Tjenesteydelser - 52434-2016

17/02/2016    S33    Den Europæiske Revisionsret - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Filmproduktion

2016/S 033-052434

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Den Europæiske Revisionsret
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luxembourg
Kontaktperson: ECA Procurement Service
Telefon: +352 4398-47611
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46667
NUTS-kode: LU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1316
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Den Europæiske Revisionsret
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luxembourg
Kontaktperson: Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
NUTS-kode: LU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu

I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Filmproduktion

Sagsnr.: AO 530.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
92111210
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at tilvejebringe Den Europæiske Revisionsret tjenesteydelser med relation til produktion af kortfilm: drejebog og manuskript, filmoptagelser og redigering, lægning af lyd og produktion på forskellige medier (HD-format til tv, web eller dvd).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
92111210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
Hovedudførelsessted:

Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at tilvejebringe Den Europæiske Revisionsret tjenesteydelser med relation til produktion af kortfilm: drejebog og manuskript, filmoptagelser og redigering, lægning af lyd og produktion på forskellige medier (HD-format til tv, web eller dvd). Kontrahenten skal yde en eller flere af de tjenesteydelser, der er skitseret nedenfor, i forbindelse med produktion af kortfilm: drejebog og manuskript, filmoptagelser og redigering, lægning af lyd og produktion på forskellige medier (HD-format til tv, web eller dvd).

I forbindelse med dette udbud betyder »film«: højopløsningsfiler (HD) indeholdende film eller animationsfilm med eller uden indtaling, kommentarspor og/eller interviews på engelsk. Filmene vil være af varierende længde, men de fleste forventes at vare mellem 1 og 3 minutter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Den Europæiske Unions almindelige budget.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere skal juridisk være i stand til at levere tjenesteydelsen i dette udbud.

Retsevnen vil blive vurderet på grundlag af følgende dokumenter:

— bevis for optagelse i erhvervs- eller handelsregisteret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret

— en læselig kopi af bekendtgørelsen om udpegning af de(n) person(er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiveren i forretninger med tredjeparter og retsprocesser (hvis den ikke indgår i ovennævnte dokument).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2016
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/03/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Åbningen af bud vil finde sted den 30.3.2016 (10:00) i 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, 1615 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere eller repræsentanter for disse, som ønsker at være til stede ved åbningen af bud, skal oplyse Den Europæiske Revisionsret skriftligt herom (fax (+352) 4398-46667, e-mail: ECA-Procurement.service@eca.europa.eu) senest 29.3.2016 (12:00) og fremvise deres bemyndigelse fra den tilbudsgivende virksomhed. Der vil kun blive givet adgang for 1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Afgivelse af bud berettiger ikke tilbudsgivere til tildeling af kontrakten eller til modtagelse af kompensation for afholdte omkostninger.

Alle yderligere oplysninger, inklusive ovennævnte vil kun være tilgængelige på »e-tendering«-webstedet, hvorfor tilbudsgivere opfordres til at besøge webstedet regelmæssigt, da yderligere information kan blive tilføjet når som helst op til fristen for afgivelse af bud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Den Europæiske Unions Ret
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313

Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Den Europæiske Revisionsret, Procurement Service
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luxembourg
Telefon: +352 4398-47611
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46955

Internetadresse: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2016