Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Varer - 53501-2014

Vis forkortet udgave

15/02/2014    S33

Danmark-Ballerup: Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer

2014/S 033-053501

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2009/81/EF(Forsvar)

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: Charlotte Glavind
Mailadresse: fmt-id-s216@mil.dk
Telefon: +45 72572395

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://forsvaret.dk/fmt/Pages/default.aspx

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
1.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Purchase of original road- and personal/material safety relevant spare parts for APC M113.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
For safety reasons DALO requests to procure spare parts for the APC M113 which are only available by the system supplier.
These spare parts covers road- and personal/material safety relevant spare parts for APC M113.
Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) is the only one on the market that can deliver these original parts. DALO intends to make a direct award as a negotiated procedure without prior publication of a contract notice.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

35400000 Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer, 35410000 Pansrede militærkøretøjer, 35412200 Pansrede mandskabsvogne

II.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 143 000 000 DKK

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse / iværksættelse af et udbud
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/81/EF
Efter offentligt udbud, begrænset udbud eller konkurrencepræget dialog er der kun afgivet uantagelige bud. I forhandlingerne deltog der kun tilbudsgivere, som levede op til de kvalitative udvælgelseskriterier: nej
En krisebetinget nødsituation gør det umuligt at overholde de tidsfrister, der gælder ved begrænsede udbud og udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse: nej
Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed / ordregiveren ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af det relevante direktivs betingelser: nej
Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder
Kontrakten angår andre tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling end dem, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv 2009/81/EF: nej
De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser: nej
Der afgives ordre på supplerende bygge- og anlægsarbejder / leverancer / tjenesteydelser under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej
Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs: nej
Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej
Kontrakt om luft- eller søtransportydelser til en medlemsstats væbnede styrker, der er stationeret eller skal stationeres i udlandet, under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej
For safety reasons DALO requests to procure spare parts for the APC M113 which are only available by the system supplier.These spare parts covers road- and personal/material safety relevant spare parts for APC M113.Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) is the only one on the market that can deliver these original parts. DALO intends to make a direct award as a negotiated procedure without prior publication of a contract notice, cf. Directive 2009/81/EC (Defence) article 28 paragraph 1, point e. The list of spare parts can be requested from the contact person in section I.1.The duration of the Framework Agreement will be 7 years.
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
5.2.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG)
Postadresse: Werfstrasse 24
By: Flensburg
Postnummer: 24939
Land: Tyskland
Mailadresse: info@ffg-flensburg.de
Telefon: +49 4614812150
Internetadresse: www.ffg-flensburg.de

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 143 000 000 DKK
V.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
VI.2)Yderligere oplysninger:
The list of spare parts can be requested from the contact person in section I.1.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for udbud (The complaints Board for Public Procurement)
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: Copenhagen Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) DALO will not enter into the contract earlier than 10 calender days after the day when this notice is published c.f. Danish act no. 492 of 12.5.2010 § 4, paragraph 1, no. 2.
As a consequence of the Danish act no. 492 of 12.5.2010 with subsequent amendments regarding enforcement of the rules for procurement etc., complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within:
45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication date).
30 calendar days after the contracting authority has informed the tenderers that a contract based on a framework contract with reopening of competition or a dynamic purchasing system is made if the notification contains a short summary of the relevant reasons for the decision.
6 months after the contracting authority has entered into the framework agreement (with effect from the day following the notification date, where the Contracting Authority has sent notification to the candidates/tenderers involved)
If the contracting authority has followed the procedure of the Danish act no. 492 of 12.5.2010 with subsequent amendments regarding enforcement of the rules for procurement § 4, complaints regarding the contracting authority's decision that the contracting authority intends to sign a contract with a particular company must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 30 days with effect from the day following the publication date according to § 4.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.2.2014