Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 52430-2018

06/02/2018    S25

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 025-052430

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: AK15794
Postai cím: Diós árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561573
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fendler Judit
E-mail: kancellar@rekt.szte.hu
Telefon: +36 62342300
Fax: +36 62546371
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.u-szeged.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.u-szeged.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prof. Dr. Bács Zoltán
E-mail: kancellar@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-74461
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe: https://unideb.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jenei Zoltán
E-mail: jenei.zoltan@pte.hu
Telefon: +36 72501510
Fax: +36 72501671
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://pte.hu/
A felhasználói oldal címe: https://pte.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Heim Pál Gyermekkórház
Nemzeti azonosító szám: AK02968
Postai cím: Üllői út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Anikó
E-mail: foig@heimpalkorhaz.hu
Telefon: +36 12100711
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://heimpalkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe: http://heimpalkorhaz.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosító szám: AK24657
Postai cím: Szentpéteri kapu 72–76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tiba Sándor
E-mail: igazgato@bkeok.hu
Telefon: +36 46515200
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bkeok.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.bkeok.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosító szám: AK06295
Postai cím: Vasvári Pál utca 2–4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tamás László János
E-mail: foigazgato@petz.gyor.hu
Telefon: +36 96503350
Fax: +36 96507907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.petz.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.petz.gyor.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy u. 17. II. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ - lajstromszám: 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 28 643 874 966.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban. – 1. rész

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45261400 Szigetelési munkák
45262522 Kőművesmunka
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész Nyugat-Dunántúl

A keretmegállapodás fő tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

A projekttel érintett részben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő intézmények épületei (egészségügyi intézmények) valamint az ÁEEK mint konzorciumvezető által koordinált, EFOP/VEKOP projektekben szereplő konzorciumi partnerek épületeinek a szakmai, Támogatási Szerződésben rögzített célok eléréséhez szükséges kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra.

A feladatok keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai célokhoz megfelelő infrastrukturális környezetet biztosítsanak. Részben pedig olyan új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra melyek eddig még nem voltak.

A kivitelezési feladatok kizárólag az EFOP/VEKOP projektek keretében megfogalmazott szakmai célok elérését szolgálják, és valamennyi a Támogatási Szerződésben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szereplő feltételnek eleget kell tenni. A közvetlen feladatokon kívül a feladat tartalmazza a szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkákat is. Az ajánlatkérőd részletes kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlattevők részére versenyújranyitásonként.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

Megvalósítás helyszínei: Csoma, Győr, Nagykanizsa, Sárvár, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg.

Magasépítési és/vagy felújítási munkák: 15 711 m2.

— Építész szakági feladatok,

— épületgépészeti feladatok, szigetelés, vizesblokkok, felújítása, fűtési rendszer átalakítás,

— Erős és gyengeáramú rendszerek kialakítása, átalakítása, felújítása.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az M.2. a) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M.2. b) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Az M.2. c) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 433 362 046.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP/VEKOP
II.2.14)További információk

A rendelkezésre álló keretösszeg és tartalékkeretek mértéke az I. rész vonatkozásában: nettó 2 433 362 046 Ft + 30 % tartalékkeret.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt megvalósuló építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban. – 2. rész

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45261400 Szigetelési munkák
45262522 Kőművesmunka
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész Dél-Dunántúl

A keretmegállapodás fő tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt megvalósuló építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

A projekttel érintett részben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő intézmények épületei (egészségügyi intézmények) valamint az ÁEEK mint konzorciumvezető által koordinált, EFOP/VEKOP projektekben szereplő konzorciumi partnerek épületeinek a szakmai, Támogatási Szerződésben rögzített célok eléréséhez szükséges kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra.

A feladatok keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai célokhoz megfelelő infrastrukturális környezetet biztosítsanak. Részben pedig olyan új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra melyek eddig még nem voltak.

A kivitelezési feladatok kizárólag az EFOP/VEKOP projektek keretében megfogalmazott szakmai célok elérését szolgálják, és valamennyi a Támogatási Szerződésben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szereplő feltételnek eleget kell tenni. A közvetlen feladatokon kívül a feladat tartalmazza a szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkákat is. Az ajánlatkérőd részletes kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlattevők részére versenyújranyitásonként.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

Megvalósítás helyszínei: Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok, Szekszárd, Pécs.

