Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 52675-2023

27/01/2023    S20

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások

2023/S 020-052675

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi-Varga Ildikó
E-mail: foldesi.ildiko@mav.hu
Telefon: +36 307684452
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002001072022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002001072022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fakivágás, cserjeirtás, kaszálás, telepítés

Hivatkozási szám: EKR002001072022
II.1.2)Fő CPV-kód
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Fakivágás, cserjeirtás, kaszálás, fa és cserjetelepítés, valamint kapcsolódó műveleteik”

A MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási keretszerződés alapján a tulajdonában és kezelésében lévő, Magyarország szerte elhelyezkedő helyszíneken felmerülő zöldfelület karbantartási munkák elvégzését kívánja megrendelni, előreláthatólag közel 55 000 000 m2 kiterjedésű területen.

Szerződés típusa: vállalkozási keretszerződés 36 hónap határozott időre összesen nettó 2 057 213 000,-Ft keretösszeg erejéig, lehívási kötelezettség: 70%

Az elvégzendő zöldterület karbantartási szolgáltatás az alábbi feladatokat foglalja magában, melyek eseti megrendelések alapján kerülnek megrendelésre:

- A MÁV Zrt. kezelésében lévő, üzembiztonságot veszélyeztető vagy elemi esemény következtében balesetveszélyessé vált fák kivágása, gallyazása, a vasúti űrszelvénybe, felsővezeték biztonsági távolságába belenőtt cserjék, bokrok irtása, valamint a hasznosítható faanyag területileg illetékes telephelyére, lerakó helyére történő szállítása, szakszerű elhelyezése, a munkavégzés alatt keletkező, illetve korábbi munkavégzés során keletkezett és helyszínen maradt zöldhulladék helyszíni aprítása, terítéssel vagy elszállítása hatósági engedéllyel rendelkező zöldhulladék lerakóba,

- A szolgáltatás tartalmazza az értékes, koros fa fajok állapotfelmérésére alkalmas FAKOPP 3D műszeres favizsgálatot, szakvélemény, faápolási javaslat készítésével együtt, melyet a Vállalkozó a Megrendelő külön kérésére készít el,

- A MÁV Zrt. kezelésében lévő zöldfelület kaszálása, valamint a Megrendelő külön kérésére a munkavégzés során keletkező kaszálék összegyűjtése, elszállítása fűnyírás, kaszálás és nádvágás esetén,

- A MÁV Zrt. kezelésében lévő területen fák, cserjék telepítése, területi adottságokat figyelembe véve.

Az elvégzendő feladatokat a KD részeként kiadott műszaki leírás valamint a szerződéstervezet részletezi, illetve a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások várható volumene tekintetében irányadó az AK által a KD részeként kiadásra kerülő részletes Ártáblázat, melyben a 12 hónapra vonatkozó tervezett mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 057 213 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén a MÁV Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő helyszínek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés tárgyát képező feladatok 12 hónapra vetített tapasztalati mennyiségekkel:

Fakivágás döntéssel (4912 db)

Fakivágás emelőkosaras gépjárművel (483 db)

Fakivágás alpintechnikával (704 db)

Gallyazás, ifjítás emelőkosaras gépjárművel (772 db)

Gallyazás, ifjítás alpintechnikával (242 db)

Gallyazás, ifjítás rúdfűrésszel 5,0 m magasságig (317 db)

Rakatolás (1232 tömör m3)

Faanyag telephelyre szállítása (le- és felrakással) (1220 tömör m3)

Cserjék, bokrok kivágása terepszintig (514 259 m2)

Cserjék, bokrok kivágása terepszintig erdészeti szárzúzóval egymenetben aprítással, apríték helyszíni terítésével (514 259 m2)

Cserjék, bokrok gyökérzetének kiszedése (36 m2) és halombagyűjtése (100 112 m2)

Talajban maradt tuskó, gyökértorzsa kiszedése 30,0 cm mélységig (78 db)

Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése (6 m3)

Terepegyengetés (6 m2)

A gödör visszatöltését követően megmaradt maradék, ill. gyökér darabok elszállítása (6 m3)

Suhángok kivágása terepszintig, de max. 5,0 cm tőmagasságig (6336 db)

Gyökérzet kiszedése (18 m2) és halombagyűjtése (36 laza m3)

FAKOPP 3D műszeres favizsgálat (9 db)

Fűnyírás parkosított területen kaszálék összegyűjtéssel (6 alkalom m2 alapú elszámolással)

Kaszálás (1 302 138 m2) és kaszálék összegyűjtés (1 055 020 m2) (különböző terepeken)

Nádvágás (225 131 m2)

Nádvágás és tövében fásodott, de lágyszárú, 1,0 m-t meghaladó növényzet halombagyűjtése (42 laza m3)

Havaria (12 alkalom)

Fa és cserjetelepítés a telepítendő fák kiválasztásával, telepítésével és gondozásával (ennek részeként 14/16 cm törzskörméretű, azaz 5 cm törzsátmérőjű fák ültetése)

Helyszínen történő aprítékolás, apríték terítése (3094 laza m3)

Zöldhulladék elszállítása és szakszerű elhelyezése (1065 laza m3)

A vasúti pályára, illetve a 25 kV feszültségű villamos felsővezetékre és ezek kapcsolódó berendezéseire is veszélyt jelenthető, feszültségmentesítéssel járó fakitermelések esetén Ajánlattevő feladata villamos szakember biztosítása, a vasúti közlekedés akadályoztatása nélkül, kellő körültekintéssel történő feladatelőkészítés, az élet- és vagyonvédelmet szolgáló munkavégzés szakszerűsége a megalapozott előkészítő (pl. a biztonságos fakitermelés módjának meghatározása) és helyszíni felügyeleti feladatokat megköveteli. Az Ajánlatkérő által biztosított felsővezetékes szakközeggel való akár azonnali egyeztetések lebonyolítása, illetve a munkaengedélyek átadása és átvétele a villamos szakember helyszíni munkavégzés során végrehajtandó feladatainak részét képezi.

A fenti feladatelemek szerinti elszámolási naturáliákat és elbírálási célú tapasztalati mennyiségeket részletesebb bontásban a KD mellékleteként kiadott „Ártáblázat” mutatja be. A teljesítésre vonatkozó részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2. a) pontban előírt szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat (min. 0 hónap - max. 60 hónap) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 057 213 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) pont kiegészítése:

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetén: 0-10 pont. A pontok meghatározásának módszere az 1. részszempont (ajánlati ár) esetén fordított arányosítás, a 2.-részszempont (M/2. a) szakember többlettapasztalata) esetén egyenes arányosítás.

Az adott értékelési részszemponthoz tartozó értékelési módszerrel - két tizedes jegy pontosságig - kiszámított, majd az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott és a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekített szorzatokat (pontszámokat) AK összeadja. Az így kapott összérték lesz AT összpontszáma. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legnagyobb.

AK ártáblázatot is az AT-k rendelkezésére bocsát és ezt kéri az ajánlat részeként tételesen beárazni, megtartva a táblázat sorrendjét. A felolvasólapon az 1. értékelési részszemponthoz az ártáblázat nettó összár cellájában szereplő összeget kell feltüntetni. Az ajánlati árakat úgy kell meghatározni, hogy a szerződés hatálybalépésétől számítva 1 évig változatlanok (az eljárás során a végleges ajánlattal megegyezők), ezt követően az árak évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal honlapján legfrissebben közzétett, a közzétételt megelőző 12 naptári hónapra vonatkozó „Építmény-üzemeltetés, zöldterület ­kezelésre” vonatkozó szolgáltatási árindex %-ának megfelelően növelhetők. AK felhívja a figyelmet, hogy az ártáblázatban elbírálási célú, a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján meghatározott mennyiségek szerepelnek, melyek elsősorban az ajánlatok értékelését és összehasonlíthatóságát szolgálják. Az eljárás eredményeképpen ténylegesen megkötésre kerülő keretszerződésben ezen mennyiségek nem kerülnek rögzítésre, a szerződés teljesítése során a tényleges lehívások összetétele az eljárásban megadott mennyiségtől eltérhet.

Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban a 2. értékelési szempont feltételezik az M/2.a) alk. követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így AK már az ajánlatban kéri benyújtani az M/2.a) alk. követelményeknek való megfelelés alátámasztását is. Az alk. igazolása az AF III.1.3) pontja szerint történik.

A 2. értékelési szempont tekintetében, az alk. követelményben meghatározott értéken felüli szakmai többlettapasztalat kerül értékelésre. Ennek megfelelően AK a pontkiosztás során az alk. követelményként előírt szakmai gyakorlati időt nem veszi figyelembe, azt nem értékeli. Az alk.i minimumkövetelménynek történő megfelelés érdekében szükséges szakmai tapasztalatot a felolvasólapon nem kell szerepeltetni.

A 2. értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A többlettapasztalat igazolásának részletes szabályait valamint az értékelési módszert részletesen a KD rögzíti.

II.2.5) pont kiegészítése:

A szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba és 36 hónapig, vagy amennyiben ez korábban bekövetkezik a keretösszeg kimerüléséig hatályos.

AK kiemelten felhívja a figyelmet a vállalkozási keretszerződés-tervezetben is rögzített alábbi rendelkezésre: „Megrendelő jogosult részben vagy egészben felmondani a Szerződést, amennyiben a vasúti pályaműködtetési feladatok ellátására jogosultsága vagy kötelezettsége bármely okból megszűnik. Megrendelő a Szerződést e jogosultsága vagy kötelezettsége megszűnésének napjára jogosult felmondani. A felmondásra okot adó körülmény bekövetkezéséről -amennyiben az nem jogszabályon alapul- haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. A Vállalkozó ezen felmondás okán semmilyen kártérítési vagy egyéb fizetési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. Felek a jogszabályi változásokat köztudomású tényként kezelik.”

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó (AV) és az alk. igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 63. § (3) bek-ére, valamint 64. §-ára is.

A Kbt. 74. § (1) bek-ének értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

- AT-nek (közös AT-nek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bek. értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

- Az AT vagy az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben rögzített kizáró okok hiányát a Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek-re is).

- A Korm. rendelet 15. § (2) bek-e értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

- Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (AK külön felhívására):

A Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az AT-nek igazolnia, illetve az AK-nek ellenőriznie, hogy az AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá (figyelemmel a Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett AT-nek a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- A Korm. rendelet 15. § (1) bek. értelmében az AT az alk. igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

- A Korm. rendelet 1. § (7) bek.értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- Az AT, az AV, ill. az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl AK felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek. szerinti tilalommal kapcsolatban

Kbt. 65. §-a (1) bek. c) pontja szerinti alk. követelmény:

SZ/1.) Minimumkövetelmény:

A Kbt. 65. §-a (1) bek. c) pontja alapján alkalmas az AT, ha rendelkezik a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti 20 02 01 HAK kódszámú biológiailag lebomló hulladék országos szállítási és kezelési tevékenységre vonatkozó engedélyével.

SZ/1.) Igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AT-nek csatolnia kell a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti 20 02 01 HAK kódszámú biológiailag lebomló hulladékok vonatkozásában a hulladék szállítására, illetve kezelésére vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedély(ek)et.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alk. követelményt.

