Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 52527-2020

Submission deadline has been amended by:  146893-2020
04/02/2020    S24

Belgija-Briuselis: Preliminarioji sutartis dėl vertinimo, poveikio ir atitikties vertinimo, politinės paramos ir teisinės analizės paslaugų

2020/S 024-052527

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate — General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and Financial Management
Adresas: Office MO59 04/21
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Preliminarioji sutartis dėl vertinimo, poveikio ir atitikties vertinimo, politinės paramos ir teisinės analizės paslaugų

Nuorodos numeris: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79000000 Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1 dalis: Vertinimas, poveikio vertinimas ir susijusios politinės paramos paslaugos teisingumo ir vartotojų politikos srityse

2 dalis: Teisinės analizės paslaugos, įskaitant nacionalinių perkėlimo priemonių atitikties vertinimą teisingumo ir vartotojų politikos srityse

3 dalis: Atitikties vertinimas ir teisinės analizės paslaugos, susijusios su asmeninių duomenų perkėlimu iš ES valstybių narių į trečiąsias šalis

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 27 750 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Vertinimas, poveikio vertinimas ir susijusios politinės paramos paslaugos teisingumo ir vartotojų politikos srityse

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
75100000 Administravimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1 dalyje reikės atlikti šias užduotis:

— vertinimas,

— poveikio vertinimas,

— kiti politinės paramos tyrimai.

1 dalies užduotys gali būti susijusios su teisinėmis arba ne teisinėmis iniciatyvomis (įskaitant deleguotuosius ir įgyvendinamuosius aktus), taip pat su išlaidų programomis. Politinės paramos tyrimai ypač teiks perspektyvų indėlį plėtojant ateities politiką.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Atnaujinama automatiškai kaskart kitiems 12 mėnesių.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Teisinės analizės paslaugos, įskaitant nacionalinių perkėlimo priemonių atitikties vertinimą teisingumo ir vartotojų politikos srityse

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
75100000 Administravimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kodas: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Preliminariosios sutarties 2 dalies tikslas yra teikti paslaugas, kurios padėtų Teisingumo generaliniam direktoratui (DG JUST) pasiekti teisinių ir politinių tikslų; ji apima tyrimus:

— susijusius su valstybių narių teisinių ir administracinių priemonių atitikties Sąjungos teisės aktams vertinimą teisingumo ir vartotojų srityse (žr. II.2.1 dalį). Tai apima nacionalines priemones perkeliančias direktyvas, bet kurias nacionalines priemones, priimtas pagal reglamentus teisingumo ir vartotojų politikos srityse,

— susijusias su Europos Sąjungos teisės aktų taikymo ir interpretavimo analize nacionaliniuose teismuose, teisingumo ir vartotojų politikos srityse;

— susijusias su priimtomis priemonėmis, siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos teisės aktai bus taikomi nacionalinių administracijų, taip pat nacionalinio ombudsmeno ir neteisminio sprendimų priėmimo institucijose, teisingumo ir vartotojų politikos srityse,

— susijusias su bet kuriomis nacionalinėmis administracinėmis ar teisinėmis priemonėmis, priimtomis teisingumo ir vartotojų politikos srityse, kurios iš dalies sutampa arba papildo Europos Sąjungos teisę,

— susijusias su bet kuriais teisiniais nacionalinių teisinių sistemų, taikomų specifinėse teisingumo ir vartotojų srityse, moksliniais tyrimais.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Gali būti atnaujinama automatiškai 2 kartus, kaskart kitiems 12 mėnesių.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Atitikties vertinimas ir teisinės analizės paslaugos, teisingumo ir vartotojų politikos srityse

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
75000000 Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Apskritai, šios dalies užduotys bus paremti Teisingumo GD analizuojant ir vertinant teisinę sistemą, institucines struktūras ir praktikas, siekiant apsaugoti asmeninius duomenis trečiųjų šalių grupėje, konkrečioje trečiojoje šalyje ar jos dalyje arba tarptautinėje / regioninėje organizacijoje. Šios sistemos vertinimas bus atliekamas pagal ES teisinę sistemą. Tai gali būti šalys, turinčios vieną duomenų apsaugos įstatymą, taip pat šalys, turinčios kompleksinę duomenų apsaugos sistemą (pvz., naujausius sektoriaus įstatymus arba kelis teisės aktų lygius). Gali būti vertinamas tiek duomenų perdavimas komerciniais, tiek teisėsaugos tikslais. Tyrimo metu gali būti vertinamos vyriausybės prieigos sąlygos teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Gali būti atnaujinama automatiškai 2 kartus, kaskart kitiems 12 mėnesių.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/03/2020
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 01/04/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIJA.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Konkurso dalyviams iš Didžiosios Britanijos:

Prašome atkreipti dėmesį, kad, Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, ekonominės veiklos vykdytojų, įsikūrusių trečiosiose šalyse, prieigos prie ES pirkimo procedūrų taisyklės bus taikomos kandidatams ar konkurso dalyviams iš Jungtinės Karalystės, priklausomai nuo derybų rezultato. Jeigu tokia prieiga nenumatyta galiojančiomis teisės nuostatomis, kandidatai ar konkurso dalyviai iš Jungtinės Karalystės gali būti pašalinti iš pirkimo procedūros.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/01/2020