Magasépítési és/vagy felújítási munkák: 10 462 m2.

— Építész szakági feladatok,

— épületgépészeti feladatok, szigetelés, vizesblokkok, felújítása, fűtési rendszer átalakítás,

— Erős és gyengeáramú rendszerek kialakítása, átalakítása, felújítása.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az M.2. a) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M.2. b) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Az M.2. c) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 681 990 170.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP/VEKOP
II.2.14)További információk

A rendelkezésre álló keretösszeg és tartalékkeretek mértéke a II. rész vonatkozásában: nettó 2 681 990 170 Ft + 30 % tartalékkeret.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt megvalósuló építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban. – 3. rész

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45261400 Szigetelési munkák
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45443000 Homlokzati munka
45262522 Kőművesmunka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész Észak-Alföld

A keretmegállapodás fő tárgya ajánlatkérő hatáskörébe megvalósuló építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

A projekttel érintett részben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő intézmények épületei (egészségügyi intézmények) valamint az ÁEEK mint konzorciumvezető által koordinált, EFOP/VEKOP projektekben szereplő konzorciumi partnerek épületeinek a szakmai, Támogatási Szerződésben rögzített célok eléréséhez szükséges kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra.

A feladatok keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai célokhoz megfelelő infrastrukturális környezetet biztosítsanak. Részben pedig olyan új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra melyek eddig még nem voltak.

A kivitelezési feladatok kizárólag az EFOP/VEKOP projektek keretében megfogalmazott szakmai célok elérését szolgálják, és valamennyi a Támogatási Szerződésben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szereplő feltételnek eleget kell tenni. A közvetlen feladatokon kívül a feladat tartalmazza a szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkákat is. Az ajánlatkérőd részletes kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlattevők részére versenyújranyitásonként.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

Megvalósítás helyszínei: Debrecen, Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nagykálló, Nyíregyháza, Berettyóújfalu, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Szolnok.

Magasépítési és/vagy felújítási munkák: 17 547 m2.

— Építész szakági feladatok,

— épületgépészeti feladatok, szigetelés, vizesblokkok, felújítása, fűtési rendszer átalakítás,

— Erős és gyengeáramú rendszerek kialakítása, átalakítása, felújítása.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az M.2. a) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M.2. b) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Az M.2. c) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 054 361 585.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP/VEKOP
II.2.14)További információk

A rendelkezésre álló keretösszeg és tartalékkeretek mértéke a III. rész vonatkozásában: nettó 3 054 361 585 Ft + 30 % tartalékkeret.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt megvalósuló építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban. – 4. rész

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45261400 Szigetelési munkák
45262522 Kőművesmunka
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4. rész Dél-Alföld

A keretmegállapodás fő tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt megvalósuló építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

A projekttel érintett részben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő intézmények épületei (egészségügyi intézmények) valamint az ÁEEK mint konzorciumvezető által koordinált, EFOP/VEKOP projektekben szereplő konzorciumi partnerek épületeinek a szakmai, Támogatási Szerződésben rögzített célok eléréséhez szükséges kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra.

A feladatok keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai célokhoz megfelelő infrastrukturális környezetet biztosítsanak. Részben pedig olyan új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra melyek eddig még nem voltak.

A kivitelezési feladatok kizárólag az EFOP/VEKOP projektek keretében megfogalmazott szakmai célok elérését szolgálják, és valamennyi a Támogatási Szerződésben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szereplő feltételnek eleget kell tenni. A közvetlen feladatokon kívül a feladat tartalmazza a szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkákat is. Az ajánlatkérőd részletes kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlattevők részére versenyújranyitásonként.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

Megvalósítás helyszínei: Baja, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Szeged, Kecskemét, Deszk, Gyula, Makó, Orosháza, Szeghalom, Szentes.

Magasépítési és/vagy felújítási munkák: 15 314,53 m2.

