Tīmekļvietne TED būs gatava darbam ar elektroniskajām veidlapām 2022. gada 2. novembrī. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās

Pakalpojumi - 52527-2020

Submission deadline has been amended by:  146893-2020
04/02/2020    S24

Beļģija-Brisele: Pamatnolīgums par izvērtēšanas, ietekmes un atbilstības novērtēšanas, politikas atbalsta un juridiskās analīzes pakalpojumiem

2020/S 024-052527

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate – General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and Financial Management
Pasta adrese: Office MO59 04/21
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5674
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgums par izvērtēšanas, ietekmes un atbilstības novērtēšanas, politikas atbalsta un juridiskās analīzes pakalpojumiem

Atsauces numurs: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

1. daļa – izvērtēšanas, ietekmes novērtējuma un saistītie politikas atbalsta pakalpojumi tiesiskuma un patērētāju politikas jomās

2. daļa – juridiskās analīzes pakalpojumi, ietverot valsts transponēšanas pasākumu atbilstības novērtēšanu tiesiskuma un patērētāju politikas jomās

3. daļa – atbilstības novērtēšanas un juridiskās analīzes pakalpojumi saistībā ar personas datu nosūtīšanu no ES dalībvalstīm uz trešām valstīm

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 27 750 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

izvērtēšanas, ietekmes novērtējuma un saistītie politikas atbalsta pakalpojumi tiesiskuma un patērētāju politikas jomās

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
75100000 Pārvaldes pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. daļas darbības jomā ir šādi uzdevumi:

— izvērtēšana,

— ietekmes novērtējumi,

— citi politikas atbalsta pētījumi.

1. daļas uzdevumi var būt saistīti gan ar leģislatīvām, gan neleģislatīvām iniciatīvām (ietverot deleģētos un īstenošanas aktus), kā arī ar izdevumu programmām. Politikas atbalsta pētījumi galvenokārt sniegs perspektīvu ieguldījumu turpmākas politikas izstrādes vajadzībām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

automātiski atjaunojams 2 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

juridiskās analīzes pakalpojumi, ietverot valsts transponēšanas pasākumu atbilstības novērtēšanu tiesiskuma un patērētāju politikas jomās

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
75100000 Pārvaldes pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīguma mērķis 2. daļas ietvaros ir attiecīgi sniegt pakalpojumus, lai palīdzētu Tiesiskuma un patērētāju ĢD sasniegt tiesiskos un politikas mērķus; tas ietver šādus pētījumus:

— saistībā ar dalībvalstu likumdošanas un administratīvo pasākumu atbilstības ES tiesību aktiem novērtēšanu tiesiskuma un patērētāju politikas jomās (skatīt II.2.1) iedaļu). Minētais ietver valstu pasākumus, ar kuriem transponē direktīvas, jebkādus valstu pasākumus, kas pieņemti saistībā ar regulām tiesiskuma un patērētāju politikas jomās,

— saistībā ar analīzi, kas attiecas uz valstu tiesu veiktu Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu un interpretāciju tiesiskuma un patērētāju politikas jomās,

— saistībā ar pasākumiem, kas pieņemti, lai nodrošinātu, ka valstu pārvaldes, kā arī valstu ombudi un strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādes piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus tiesiskuma un patērētāju politikas jomās,

— saistībā ar jebkādiem valstu administratīvajiem vai tiesiskajiem pasākumiem, kas pieņemti tiesiskuma un patērētāju politikas jomās un pārklājas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai papildina tos,

— saistībā ar jebkādu juridisko izpēti, kas attiecas uz valstu tiesisko regulējumu, ko piemēro konkrētās tiesiskuma un patērētāju jomās.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

automātiski atjaunojams 2 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Atbilstības novērtēšanas un juridiskās analīzes pakalpojumi tiesiskuma un patērētāju politikas jomās

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
75000000 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Kopumā šīs daļas uzdevumi ietvers atbalstu Tiesiskuma un patērētāju ĢD, analizējot un novērtējot tiesisko regulējumu, institucionālās struktūras un praksi personas datu aizsardzībai trešo valstu grupā, konkrētā trešā valstī vai tās daļā, vai arī starptautiskā/reģionālā organizācijā. Šāda regulējuma novērtējums tiks veikts salīdzinājumā ar ES tiesisko regulējumu. Vērtējums var ietvert valstis, kurām ir atsevišķs datu aizsardzības likums, kā arī valstis ar kompleksu datu aizsardzības regulējumu kopumu (piem., jaunākie nozaru likumi vai vairāki tiesību aktu līmeņi). Var tikt skatīta datu nosūtīšana gan komerciālos, gan tiesībaizsardzības nolūkos. Pētījums var ietvert ar valdības piekļuvi (tiesībaizsardzības / valsts drošības nolūkos) saistīto nosacījumu novērtēšanu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

automātiski atjaunojams 2 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/03/2020
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 01/04/2020
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BEĻĢIJA

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Pretendentiem no Apvienotās Karalistes:

lūdzam ņemt vērā, ka pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES uz kandidātiem un pretendentiem no Apvienotās Karalistes atkarībā no sarunu iznākuma attieksies noteikumi par trešo valstu uzņēmēju tiesībām piedalīties ES iepirkuma procedūrās. Ja spēkā esošie tiesību aktu noteikumi šādas tiesības neparedz, pretendentiem un kandidātiem no Apvienotās Karalistes dalība iepirkuma procedūrā var tikt liegta.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/01/2020