III.1.3) pont folytatása:

M/3. alk. köv. igazolása - AK KBT. 69. § (4) BEK. SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL BENYÚJTANI

A Korm. rendelet 21. §-a (3) bek. i) pont alapján AT-nek csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló M/3.a-b) pontok szerinti munkagép és szoftver/informatikai rendszer leírását tartalmazó nyilatkozatot, legalább az alk. minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal, amely magában foglalja legalább az eszközök darabszámának és műszaki paramétereinek, főbb jellemzőinek (pl. emelőmagasság, szoftver/informatikai rendszer) ismertetését.

Mellékelni kell továbbá az M/3.a-b) pont szerinti munkagép és szoftver/informatikai rendszer rendelkezésre állását igazoló eszköznyilvántartó lapot, vagy adásvételi, bérleti vagy más szerződést, ill. más dokumentumot, mely hitelt érdemlően bizonyítja a munkagép és szoftver/informatikai rendszer rendelkezésre állását.

M/4. alk. köv. igazolása - AK KBT. 69. § (4) BEK. SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL BENYÚJTANI

A Korm. rendelet 21. §-a (3) bek. c) pontja alapján AT-nek csatolnia kell az AT-nél működő ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában AK elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási, rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.

M/5. alk. köv. igazolása - AK KBT. 69. § (4) BEK. SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL BENYÚJTANI

A Korm. rend. 21. §-a (3) bek. g) pontja alapján AT-nek csatolnia kell az AT-nél működő ISO 14001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában AK elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az AT határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dok-ból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.

M/6. alk. köv. igazolása - AK KBT. 69. § (4) BEK. SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL BENYÚJTANI

A Korm. rendelet 21.§-a (3) bek. h) pontja alapján AT-nek nyilatkoznia kell az AF feladását megelőző 3 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9) és a Kbt. 69.§ (7) bek-re, valamint a Korm. rendelet 24. § (1) bek.-re.

A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján, az előírt alk. köv-nek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan- szerződésben,es vagy előszerződésben vagy más formában vállalt- kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben az előírt alk. köv-nek történő megfeleléshez nem kíván igénybe venni más szervezetet vagy személyt, abban az esetben nemleges nyilatkozat csatolandó.

AK a Korm. rendelet 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az alk. min. köv-ket szigorúbban határozta meg a minősitett AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített AT-knek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alk. követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

- Az AT-nek a Korm. rendelet 1. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával az alk. feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. követelményeknek. AT-nek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alk. követelményeknek, azokat nem kell külön, részletesen feltüntetni.

- Ha az AT az előírt alk. követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is köteles benyújtjabenyújtani. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alk. feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

- Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.

Részletes/utólagos igazolás: A Kbt. 69.§(4) es (6) bek-ben foglaltak alapján AK az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően hívja fel az AK-t az alk. köv.-kel kapcsolatos igazolások benyújtására.

M/1. alk. köv. igazolása - AK KBT. 69. § (4) BEK. SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL BENYÚJTANI

Az igazolás módja Korm. rendelet 22. § (1) bek. alapján:

A 21. § (3) bek. a) pontjának esetét a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szerv., illetve nem mo-i szervezetek esetében olyan szerv., amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szerv., az általa adott igazolással vagy az AT, a részvételre jelentkező, illetve az alk. igazolásában részt vevő más szerv. nyilatkozatával.

Az ref.nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél neve, címe (székhelye/lakcím),

- a kontaktszemély neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

- a szolgáltatás tárgyának leírása, a szolgáltatás jellemzőinek leírása oly módon, hogy az alk. egyértelműen megállapítható legyen) (részletesen lásd KD)

- a teljesítés ideje [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap) és vége (év, hónap, nap)],

- ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

- a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,

- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen arányban vett részt.

A referenciákból az előírt alk. követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

M/2. alk. igazolása:

A Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. AT csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:

M/2.a) alk. köv. igazolása - MÁR AZ AJÁNLATTAL EGYÜTT SZÜKSÉGES IGAZOLNI.

I. A szakember adatait fel kell tüntetni a bemutatását tartalmazó EKR űrlapon. Az űrlap kitöltésére vonatkozó információkat a KD tartalmazza.

II. Csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajzra vonatkozó tartalmi elvárásokat részletesen a KD tartalmazza.

III. Egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget / bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.

IV. Csatolandó továbbá az AT-ővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.

M/2. b-c) alk. igazolásait AK KBT. 69. § (4) BEK. SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL BENYÚJTANI

I. A szakemberek adatait fel kell tüntetni a bemutatását tartalmazó EKR űrlapon. Az űrlap kitöltésére vonatkozó információkat a KD tartalmazza.

II. Egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget / bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.

III. Csatolandó(k) továbbá az AT-vel munkaviszonyban nem álló szakember(ek) esetén a rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat(ok).

M/2. d) alk. köv. igazolása AK KBT. 69. § (4) BEK. SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA esetén kivéve az A.) eset IV. sz. és a B.) eset III. sz. dok. melyeket már az ajánlathoz csatolni kell)

A.) Abban az esetben, ha az M/2 d) alk. követelmény tekintetében bemutatott szakember az ajánlattételkor még nem rendelkezik kamarai jogosultsággal, az alábbiak szerint kell az igazolásokat benyújtani:

I. A szakember adatait fel kell tüntetni a bemutatását tartalmazó EKR űrlapon. Az űrlap kitöltésére vonatkozó információkat a KD tartalmazza.

II. Csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajzra vonatkozó tartalmi elvárásokat részletesen a KD tartalmazza.

III. Egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget / bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.

IV. AT-nek az M/2. d) szakember von-ban MÁR AZ AJÁNLATTÉTELKOR nyilatkoznia kell, hogy az adott szakember legkésőbb az AK által az összegezést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fog az adott alk. köv-ben meghatározott jogosultsággal. Nyilatkoznia kell továbbá, hogy a szakember a fenti jogosultság tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal rendelkezik majd. (szerződéskötési feltétel)

V. Csatolandó továbbá AT-vel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.

B.) Abban az esetben, ha az M/2. d) alk. köv. tek-ben bemutatott szakember az ajánlattételkor már rendelkezik kamarai jogosultsággal az alábbiak szerint kell az igazolásokat benyújtani:

I. A szakemberek adatait fel kell tüntetni a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR űrlapon. Az űrlap kitöltésére vonatkozó információkat a KD tartalmazza.

II. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges a bemutatott szakember kamarai nyilvántartási számáról.

III. Az M/2 d) szakemberek vonatkozásában MÁR AZ AJÁNLATTÉTELKOR csatolandó AT nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bemutatott szakember az előírt kamarai jogosultság tekintetében a szerződés teljes időtartama alatt aktív státusszal fog rendelkezni.

IV. Csatolandó továbbá az AT-vel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra von. nyilatkozat.

Folytatás a III.1.2) pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.) A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. §-a (3) bek. a) pontja alapján alkalmas az AT, amennyiben rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) során az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a jelen AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és sikeres teljesítési igazolással lezárt alábbi referenciákkal:

a) legalább nettó 450 000 000 Ft összértékű, fakivágási és/vagy faápolási és/vagy faültetési munkákat tartalmazó referenciával, amely magában foglalta min.14/16 cm törzskörméretű fák ültetését is legalább nettó 25 000 000 Ft értékben, valamint magában foglalt vasúti pálya és/vagy az útügyi igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. §-a szerinti gyorsforgalmi útosztályba tartozó közút melletti fakivágási munkavégzést összesen legalább nettó 150 000 000 Ft értékben. AK a vasúti pálya melletti területen a pályaszakasz tengelyvonalától számított legfeljebb 25-30 m, a gyorsforgalmi útosztályba tartozó közút esetén a közút területének határától számított 10 méter távolságot érti.