— Építész szakági feladatok,

— épületgépészeti feladatok, szigetelés, vizesblokkok, felújítása, fűtési rendszer átalakítás,

— Erős és gyengeáramú rendszerek kialakítása, átalakítása, felújítása.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az M.2. a) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M.2. b) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Az M.2. c) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 655 961 467.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP/VEKOP
II.2.14)További információk

A rendelkezésre álló keretösszeg és tartalékkeretek mértéke a IV. rész vonatkozásában: nettó 3 655 961 467 Ft + 30 % tartalékkeret.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban. - 5. rész

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45261400 Szigetelési munkák
45262522 Kőművesmunka
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

5. rész Észak-Magyarország

A keretmegállapodás fő tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

I.

A projekttel érintett részben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő intézmények épületei (egészségügyi intézmények) valamint az ÁEEK mint konzorciumvezető által koordinált, EFOP/VEKOP projektekben szereplő konzorciumi partnerek épületeinek a szakmai, Támogatási Szerződésben rögzített célok eléréséhez szükséges kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra.

A feladatok keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai célokhoz megfelelő infrastrukturális környezetet biztosítsanak. Részben pedig olyan új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra melyek eddig még nem voltak.

A kivitelezési feladatok kizárólag az EFOP/VEKOP projektek keretében megfogalmazott szakmai célok elérését szolgálják, és valamennyi a Támogatási Szerződésben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szereplő feltételnek eleget kell tenni. A közvetlen feladatokon kívül a feladat tartalmazza a szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkákat is. Az ajánlatkérőd részletes kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlattevők részére versenyújranyitásonként.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

Megvalósítás helyszínei: Balassagyarmat, Eger, Gyöngyös, Hatvan, Mezőkövesd, Ózd, Pásztó, Salgótarján, Miskolc, Sátoraljaújhely, Szikszó.

Magasépítési és/vagy felújítási munkák: 13 294 m2 (amely műemléki védettség alatt álló ingatlant is tartalmaz).

— Építész szakági feladatok,

— épületgépészeti feladatok, szigetelés, vizesblokkok, felújítása, fűtési rendszer átalakítás,

— Erős és gyengeáramú rendszerek kialakítása, átalakítása, felújítása.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az M.2. a) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M.2. b) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Az M.2. c) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 753 206 107.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP/VEKOP
II.2.14)További információk

A rendelkezésre álló keretösszeg és tartalékkeretek mértéke az V. rész vonatkozásában: nettó 1 753 206 107 Ft + 30 % tartalékkeret.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban. – 6. rész

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45261400 Szigetelési munkák
45262522 Kőművesmunka
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

6. rész Közép-Dunántúl

A keretmegállapodás fő tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

A projekttel érintett részben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő intézmények épületei (egészségügyi intézmények) valamint az ÁEEK mint konzorciumvezető által koordinált, EFOP/VEKOP projektekben szereplő konzorciumi partnerek épületeinek a szakmai, Támogatási Szerződésben rögzített célok eléréséhez szükséges kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra.

A feladatok keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai célokhoz megfelelő infrastrukturális környezetet biztosítsanak. Részben pedig olyan új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra melyek eddig még nem voltak.

A kivitelezési feladatok kizárólag az EFOP/VEKOP projektek keretében megfogalmazott szakmai célok elérését szolgálják, és valamennyi a Támogatási Szerződésben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szereplő feltételnek eleget kell tenni. A közvetlen feladatokon kívül a feladat tartalmazza a szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkákat is. Az ajánlatkérőd részletes kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlattevők részére versenyújranyitásonként.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

Megvalósítás helyszínei: Csákvár, Dunaújváros, Esztergom, Mór, Székesfehérvár, Tata, Tatabánya, Ajka, Balatonfüred, Komárom, Pápa, Veszprém.

Magasépítési és/vagy felújítási munkák: 15 478,88 m2.

— Építész szakági feladatok,

— épületgépészeti feladatok, szigetelés, vizesblokkok, felújítása, fűtési rendszer átalakítás,

— Erős és gyengeáramú rendszerek kialakítása, átalakítása, felújítása.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az M.2. a) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M.2. b) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Az M.2. c) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 308 130 611.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP/VEKOP
II.2.14)További információk

A rendelkezésre álló keretösszeg és tartalékkeretek mértéke a VI. rész vonatkozásában: nettó 2 308 130 611 Ft + 30 % tartalékkeret.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ÁEEK hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 7 régióban. – 7. rész

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45261400 Szigetelési munkák
45262522 Kőművesmunka
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45324000 Gipszkartonozás
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45443000 Homlokzati munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

7. rész Közép-magyarországi régió

A keretmegállapodás fő tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

A projekttel érintett részben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában lévő intézmények épületei (egészségügyi intézmények) valamint az ÁEEK mint konzorciumvezető által koordinált, EFOP/VEKOP projektekben szereplő konzorciumi partnerek épületeinek a szakmai, Támogatási Szerződésben rögzített célok eléréséhez szükséges kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra.

