Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 54231-2019

05/02/2019    S25

Belgien-Bruxelles: Evaluering af investeringer i infrastrukturer og aktiviteter vedrørende forskning og teknologisk udvikling, støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i perioden 2007-2013

2019/S 025-054231

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Postadresse: TA Cell BU-1 00/184
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Evaluering af investeringer i infrastrukturer og aktiviteter vedrørende forskning og teknologisk udvikling, støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i perioden 2007-2013

Sagsnr.: 2018CE16BAT111
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Generaldirektoratet for regionalpolitik og bypolitik (REGIO) har til hensigt at lancere en efterfølgende evaluering af investeringsprojekter i infrastrukturer, kompetencecentre og aktiviteter vedrørende forskning og teknologisk udvikling finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i perioden 2007-2013.

Evalueringen vil gøre status over de forskellige interventionstyper vedrørende forskning og teknologisk udviking, der blev medfinansieret af EFRU i perioden 2007-2013, og vurdere deres rationale og dokumentationen for deres effektivitet.

Evalueringen vil give en oversigt over de forskellige måder, EFRU-finansiering er blevet anvendt på i hele EU, og vil vurdere resultaterne, i den grad de kan identificeres. Den vil undersøge dette mere detaljeret i udvalgte lande og regioner med det formål at identificere de interventionstyper, der har haft størst succes (eller været mest effektiv) og faktorene, der bidrog til deres succes.

En gennemgang af den relevante litteratur og de relevante dokumenter vil blive udført.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79419000 Evalueringsrådgivningstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Evalueringen vil hovedsageligt dække 2 udgiftskategorier, der ikke dækkes af den efterfølgende evaluering af 2007-13.

53 operationelle programmer er blevet udvalgt til at ligge inden for denne evaluerings omfang. Listen med 53 operationelle programmer omfatter nationale og regionale programmer fra målsætninger for konvergens, regional konkurrenceevne og beskæftigelse på tværs af 18 medlemsstater (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SI, SK, UK). Dette sæt på 53 operationelle programmer omfatter 24 større projekter, der blev finansieret inden for kategorierne for undersøgte interventioner.

Kontrahenten vil udføre følgende opgaver:

Opgave 1: Begrebsmæssig ramme og gennemgang af investeringer, der finansieres i sektoren

Opgave 2: Litteratur- og dokumentgennemgang

Opgave 3: Caseundersøgelser i udvalgte medlemsstater

Opgave 4: Forandringsteoretisk analyse på tværs af caseundersøgelser (FTU-»cookbook« — FTU, forskning og teknologisk udvikling)

Opgave 5: Tilrettelæggelse af et seminar

Opgave 6: Endelig rapport.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Listen med de 53 operationelle programmer, der er udvalgt til at ligge inden for omfanget af denne evaluering, ligger som bilag til specifikationerne.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/03/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

European Commission, DG REGIO, Avenue Beaulieu No. 5, 1160 Auderghem, BELGIEN (métro Demey).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se punkt 3.2 i opfordringen til afgivelse af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
By: Brussels
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2019