Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 54231-2019

05/02/2019    S25

Beļģija-Brisele: Pētniecības un tehnoloģiju attīstības (RTD) infrastruktūrās veikto ieguldījumu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstīto darbību izvērtēšana no 2007. gada līdz 2013. gadam

2019/S 025-054231

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, General Directorate Regional and Urban Policy
Pasta adrese: TA Cell BU-1 00/184
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
E-pasts: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pētniecības un tehnoloģiju attīstības (RTD) infrastruktūrās veikto ieguldījumu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstīto darbību izvērtēšana no 2007. gada līdz 2013. gadam

Atsauces numurs: 2018CE16BAT111
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD) plāno uzsākt darbu saistībā ar ex post novērtējumu par ieguldījumu projektiem pētniecības un tehnoloģiju attīstības (Research and Technological Development – RTD) infrastruktūrās, kompetenču centriem un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstītajām darbībām no 2007. gada līdz 2013. gadam.

Izvērtēšanā tiks aplūkoti dažāda veida palīdzības pasākumi saistībā ar RTD, kurus ERAF līdzfinansēja no 2007. gada līdz 2013. gadam, kā arī tiks vērtēts to loģiskais pamats un pierādījumi par lietderīgumu.

Veicot izvērtēšanu, tiks sniegts pārskats par dažādajiem veidiem, kā ERAF finansējums RTD jomā ir izmantots Eiropas Savienībā, un tiks vērtēti līdz šim sasniegtie un nosakāmie rezultāti. Minētais sīkāk tiks pētīts izraudzītās valstīs un reģionos, lai noteiktu palīdzības pasākumu veidus, kas bijuši visveiksmīgākie (vai efektīvākie), un faktorus, kas to veicinājuši.

Tiks izdarīts pārskats par atbilstošo literatūru un dokumentiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79419000 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Izvērtēšanā tiks aptvertas galvenokārt 2 izmaksu kategorijas, ko nesedz 2007.–2013. gada ex post izvērtējums.

Šim izvērtējumam kopā ir izraudzītas 53 darbību programmas. Saraksts ar 53 darbību programmām (Operational Programme – OP) ietver valsts un reģionālās programmas konverģences un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķu īstenošanai 18 dalībvalstīs (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SI, SK, UK). Šī 53 darbības programmu grupa ietver 24 galvenos projektus, kas ir finansēti pārbaudāmo palīdzības pasākumu kategorijās.

Darbuzņēmējs izpildīs šādus uzdevumus:

1. uzdevums – nozarē veikto ieguldījumu konceptuālais pamats un pārskatīšana;

2. uzdevums – literatūras un dokumentārā pārbaude;

3. uzdevums – gadījumu pētījumi izraudzītās dalībvalstīs;

4. uzdevums – pārmaiņu analīzes dažādu gadījumu salīdzināšanas pētījums (RTD vadlīnijas);

5. uzdevums – semināra organizēšana;

6. uzdevums – gala pārskats.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 800 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 18
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

saraksts ar 53 darbību programmām, kas ir izraudzītas šī novērtējuma ietvaros, ir pievienots specifikācijām.

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 11/03/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 13/03/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Komisija, DG REGIO, Avenue Beaulieu No. 5, 1160 Auderghem, BEĻĢIJA (métro Demey)

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt uzaicinājuma vēstules 3.2. punktu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Pilsēta: Brussels
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
29/01/2019