A feladatok keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai célokhoz megfelelő infrastrukturális környezetet biztosítsanak. Részben pedig olyan új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra melyek eddig még nem voltak.

A kivitelezési feladatok kizárólag az EFOP/VEKOP projektek keretében megfogalmazott szakmai célok elérését szolgálják, és valamennyi a Támogatási Szerződésben, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szereplő feltételnek eleget kell tenni. A közvetlen feladatokon kívül a feladat tartalmazza a szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkákat is. Az ajánlatkérőd részletes kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlattevők részére versenyújranyitásonként.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

Megvalósítás helyszínei: Budapest.

Magasépítési és/vagy felújítási munkák: 20 563 m2.

Megvalósítandó feladatok:

— 20 563 m2 alapterületű, épület építésére/felújítására vonatkozik,

— steril műtőt, képalkotó diagnosztikai funkciót, intenzív helyiségeket és fekvőbeteg ellátási funkciót tartalmazó feladatok,

— személyfelvonó építési munkák,

— Építész szakági feladatok,

— épületgépészeti feladatok, szigetelés, vizesblokkok, felújítása, fűtési rendszer átalakítás,

— Erős és gyengeáramú rendszerek kialakítása, átalakítása, felújítása.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában megjelölt szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az M.2. a) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M.2. b) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max. 60 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Az M.2. c) pontban megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata min. 0 hónap, max 60 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 146 737 988.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP/VEKOP
II.2.14)További információk

A rendelkezésre álló keretösszeg és tartalékkeretek mértéke a VII. rész vonatkozásában: nettó 6 146 737 988 Ft + 30 % tartalékkeret.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8., 10., 12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek valamennyi rész vonatkozásában:

A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a „Kr.” 2. § (5) szerinti egyszerű nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot részenként külön-külön kell benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) kr 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az ESPD-ben.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Kr. 22. § (3) szerint Ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) alapján referencia igazolás csatolása kötelező, mely tartalmazza legalább következőket:

Az M.1. pont vonatkozásában a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének további részletezése a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül feltüntetésre.

Ajkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bekezdésére.

M.2.

A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M.2. pont vonatkozásában a kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének további részletezése a Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül feltüntetésre.

Ajkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bek.re, továbbá a 321/2015. (X. 30.) kr 24. § (1)-(2) bek.re.

Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie, hogy az M.1-M.2. pont szerinti dokumentumok mely részre kerülnek benyújtásra. Amennyiben ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, úgy elegendő, ha az egyes részek kapcsán a szigorúbb, azaz a nagyobb alapterületre vonatkozó referencia követelménynek megfelelő referenciát mutat be.

Egy szakember több rész vonatkozásában is bemutatható.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1-6. részek vonatkozásában:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) végzett magasépítési referenciával amely:

1. rész vonatkozásában:

— a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 5 000 m2 alapterületű, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt épület építésére és/vagy felújítására vonatkozik.

2. rész vonatkozásában:

— a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 2 500 m2 alapterületű, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt épület építésére és/vagy felújítására vonatkozik.

3. rész vonatkozásában:

— a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 6 000 m2 alapterületű, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt épület építésére és/vagy felújítására vonatkozik.

4. rész vonatkozásában:

— a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 4 500 m2 alapterületű, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt épület építésére és/vagy felújítására vonatkozik.

5. rész vonatkozásában:

— a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 4 500 m2 alapterületű, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt épület építésére és/vagy felújítására vonatkozik, valamint,

— az 5. rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) műemlékkel kapcsolatos sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt, felújítási munkával.

6. rész vonatkozásában:

— a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 5 000 m2 alapterületű, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt épület építésére és/vagy felújítására vonatkozik.

