Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 54230-2019

05/02/2019    S25

Belgie-Brusel: Technická pomoc pro realizaci nových kritérií udržitelnosti pro zemědělství a lesní biomasy podle přepracované směrnice o obnovitelné energii

2019/S 025-054230

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Energy
Poštovní adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Energie

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická pomoc pro realizaci nových kritérií udržitelnosti pro zemědělství a lesní biomasy podle přepracované směrnice o obnovitelné energii

Spisové číslo: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecnými cíli této zakázky jsou přispívání k rychlé, konzistentní a nákladově efektivní realizaci nových kritérií REDII pro udržitelnost, které se vztahují na lesní biomasu (na základě přístupu založeného na riziku) a na zemědělskou biomasu členskými státy EU. Tato práce rovněž pomůže hospodářským subjektům při získávání udržitelné biomasy pro výrobu energie a auditorům a ověřovatelům v jejich hodnocení toho, zda hospodářské subjekty efektivně splnily nová kritéria udržitelnosti bioenergie EU.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou provedeny v prostorách poskytovatele služeb. Schůzky mezi poskytovatelem služeb a Komisí se mohou konat v prostorách Komise v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

Konkrétními cíli této zakázky jsou:

— vypracování provozního dokumentu s pokyny o realizaci nových kritérií udržitelnosti založených na rizicích pro lesní biomasy, včetně vysvětlení příslušných konceptů, vypracování metody pro použití těchto kritérií a určení dostupných důkazů pro prokázání souladu s udržitelností (úkol č. 1),

— vypracování provozního dokumentu s pokyny o realizaci nových kritérií udržitelnosti pro zemědělskou biomasu, včetně vysvětlení příslušných konceptů, přezkoumání osvědčených postupů v příslušných systémech monitorování a řízení a určení dostupných důkazů pro prokázání souladu s udržitelností (úkol č. 2),

— provádění analýzy vnitrostátních nebo nadnárodních právních předpisů oproti novým kritériím pro lesní biomasu; a provedení řady případových studií s cílem ověřit použitelnost na základě metod / druhů důkazů navržených v úlohách č. 1 a č. 2 a identifikovat rizika a nejistoty a způsoby jejich řešení (úkol č. 3),

— podporovat Komisi v jejím dialogu se zúčastněnými stranami s cílem shromáždit technickou zpětnou vazbu o výsledcích úkolů č. 1, 2 a 3 a zajistit přesnost a objektivitu výsledků projektu (úkol č. 4).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 17
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Roční pracovní program pro rok 2019 v oblasti energetiky

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/03/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/03/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeči se mohou otevírání zúčastnit, ale nesmí být zastoupeni více než 1 osobou. V závěru otevírání nabídek předseda výboru pro otevírání nabídek uvede jména uchazečů a vydá rozhodnutí týkající se přijatelnosti každé obdržené nabídky. Ceny uváděné v nabídkách nebudou sdělovány.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Do 2 měsíců ode dne, kdy oznamovací dopis informuje uchazeče o výsledcích výběrového řízení nebo, v jiném případě, od data, ve kterém byl o oznámení informován. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nemá vliv ani na odročení této lhůty ani na započetí lhůty nové.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/01/2019