Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 53833-2018

06/02/2018    S25

Polonia-Cracovia: Servicios de ensayo o consultoría técnicos

2018/S 025-053833

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dirección postal: ul. Kapelanka 60
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 30-347
País: Polonia
Persona de contacto: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Correo electrónico: przetargi@cmj.org.pl
Teléfono: +48 124232088
Fax: +48 124232088
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cmj.org.pl
Dirección del perfil de comprador: www.cmj.org.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.cmj.org.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach. Zamówienie realizowane w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów

Número de referencia: SZP-271-5/18
II.1.2)Código CPV principal
71621000 Servicios de ensayo o consultoría técnicos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zespół Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Brodnicy - Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brodnica.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Zespół Opieki Zdrowotnej SPZOZ w Brodnicy - Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Szpital

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Szpital. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach - Szpital

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Puławy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach - Szpital. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - Szpital SPZOZ w Sanoku

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sanok.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - Szpital SPZOZ w Sanoku. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/09/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza - Szpital

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brzozów.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - Szpital SPZOZ w Sanoku. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy - Szpital

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Łęczyca.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy - Szpital. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach - Zespół Oddziałów Szpitalnych

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mysłowice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach - Zespół Oddziałów Szpitalnych. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Olsztyn.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim - Szpital w Poniatowej

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Poniatowa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim - Szpital w Poniatowej. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie - Szpital

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Śrem.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie - Szpital. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

NOVUM-MED. Sp. z o.o.- Szpital Powiatowy

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Więcbork.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: NOVUM-MED. Sp. z o.o.- Szpital Powiatowy - Więcbork. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73220000 Servicios de consultoría en desarrollo
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Włocławek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 2 aktywności tj.: konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych i wizyty testowej w szpitalu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultanta konsultacji rozumianych, jako przygotowanie szpitala do przeglądu akredytacyjnego, realizowane na miejscu w szpitalu / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Liczba przeprowadzonych przez konsultantów przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole wizytującym, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie akademickie konsultantów / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Tytuł lub stopień naukowy konsultantów / Ponderación: 3
Criterio de calidad - Nombre: Deklarowana liczba dni kalendarzowych na przekazanie raportu po zakończeniu wizyty testowej / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/10/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: POWR.05.02.00-00-0151/15-00
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Bez względu na liczbę części na którą Wykonawca składa ofertę:

Dysponuje przynajmniej 2 konsultantami, którzy będą realizować przedmiot zamówienia (konsultacje i wizyta testowa), których kompetencje i doświadczenie zagwarantują efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom konsultacji i wizyty testowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca wskaże do realizacji przedmiotu zamówienia zespół 2-osobowy, w skład którego wchodzą osoby: 1 lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szpitalu; 1 ekspert ds. poprawy jakości w opiece zdrowotnej, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie lub równoważne (tj. lekarz, pielęgniarka, ekspert ds. akredytacji szpitali, ekspert ds. jakości w ochronie zdrowia). Każdy z konsultantów musi ponadto posiadać: biegłą znajomość tematyki konsultacji, w tym wymogów standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25.1.2010, praktyczną wiedzę na temat wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalu, doświadczenie gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom konsultacji, obejmujące przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego, co najmniej 1 szpitala, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a Pzp. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1.1.1. oraz 5.3.1.1.2. SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył listę osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją konsultacji, chyba że zadania związane z tą funkcją pełnił będzie sam Wykonawca jako osoba fizyczna. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Szczegółowy opis w zał. nr 1 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/03/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/03/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pok. nr 218A.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2. SIWZ, spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3. SIWZ. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 Pzp. Z postępowania wyklucza się ponadto Wykonawcę: Art. 24 ust. 5 pkt 3) Pzp. Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, dokumenty: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego –– według wzoru nr 4 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. - Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 10 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 10 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/02/2018