Az M/1. a) pont szerinti alk. követelmény több szerződésből teljesíthető azzal, hogy AT mutasson be legalább 1 db olyan szerződést, mely önmagában eléri legalább a nettó 100 000 000 Ft-ot.

b) legalább nettó 350 000 000 Ft összértékű, kaszálási és/vagy fűnyírási és/vagy bozótirtási munkafolyamatokat tartalmazó referenciával.

Az M/1. b) pont szerinti alk. követelmény több szerződésből is teljesíthető azzal, hogy AT mutasson be legalább 1 db olyan szerződést, mely önmagában eléri legalább a nettó 100 000 000 Ft-ot.

Az előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek befejezésére (a teljesítés időpontjára, azaz a teljesítésigazolás kiadására) az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) került sor, de a teljesítését legfeljebb az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) megkezdték.

M/2. A Korm. rendelet 21. §-a (3) bek. b) pontja alapján alkalmas az AT, ha rendelkezik a teljesítéshez ténylegesen szükséges magas szakmai tudást és tapasztalatot igénylő alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő a munkák kivitelezését közvetlenül irányító kertészmérnök szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap zöldterület fenntartási vagy zöldterület fenntartás teljesítésének irányításában szerzett szakmai gyakorlattal,

b) legalább 1 fő OKJ 3162301 vagy azzal egyenértékű fakitermelő képesítésű szakemberrel,

c) legalább 1 fő OKJ 3258204 vagy azzal egyenértékű ipari alpinista képesítésű szakemberrel,

d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik legalább az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész 17. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VI névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (okleveles villamosmérnök, villamosmérnök, vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel (okleveles villamosmérnök esetén 3 év; villamosmérnök esetén 5 év).

Egy szakember legfeljebb az M/2. a)-d) pontokban felsorolt pozíciók közül 2 pozícióra jelölhető.

M/3. A Korm. rendelet 21. §-a (3) bek. i) pontja alapján alkalmas az AT, ha rendelkezik legalább az alábbi munkagéppel, szoftverrel/informatikai rendszerrel:

a) legalább 1 db min. 16 m emelőmagasságú kosaras tehergépjármű;

b) 1 db jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy mobil eszközökön futtatható részből összetevődő szoftver/informatikai rendszer, mely alkalmas az elvégzett munkáknak a fénykép készítési hely GPS-koordinátáival kiegészített fényképpel (a továbbiakban együttesen: GPS-fénykép) történő dokumentálására oly módon, hogy a GPS-fénykép elkészítését követően az elkészült fénykép és a készítési helyének GPS-koordinátái a központi rendszerbe történő feltöltésig nem módosíthatók, illetve módosítás esetén a módosítás tényét a rendszer központi része felismerje és azt jelezze.

M/4. A Korm. rendelet 21. §-a (3) bek. c) pontja alapján alkalmas az AT, ha rendelkezik Magyarországon bejegyzett, független, akkreditált tanúsító szervezet által kiadott ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal vagy bemutat az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy igazol azzal egyenértékű minőségbiztosítás-irányítási intézkedéseket.

M/5. A Korm. rendelet 21. §-a (3) bek. g) pontja alapján alkalmas az AT, ha rendelkezik Magyarországon bejegyzett, független, akkreditált tanúsító szervezet által kiadott ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal vagy bemutat az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy igazol azzal egyenértékű környezetközpontú irányítási intézkedéseket.

M/6. A Korm. rendelet 21. §-a (3) bek. h) pontja alapján alkalmas az AT, ha rendelkezik az AF feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) minimum 10 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Szerződő Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg a Ptk. 6:186.§-ában foglaltakkal összhangban. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) az adott megrendelés nettó ellenértéke, a teljes szerződés meghiúsulása esetén a szerződési keretösszegből a meghiúsulásig még igénybe nem vett, lehívási kötelezettséggel terhelt nettó összeg.

Késedelmi kötbér: kötbéralap 3%-a minden késedelemmel érintett nap után. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a kötbéralap 30%-át.