Ajánlattevő maximum öt szerződéssel igazolhatja az egyes részek vonatkozásában előírt követelmények teljesülését.

7. rész vonatkozásában:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) végzett magasépítési referenciával amely:

— a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően legalább 10 000 m2 alapterületű, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében lezárt épület építésére vonatkozik, ÉS,

— tartalmazott steril műtőt ÉS,

— tartalmazott személyfelvonó építési munkát.

Ajánlattevő maximum öt szerződéssel igazolhatja a 7. rész vonatkozásában előírt követelmények teljesülését.

Az egyenértékűség szempontjából ajkérő a 322/2015.(X.30.) kr. 23. § (1)-(2) bek. alapul véve jár el továbbá a 34. § (4) bek-t is alkalmazza.

M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

Valamennyi rész vonatkozásában:

a) 1 fő, aki rendelkezik(rend) a 266/2013.(VII.11.) kr (MV-É) (építési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és aki részt vett legalább 1 db épület korszerűsítésére és/vagy felújítására és/vagy építésére vonatkozó magasépítési beruházás kivitelezésének helyszíni irányításában, amely során építészeti szerkezetépítés megvalósult;

b) 1 fő, aki rend. a kr. (MV-ÉG) (építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és aki részt vett legalább 1 db épület korszerűsítésére és/vagy felújítására és/vagy építésére vonatkozó magasépítési beruházás kivitelezésének helyszíni irányításában, amely során épületgépészeti kivitelezés is megvalósult;

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész tekintetében:

Szállítói és utófin.tám.int.:100 %.

Ajánlattétel, elszámolás, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF.

Tart.keret az eseti megrendelések esetében max. 10 %.

Ellenszolgáltatás kiegyenlítése Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135.§(1)-(2),(4)-(6), 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint a teljesítés és a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a nyertes a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Kbt. 135.§ (3), a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A.§ szerint és az 1. melléklete szerint történik a fizetés 15-15 %-onként részszámla,végszámla:10 %.

Részszámla összegét az elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a nettó ellenszolgáltatás szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Ajkérő biztosítja a szerződés tart.keret nélküli elszámolható összeg 50 %-ának megfelelő előleg igénylésének lehetőségét.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/03/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 07/05/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/03/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő (AT), alkalmassági igazolásban résztvevő csatolja:

— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta),

— cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

2. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság általi igazolást csatolja, nemlegesség esetén nyilatkozatot

3. Aj.nak tartalmaznia kell:

Kbt. 66.§(6) a)-b) nyil.t, részenként külön-külön (nemleges tartalom esetén is).

Kbt. 66.§(2) ajánlattevő eredeti kifejezett nyil.t.

Kbt. 66.§(4) nyil.t.

Kbt. 66.§(5) szerint felolvasólap (részenként külön-külön).

4. A Kbt. 71.§(6) 2. mondata szerinti esetben HP-t AK biztosítja.

5. Kötbér: szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért nyertes felelős (alapeljárás), valamint késedelmes v hibás teljesítése v meghiúsulása esetén, amelyért nyertes felelős (keretmegállapodásos eljárás 2. része tekintetében).

6. Biztosítékok

— Előleg-visszafizetési biztosíték: 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § 2 (2a) szerint kell eljárni szállítói finanszírozás esetében továbbá. Ajánlattevő biztosítékot nyújt a (2) bekezdés szerinti szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az Ajánlatkérő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint,

— Teljesítési biztosíték.: szerződés szerinti, tartalékkeret nélküli nettó 2 %, melynek rendelkezésre bocsátása az egyedi szerződések megkötésének feltétele,

— Jólteljesítési biztosíték: szerződés szerinti, tartalékkeret nélküli nettó 2 % (keretmegáll. 2. része tekintetében).

7 Jótállás: 36 hónap, keretmegáll. 2. része tekintetében (részletesen a szerződéstervezetben)

8. A részszempontok szerinti adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont

Módszer ismertetése, amellyel Ajánlatkérő meghatározza a pontszámot: Az 1. értékelési részszempontban egyenes arányosítással a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerint, a közbesz. dokumentációban részletezettek alapján. Legkedvezőbb vállalás az 1.1-1.3 értékelési részszempontok tekintetében: 60 hónap, a magasabb vállalás többletponttal nem jár, a 60 hónap illetve a 60 hónap feletti megajánlás esetén is maximum pontszám jár.

