Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Urakat - 52819-2023

Näytä suppea näkymä

27/01/2023    S20

Suomi-Hamina: Kaivu- ja maansiirtotyöt

2023/S 020-052819

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Direktiivi 2009/81/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Puolustuskiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3169414-8
Postiosoite: Isoympyräkatu 10
Postitoimipaikka: Hamina
Postinumero: FI-49400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pirke Kesäläinen
Sähköpostiosoite: kilpailutus@senaatti.fi
Puhelin: +358 294830000

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: http://www.puolustuskiinteistot.fi

Tarjousten ja osallistumishakemusten jättäminen sähköisessä muodossa: https://tarjouspalvelu.fi/puolustuskiinteistot?id=431034&tpk=b34486c3-1170-4f25-abc9-4ec5e60092e9

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu: Valtion liikelaitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
Muu: Kiinteistönhoito ja kunnossapito
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Maanrakennustyöt Puolustuskiinteistöt Itä-Suomen palvelualue Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Hamina ja Itäisen Suomenlahden saaret
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
Toteutus

NUTS-koodi FI1C4 Kymenlaakso,FI1C5 Etelä-Karjala,FI1D1 Etelä-Savo

II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Tämä on Puolustuskiinteistöjen Itä-Suomen palvelualueen maanrakennustyöt hankinnan osallistumispyyntö (osallistumisvaihe).
Puolustuskiinteistöt pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen maanrakennustöiden hankintaan koskevaan hankintamenettelyyn.
Hankinnan kohteena ovat maanrakennustyöt ja niihin liittyvät aputyöt Puolustuskiinteistöjen Itä-Suomen palvelualueella.
Hankittavat työt/urakat ovat sisällöltään, kooltaan, ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Pienempiä töitä tehdään pääsääntöisesti tuntihinnalla ja isompia urakkatöitä kokonaishinnalla.
Hankintaan liittyy turvallisuusvaatimuksia, jotka ilmenevät turvallisuussopimuksesta. Vaatimuksiin sisältyy henkilöiden hyväksyttämismenettely, johan liittyy yhtenä osana perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekeminen.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus".
Puolustuskiinteistöt vastaa puolustushallinnon kiinteisteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toiminnan keskiössä.
Hankinnan kohteena oleviin maanrakennustyöurakoihin sovelletaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) (myöhemmin PUTU-hankintalaki) sillä kyseessä on puolustushankinta seuraavilla perusteilla: Hankinnan kohteena olevat maanrakennustyöt ovat PUTU-hankintalain 5§:n 2 momentin kohdassa 3 tarkoitettuja rakennusurakoita, joita käytetään erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin, joten hankinta kuuluu PUTU-hankintalain soveltamisalaan.
Kyseessä on PUTU-lain 12 §:n mukainen EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintamenettelynä käytetään PUTU-lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaista rajoitettua menettelyä.
Sopimusehdot on määritelty tarkemmin puitesopimusmallissa ja turvallisuussopimusmallissa.
Selvyyden vuoksi todetaan, että puitesopimuksen velvoitteet ovat normaalisti voimassa myös normaaliolojen häiriötilanteissa.
Senaatti-konserni on sitoutunut useiden isojen kaupunkien kanssa Ympäristöministeriön Päästöttömien työmaiden sekä Kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksiin. Tilaaja pyrkii vähentämään rakennustyömaiden päästöjä. Keskeisenä tavoitteena on luopua kokonaan kaikista fossiilisista polttoaineista (polttonesteet, bensa, diesel, fossiiliset kaasut, hiilet, turve jne.). Ympäristönsuojeluun toimittajaan liittyviä vaatimuksia on kuvattu paremmin puitesopimusmallissa.
Hankinnasta tehdään valittujen toimittajien kanssa puitesopimus ja turvallisuussopimus, jonka perusteella tilaaja voi tilata tarpeensa mukaiset määrät töitä/urakoita. Kullekin osa-alueelle tehdään oma puitejärjestely, johon valitaan 3 - 5 puitesopimustoimittajaa / osa-alue.
Esitetyt volyymiarviot perustuvat muun muassa arvioihin aiempien vuosien volyymeista ja eivätkä sido tilaajaa millään tavalla.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45112000 Kaivu- ja maansiirtotyöt