Meghiúsulási kötbér: eseti megrendelés meghiúsulása esetén a kötbéralap 30%-a, Szerződéstől való elállás esetén 15%

Hibás teljesítési kötbér: kötbéralap 20%-a.

A további részleteket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Fizetési feltételek: Kbt.135.§ (1), (5), (6); Kbt. 136. §; Ptk.6:130.§(1)-(2), 6:155.§.

AK előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ban meghatározott elektronikus számlákra vonatkozó rendelkezésre.

A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

AK - a Kbt. 35. § (8)-(9) bek-ben foglalt előírások figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes AT(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes AT(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140.§-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerződéskötési feltételek:

1. A nyertes AT-nek a Kbt. 138.§ (3) bek. alapján a szerz. megkötésének időpontjában nyilatkoznia kell a szerz. teljesítésébe közvetlenül bevont AV-król. A nyilatkozatban, amennyiben kíván bevonni alv.-t meg kell adnia az alv. megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alv.-i teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alv.-i szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét. Amennyiben több alv.-t kíván bevonni a szerződés teljesítése során, úgy egy nyilatkozaton belül is megadható a többi alv. adatai, de külön alv.-ként is benyújthatóak a nyilatkozatok.

2. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötéséig rendelkezni fog a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységre (zöldterület-kezelésre és/vagy zöldterület fenntartásra) vonatkozó általános, szolgáltatási felelősségbiztosítási szerződéssel. A felelősségbiztosításnak a biztosítási időszakban legalább nettó 30 000 000 Ft/káresemény, és legalább nettó 150 000 000 Ft/év kárösszeget kell fedeznie.

3. AK szerződéskötési feltételként írja elő, hogy a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az M/3. alk. feltételben előírtakon felül rendelkeznie kell az alábbi eszközökkel, gépekkel, berendezésessel:

a) legalább 1db rézsűkaszálásra is alkalmas min. 15 kW névleges teljesítményű kaszálógép;

b) legalább 2db 5 fő szállítására alkalmas összkerékmeghajtású tehergépkocsi;

c) legalább 5db 4 fő szállítására alkalmas min.3,5 t össztömegű tehergépjármű;

d) legalább 1db min. 7,5 t össztömegű tehergépjármű.;

e) legalább 1 db min. 70 LE teljesítményű, legalább 150 cm vágószélességű, lejtős/rézsűs területen bozótirtásra és fűnyírásra is alkalmas távirányítású, lánctalpas munkagép;

f) legalább 1 db min. 25 LE teljesítményű mobil aprítékológép;

g) legalább 1 db FAKOPP 3D vagy azzal egyenértékű akusztikus favizsgáló műszer.

h) legalább 1 db tuskómaró, amely alkalmas a kivágott fák tuskójának talajszintig történő eltávolítására a környező burkolat megbontása nélkül;

AT-nek ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy az előírt eszközökkel, berendezésekkel rendelkezni fog a szerződéskötés időpontjára. Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjáig a M/3. alk. feltétel tekintetében előírtakkal azonos módon kell igazolnia az eszközök, gépek, berendezés rendelkezésre állását.

4. Amennyiben Nyertes AT az M/2. d.) alk. köv. tek-ben olyan szakembert mutatott be az alk. igazolására, aki az előírt kamarai jogosultsággal az ajánlattételkor még nem rendelkezik, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles gondoskodni a kamarai nyilvántartásba vételről és ezt AK felé igazolni. (AT-nek az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a szakember az előírt jogosultsággal rendelkezni fog a szerződéskötés időpontjára.)

AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az AK által az összegezést követően meghatározott szerződéskötés napjáig az 1-4 pontban megjelölt szerződéskötési feltételként meghatározott igazolások, nyilatkozatok benyújtása elmarad, ez a nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében AK a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó AT-vel kötheti meg a szerződést, amennyiben az összegezésben megnevezte.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/03/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/03/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza. AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §.(2) bek-re.

IV.2.6) kiegészítése: 1 hónapos időtartam alatt 30 nap értendő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017.(XII.19.) Kr.).

