Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 52698-2023

27/01/2023    S20

Suomi-Vantaa: Insinööripalvelut

2023/S 020-052698

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Metsähallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0116726-7
Postiosoite: PL 94
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 01301
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tarja.kohonen@metsa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.metsa.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=430266&tpk=644ee090-d8a1-4826-8cb5-deddd87d4985
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=430266&tpk=644ee090-d8a1-4826-8cb5-deddd87d4985
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion erityisliikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Metsänhoito

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjan toteuttaminen

Viitenumero: MH 488/2023
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71300000 Insinööripalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Pohjanmaalla, Sievin kunnan eteläosissa sijaitsevan tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjan toteuttaminen.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
38410000 Mittausvälineet
38400000 Fysikaalisten ominaisuuksien mittausvälineet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Pohjanmaalla, Sievin kunnan eteläosissa sijaitsevan tuulivoimahankkeen tuulimittauskampanjan toteuttaminen.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana, Metsähallituksen kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla, kunnes toimeksianto on tilaajan hyväksymänä kokonaisuudessaan suoritettu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kts, liite 1 Hankinnan kuvaus Sievi, kohta 6

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/02/2023
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi, Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24/02/2023
Paikallinen aika: 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/01/2023