Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 53210-2023

Submission deadline has been amended by:  117456-2023
27/01/2023    S20

Suomi-Keuruu: Taloushalllinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut

2023/S 020-053210

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Keuruun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0208388-2
Postiosoite: Multiantie 5
Postitoimipaikka: Keuruu
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Postinumero: 42700
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jari Jaakkola
Sähköpostiosoite: jari.jaakkola@keuruu.fi
Puhelin: +358 404879553
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.keuruu.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/keuruu?id=431608&tpk=d65fb882-1492-4148-8da4-deb4b6997799
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/keuruu?id=431608&tpk=d65fb882-1492-4148-8da4-deb4b6997799
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Taloushallinto-ohjelmiston hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72212442 Taloushalllinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö kilpailuttaa taloushallinto-ohjelmiston lisäpalveluineen. Hankintayksikkö on Keuruun kaupunki. Kaupungin työntekijät hoitavat myös seuraavien elinkeinopoliittisesti merkittävien yhtiöiden taloushallinnon hankittavalla ohjelmistolla: kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keuruun Toimitilat Oy (alla koy Hotelli Keurusselkä), Keuruun Vuokra-asunnot Oy ja Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy.

Tarkemmat tarjousvaatimukset on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48442000 Taloushallinto-ohjelmatuotteet
48812000 Taloushallinnon tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö kilpailuttaa taloushallinto-ohjelmiston lisäpalveluineen. Hankintayksikkö on Keuruun kaupunki. Kaupungin työntekijät hoitavat myös seuraavien elinkeinopoliittisesti merkittävien yhtiöiden taloushallinnon hankittavalla ohjelmistolla: kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keuruun Toimitilat Oy (alla koy Hotelli Keurusselkä), Keuruun Vuokra-asunnot Oy ja Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusaika neljä (4) vuotta ja sen jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi siten, että Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään 12 kuukauden irtisanomisajalla. 

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/02/2023
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 27/06/2023
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 27/02/2023
Paikallinen aika: 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/01/2023