Palvelut - 54230-2019

05/02/2019    S25

Belgia-Bryssel: Tekninen tuki uusien maatalouden ja metsän biomassan kestävyyskriteerien toteuttamiseksi uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin uudelleenmuotoilun yhteydessä

2019/S 025-054230

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Energy
Postiosoite: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: energia

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tekninen tuki uusien maatalouden ja metsän biomassan kestävyyskriteerien toteuttamiseksi uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin uudelleenmuotoilun yhteydessä

Viitenumero: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen yleistavoitteena on edistää uuden uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (REDII) metsän biomassaan (riskipohjaisesta lähestymistavasta lähtien) sekä maatalouden biomassaan sovellettavien kestävyyskriteerien ripeää, johdonmukaista ja taloudellista EU:n jäsenmaiden suorittamaa toteutusta. Tällä työllä avustetaan myös talouden toimijoita niiden etsiessä toimittajia kestävyyskriteerit täyttävälle biomassaan perustuvalle energiantuotannolle sekä tarkastajia ja varmistajia niiden arvioidessa sitä, ovatko talouden toimijat tosiasiallisesti noudattaneet uusia EU:n bioenergian kestävyyskriteerejä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa. Komission ja sopimusosapuolen väliset kokoukset pidetään komission toimitiloissa Brysselissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen erityistavoitteina on avustaa komissiota seuraavin toimin:

— kehittämällä toiminnanohjausasiakirja uusien riskeihin perustuvien metsän biomassan kestävyyskriteerien toteuttamisesta, johon sisältyy asiaankuuluvien käsitteiden selittäminen, kyseisten kriteerien soveltamismenetelmän kehittäminen sekä sen selvittäminen, minkä näytön avulla voidaan todentaa kestävyyskriteerien noudattaminen (tehtävä 1),

— kehittämällä toiminnanohjausasiakirja uusien maatalouden biomassan kestävyyskriteerien toteuttamisesta, johon sisältyy asiaankuuluvien käsitteiden selittäminen, asiaankuuluvien seuranta- ja hallintajärjestelmien parhaiden käytäntöjen läpikäyminen sekä sen selvittäminen, minkä näytön avulla voidaan todentaa kestävyyskriteerien noudattaminen (tehtävä 2),

— analysoimalla kansallista ja maiden sisäisten pienempien yksiköiden lainsäädäntöä suhteessa uusiin metsän biomassan kestävyyskriteereihin sekä toteuttamalla joitain tapaustutkimuksia, joilla varmistetaan kriteerien sovellettavuus tehtävissä 1 ja 2 ehdotettujen näyttömenetelmien/-tyyppien perusteella, ja vielä tunnistamalla riskit ja epävarmuustekijät ja keksimällä keinoja niiden hoitamiseksi (tehtävä 3),

— tukemalla komissiota sen käydessä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa tavoitteena kerätä teknistä palautetta tehtävien 1, 2 ja 3 tuloksista sekä varmistaa hankkeen tulosten tarkkuus ja objektiivisuus (tehtävä 4).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 17
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

vuoden 2019 energia-alan työohjelma.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/03/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/03/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIA

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajat voivat osallistua kokoukseen, mutta kutakin voi edustaa ainoastaan 1 henkilö. Avaustilaisuuden lopussa avauskomitean puheenjohtaja ilmoittaa tarjoajien nimet sekä kunkin vastaanotetun tarjouksen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen. Saaduissa tarjouksissa mainittuja hintoja ei ilmoiteta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 3881-72313
Faksi: +33 3881-79062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Nidergerünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/01/2019