, illetve hogy a berendezés az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető követelményei szerint került legyártásra a szándékolt felhasználási célnak megfelelően. Amennyiben az ajánlott termék nem tartozik a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy ennek igazolása az ajánlatban szükséges.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1.

A szállítások ellenértékének kiegyenlítése az ajánlatkérő által elfogadott teljesítést követően (részenként) kiállított teljesítési igazolás (ok) és a benyújtott számlák alapján banki átutalással történik, a Ptk. 6:130. §-a szerint. Fizetési határidő a számla kézhezvételének napját követő 30 nap.

2.

Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

3.

Az árajánlatban (Felolvasólapon) megajánlott árakat a szerződés teljes időtartama alatt kötelezően tartani kell. Ennek értelmében az ajánlatot tevő vállalja, hogy az abban megajánlott árakat a teljesítési időszak alatt nem emeli.

Az árfolyam-ingadozásból adódó kockázatokat az ajánlattevők viselik.

4.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

5.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.

6.

Ajánlatkérő elektronikus számlákat a Kbt. 27/A. §-a szerint fogad el.

7.

A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles.

Továbbá Ajánlatkérő 5 % jótállási biztosíték nyújtását írja elő.

8.

A teljesítés során a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése is alkalmazandó.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/02/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/02/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:

Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésében rögzített módon.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.

Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott központi elektronikus közbeszerzési informatikai rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000015442023.

2.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan.

Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát (nemleges nyilatkozat esetén is kötelező benyújtani).

3.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának másolata.

4.

Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak (III.1.3. pont).

5.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A

ponthatárok közötti pontkiosztás módszere a II.2.14. pontban szerepel.

6.

Amennyiben valamely részben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.

7.

Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

8.

Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja, a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.

9.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Az eljárásban előzetes piaci konzultációra került sor.

Az EPK azonosítója: EKR000018432023.

Az EPK dokumentumai (összegző tájékoztató) elérhetősége:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR000018432023/reszletek

10.

Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

11.

A IV.2.6. pontban megadott 1 hónapos időszak alatt 30 napot kell érteni.

12.

Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).

13.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot.

14.

A közbeszerzés az Egészséges Budapest Program támogatásával valósul meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint történik.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2023