II.1.7)Tietoa alihankinnasta
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan kaikki sopimuksen osat, jotka tarjoaja aikoo antaa alihankintaan kolmansille sekä ehdotetut alihankkijat ja näiden alihankintasopimusten sisällöt.
Tarjoajan on ilmoitettava kaikista alihankkijoiden tasolla sopimuksen toteutuksen aikana tapahtuneista muutoksista
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 14000000.00 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 84 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Kouvola, Paraatikenttä 1, 45100 Kouvola, toimintasäde 60 km
1)Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena ovat maanrakennustyöt ja niihin liittyvät aputyöt.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45112000 Kaivu- ja maansiirtotyöt

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa-alue sijaitsee osittain pohjavesialueella ja osa-alueella sijaitsee lentokenttä, missä liikkumisen ja työskentelyn edellytyksenä on erillinen hyväksytty Maaliikennekoulutus.
Osa-alueelle haetaan enintään viittä (5) toimittajaa.
Osa nro: 2 Nimi : Mikkeli, Sotilaantie 8, 50150 Mikkeli, toimintasäde 100 km
1)Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena ovat maanrakennustyöt ja niihin liittyvät aputyöt.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45112000 Kaivu- ja maansiirtotyöt

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa-alueelle haetaan enintään viittä (5) toimittajaa.
Osa nro: 3 Nimi : Lappeenranta, Lavolankatu ,1 53600 Lappeenranta, toimintasäde 70 km
1)Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena ovat maanrakennustyöt ja niihin liittyvät aputyöt.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45112000 Kaivu- ja maansiirtotyöt

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa-alue sijaitsee osittain pohjavesialueella.
Osa-alueelle haetaan enintään viittä (5) toimittajaa.
Osa nro: 4 Nimi : Hamina, Kadettikoulunkatu 6 A, 49400 Hamina, toimintasäde 70 km
1)Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena ovat maanrakennustyöt ja niihin liittyvät aputyöt.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45112000 Kaivu- ja maansiirtotyöt

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa-alueelle haetaan enintään viittä (5) toimittajaa.
Osa nro: 5 Nimi : Itäisen Suomenlahden saaret, Kotka Kuusinen (satama), toimintasäde 20 merimailia tai Loviisa Tallbacka (laituri) , toimintasäde 15 merimailia
1)Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena ovat maanrakennustyöt ja niihin liittyvät aputyöt.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45112000 Kaivu- ja maansiirtotyöt

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Tarkemmat lähiosoitteet:
- Kotka Kuusinen (satama) Juha Vainionkatu , 48100 Kotka
- Loviisa Tallbacka (laituri) Tallbackantie 133, 07900 Loviisa
Kaluston ja materiaalin merikuljetukset tulee urakoitsijan itse hoitaa kohteisiin.
Osa-alueelle haetaan enintään kolmea (3) toimittajaa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Katso osallistumishakemuksen liitteenä oleva Puitesopimusmalli ja ESPD-lomake.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Maksuehto 21 pv netto.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Ryhmittymän tulee olla rekisteröity arvonlisäverorekisteriin.
III.1.4)Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot:
Puitesopimuksen velvoitteet ovat normaalisti voimassa myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
III.1.5)Tietoa turvallisuusselvityksestä:
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Henkilökohtainen tilanne

Taloudellisten toimijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän sulkemisensa kilpailun ulkopuolelle), myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Katso osallistumishakemuksen liitteenä oleva ESPD-lomake.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Taloudellisten toimijoiden taloudellista tilannetta ja rahoitusasemaa koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän sulkemisensa kilpailun ulkopuolelle)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Katso osallistumishakemuksen liitteenä oleva ESPD-lomake
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Alihankkijaan ei saa kohdistua puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) tarkoitettua poissulkemisperustetta.
III.2.3)Tekninen ja/tai ammatillinen suorituskyky

Taloudellisten toimijoiden teknistä ja/tai ammatillista pätevyyttä koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän sulkemisensa kilpailun ulkopuolelle)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Katso osallistumishakemuksen liitteenä oleva ESPD-lomake.

Alihankkijoiden teknistä ja/tai ammatillista pätevyyttä koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Työnjohtajan pätevyysvaatimukset tulee täyttyä myös niissä tapauksissa, joissa työnjohto tulee alihankkijan kautta.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain ei
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.2.2023 - 15:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta: syksy 2029
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.1.2023