A 2. részszempont esetében KH útmutatója 1. számú melléklet A.1. bb) pont szerinti egyenes arányosítással.

A 3., 4. és 5. részszempont esetében KH útmutatója 1. számú melléklet A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítással.

Pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A 3-5. részszempontok esetében Ajánlatkérő a TERC normagyűjtemény aktuális verzióját tekinti a mintaköltségvetésnek.

9. A M1-M2 pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített AT jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

10. A Kbt. 57. § (2) alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.

11. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot, valamint rezsióradíj táblázatot csatolni a dok. szerint.

12. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

13. A Kbt. 29. § (1)-(2) alapján Ajánlatkérő jelen eljárást más magyarországi közszféra szervezet (272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet szerint meghatározott) ajánlatkérők nevében is, a konzorcium vezetőjeként folytatja le(...)

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

— III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folytatása:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):(folytatás).

c) 1 fő, aki rend. a kr. (MV-ÉV) (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és aki részt vett legalább 1 db magasépítési beruházás villamossági kivitelezésének helyszíni irányításában;

Továbbá az 5. rész vonatkozásában alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:

d) 1 fő, aki rend. a kr. (MV-É-M) (építési szakterület műemléki részszakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

— III.2.2) folytatása.

Főbb jogszab.:

2015. évi CXLIII. tv

272/2014. (XI.5.) „Kr.”

2013. évi V. tv

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-

Fizetési feltételek részletesen közbesz. dok-ban.

— VI.3) További információk pont folytatása:

13. folytatása: A keretmegállapodás alapján történő versenyújranyitások eredményeként az egyes konzorciumi partnerek kötnek szerződést.

14. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást v. nyilatkozatot eredetiben szükséges becsatolni. AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását elfogadja

15. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ATők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást

16. A nyertesnek a dokumentáció szerinti felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt az egyedi szerződések megkötésekor be kell nyújtania (800 millió Ft/év és 300 millió Ft/kár)

17. Az előírt biztosítékok (teljesítési, jólteljesítési) vonatkozásában a Kbt. 134.§ (4) bek szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról, valamint az előlegvisszafizetési biztosíték vonatkozásában ATnek Kbt. 134.§ (5) alapján az ajánlatban nyíl. kell

18. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 a), b), c) és d) pontok szerinti szakembereknek szerződéskötésre rendelkezni kell megjelölt érvényes jogosultsággal

19. AK helyszíni bejárást nem tart

20. Irányadó idő Mo-i helyi idő

21. A keretmegállapodás 2. része a Kbt. 53.§ (5)-(6) alapján fenntartott

22. A keretmegállapodás 2. részére Kbt. 105.§ (2) bek c) pontja irányadó

23. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)bek e) pontját

24. Ajánlatkérő mintaköltségvetésként a TERC normagyűjtemény aktuális verzióját alkalmazza.

25. A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő az eljárás (keretmegállapodás) második részében a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontoktól részben eltérő értékelési részszempontokat (szakemberek nem kerülnek értékelésre) alkalmaz.

A II.2.5) Értékelési szempontok Ár szempontjának további bontása a felhívás minden részének (1-7. részek) vonatkozásában az alábbiak szerint történik:

Ár súlyszám: 70.

— 2. A mintaköltségvetésként szolgáló TERC normagyűjtemény aktuális verziójában szereplő anyagdíjakhoz képest megajánlott kedvezmény mértéke - két tizedes jegyre kerekítve, százalékban megadva, súlyszám: 40,

— 3. Szállítási díj - TERC normagyűjtemény aktuális verziójában szereplő anyagdíjakhoz viszonyított ellenérték (két tizedes jegyre kerekítve, százalékban), súlyszám: 3,

— 4. Anyagigazgatási díj - TERC normagyűjtemény aktuális verziójában szereplő anyagdíjakhoz viszonyított ellenérték (két tizedes jegyre kerekítve, százalékban), súlyszám: 2,

— 5. TERC normaidőre elszámolt rezsióradíj (nettó forint/óra), súlyszám: 25.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/02/2018