Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 52522-2023

27/01/2023    S20

Sverige-Angered: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

2023/S 020-052522

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bostads AB Poseidon
Nationellt registreringsnummer: 556120-3398
Postadress: Box 1
Ort: Angered
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 42421
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Larsson
E-post: maria.larsson@poseidon.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.poseidon.goteborg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjigivbll&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjigivbll&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ventilationsservice driftentreprenad

Referensnummer: UH23-/4
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaderna omfattar teknisk drift (tillsyn och skötsel) av ventilationssystem samt viss administrativ förvaltning för Bostads AB Poseidons fastigheter i Göteborg. Fastighetsbeståndet delas in i 7 st distrikt/entreprenader: Angered, Backa, Centrum, Hisingen, Kortedala, Väster, Öster. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera distrikt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45331200 Installation av ventilation och luftkonditionering
45331210 Installation av ventilation
71315410 Inspektion av ventilationssystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaderna omfattar teknisk drift (tillsyn och skötsel) av ventilationssystem samt viss administrativ förvaltning för Bostads AB Poseidons fastigheter i Göteborg. Fastighetsbeståndet delas in i 7 st distrikt/entreprenader: Angered, Backa, Centrum, Hisingen, Kortedala, Väster, Öster. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera distrikt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2027
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/02/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/04/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/02/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/01/2023