Tjenesteydelser - 54230-2019

05/02/2019    S25

Belgien-Bruxelles: Teknisk bistand til gennemførelse af de nye bæredygtighedskriterier for biomasse fra landbrug og skovbiomasse i henhold til omarbejdelsen af direktivet om fremme af vedvarende energi (RED, Renewable Energy Directive)

2019/S 025-054230

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadresse: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Energi

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk bistand til gennemførelse af de nye bæredygtighedskriterier for biomasse fra landbrug og skovbiomasse i henhold til omarbejdelsen af direktivet om fremme af vedvarende energi (RED, Renewable Energy Directive)

Sagsnr.: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

De overordnede formål med kontrakten er at bidrage til en hurtig, konsistent og omkostningseffektiv gennemførelse i EU-medlemsstaterne af bæredygtighedskriterierne i det nye direktiv om fremme af vedvarende energi (REDII) gældende for skovbiomasse (efter en risikobaseret metode) og for biomasse fra landbrug. Dette arbejde vil også hjælpe økonomiske aktører med at udvinde bæredygtig biomasse til energiproduktion og revisorer og verifikatorer i deres vurdering af, hvorvidt økonomiske aktører rent faktisk har opfyldt de nye EU-bæredygtighedskriterier for bioenergi.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i kontrahentens lokaler. Møder mellem kontrahenten og Kommissionen skal afholdes i Kommissionens lokaler i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens specifikke mål er at bistå Kommissionen med:

— at udvikle en operationel vejledning om gennemførelse af de nye risikobaserede bæredygtighedskriterier for skovbiomasse, inklusive en redegørelse for relevante begreber, udvikling af en metode til anvendelse af de pågældende kriterier og identifikation af tilgængelig evidens til påvisning af overholdelse af bæredygtigheden (Opgave 1)

— at udvikle en operationel vejledning om gennemførelse af de nye bæredygtighedskriterier for biomasse fra landbrug, inklusive en redegørelse for relevante begreber, gennemgang af bedste praksisser for relevante overvågnings- og forvaltningssystemer og identifikation af tilgængelig evidens til påvisning af overholdelse af bæredygtigheden (Opgave 2)

— at udføre en analyse af national eller regional lovgivning i forhold til de nye kriterier for skovbiomasse; samt at udføre et antal casestudier med henblik på at verificere anvendeligheden på grundlag af de metoder/typer af evidens, der er foreslået i Opgave 1 og 2, og for at identificere risici og usikkerheder og metoder til at håndtere dem (Opgave 3)

— at støtte Kommissionen i dens dialog med interessenter og med henblik på at indsamle teknisk feedback om resultaterne af Opgave 1, 2 og 3 og sikre nøjagtighed og objektivitet i projektresultaterne (Opgave 4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Årligt arbejdsprogram for 2019 på energiområdet

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/03/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue de Mot 24, 1040 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan deltage i åbningsmødet, men må kun være repræsenteret af 1 person. Ved afslutningen af åbningsmødet vil formanden for åbningsudvalget oplyse navnene på tilbudsgiverne og beslutningen om antageligheden af hvert modtaget bud. De priser, der er anført i buddene, vil ikke blive oplyst.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter afsendelse af brev om udbuddets resultat eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag klageren blev underrettet derom. Indgivelse af klagen til Den Europæiske Ombudsmand kan hverken afbryde denne tidsfrist eller give anledning til en ny tidsfrist.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Nidergerünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2019