Byggentreprenader - 53850-2019

04/02/2019    S24    - - Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Raseborg: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

2019/S 024-053850

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Raseborgs stad
0131297-0
PB 58
Raseborg
106 11
Finland
Kontaktperson: Satu Wigren
Telefon: +358 192892072
E-post: satu.wigren@raseborg.fi
Nuts-kod: FI1B1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.raseborg.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tarjouspalvelu.fi/raasepori
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=219469&tpk=8224453e-64a4-47b9-ad69-e3d9cd4e63b4
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Maskinarbete

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45500000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen gäller grävmaskins och transporttjänster för Vattenverket, tank- och spolbilstjänster samt tjänster för filmning av avlopp för Vattenverket och stadens andra enheter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Grävmaskins och transporttjänster

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45500000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen gäller grävmaskins och transporttjänster. Via upphandlingen utses entreprenörer som kan tillhandahålla de upphandlande tjänsterna för vattenverkets underhålls- och mindre kompletterande utbyggnads arbeten. Rörarbeten utförs i huvudsak i vattenverkets egen regi. Större entreprenader kommer att upphandlas separat.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalet kan förlängas med en option på 2 år. Om förlängningen meddelas senast 30.11.2020.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tank- och spolbilstjänster samt tjänster för filmning av avlopp

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen gäller tank- och spolbilstjänster samt tjänster för filmning av avlopp.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalet kan förlängas med en option på 2 år. Om förlängningen meddelas senast 30.11.2020.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 4
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/03/2019
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Finska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/03/2019
Lokal tid: 13:05

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefon: +358 295643300
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/02/2019