2.) A Közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: KD) AK a Kbt.39. §(1)bek. alapján elektronikus úton térítésmentesen hozzáférhetővé teszi AT-k szamara az EKR-ben. Az AK nem tud felelősséget vállalni az esetleges kieg. tájékoztatás megküldésére olyan gazd. szereplő számara, aki elektronikus úton letöltötte a KD-t, azonban nem tájékoztatta AK-t a letöltés tényéről.

3.) AK az ajánlat beadását nettó 20 000 000,- Ft ajánlati biztosíték adásához köti. A Kbt. 54. § (1) bek. alapján a biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő) kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 71. § (3a) bek. és a 73. § (6) bek. b) pont. A biztosíték rendelkezésre bocsátását AT-nek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.). Az biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. További részleteket a KD tartalmaz. A befizetés/átutalás esetén az ajánlati biztosítékot AK K&H Zrt.-nél vezetett 10200971-21508668-00000000 számú fizetési számlájára szükséges rendelkezésre bocsátani, a közleményben kérjük feltűntetni az „Ajánlati biztosíték” kifejezést és jelen eljárás EKR számát.”

4.) AT az ajánlattal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet, ra vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza.

5.) AT-nek a Kbt. 66.§(1) bek-e alapján az AF-ban, KD-ban meghatározott tartalmi es formai köv.-eknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A vonatkozó előírásokat és az ajánlatba csatolandó dokumentumok teljes listáját a KD tartalmazza.

6.) Az ajánlatot az EKR rendszerbe a www.ekr.gov.hu weboldalon kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az I.3) pontban megadott címen keresztül (az EKR rendszerben kitöltendő nyilatkozatokat elektronikus űrlap, az árazott ártáblazatot excel es pdf formátumban, a további dokumentumokat pdf formátumban).

7.) AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell az AF feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt.66. § (2) bek.]

8.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek figyelemmel a Kbt. (2)-(3) bek-re. Csatolni kell a közös AT-k megállapodását, melyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bek-ben előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerz. teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös AT-k munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat részletesen a KD tartalmazza.

9.) AK a hiánypótlas es a felvilágositás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja es nem alkalmazza a Kbt. 71.§(6) bek-ben előirt korlátozást. A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni.

10.) Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség az AT-t terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget.

11.) Az eljárás során benyújtandó dok-ok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók.

12.) A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy AT-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt es az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-t,valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az AV-i teljesítés tervezett százalékos arányát. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell.

13.) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyarul történik, kommunikáció más nyelven nem fogadható el. AK az idegen nyelvű iratok AT általi

fordítását is elfogadja. (Kbt. 47.§(2) bek). Az AT képviseletére jogosult személy az ajánlatban köteles cégszerűen nyilatkozni, hogy a fordítás mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az AT a felelős.

14.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet es az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemlegesség esetén is csatolandó.

15.) Amennyiben az AT - átalakulásra hivatkozással - jogelődje barmely adatát fel kívánja használni, ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

16.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§(11) bek-ben foglaltakra, mely szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alk. igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt.65.§(7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazd. szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazd. szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alk. igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

17.) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárással kapcsolatos határidők tekintetében a közép-európai idő az irányadó.

18.) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.

19.) FAKSZ: dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma:00534

20.) Az AF és KD közötti esetleges eltérés esetén az AF-ban foglaltak az irányadók.

21.) Amennyiben AT a Kbt. 44. § (1) bek. alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 44.§(2)-(4) bek-ben foglaltakra. A fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon kell közölni. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az AT valamely adatot a Kbt. 44.§(2)-(3) bek-be ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az AK hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy AT ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. fa) pontja alapján érvénytelen. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

22.) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a KD tartalmaz.

23.) Jelen eljárásban EPK került lefolytatásra EKR001999972022 számon.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bek. szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/01/2023