Servizzi - 54231-2019

05/02/2019    S25

il-Belġju-Brussell: Evalwazzjoni ta' Investimenti fl-Infrastrutturi tar-Riċerka u tal-Iżvilupp Teknoloġiku (RTD) u l-Attivitajiet Appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) fil-Perijodu 2007-2013

2019/S 025-054231

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, General Directorate Regional and Urban Policy
Indirizz postali: TA Cell BU-1 00/184
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Posta elettronika: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Evalwazzjoni ta' Investimenti fl-Infrastrutturi tar-Riċerka u tal-Iżvilupp Teknoloġiku (RTD) u l-Attivitajiet Appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) fil-Perijodu 2007-2013

Numru ta' referenza: 2018CE16BAT111
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Id-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana DĠ REGIO għandu l-intenzjoni li jniedi evalwazzjoni ex post dwar proġetti ta' investiment fl-infrastrutturi tar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku, ċentri ta' kompetenza u attivitajiet iffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) matul il-perijodu 2007-2013.

L-evalwazzjoni se tivvaluta t-tipi differenti ta' interventi fir-rigward tal-RTD li ġew kofinanzjati mill-FEŻR fil-perijodu 2007-2013 u se tivvaluta r-raġunament u l-evidenza tal-effikaċja tagħhom.

L-evalwazzjoni se tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-modi differenti li fihom intuża l-finanzjament tal-FEŻR għall-RTD fl-UE kollha u se tivvaluta r-riżultati sa fejn jistgħu jiġu identifikati. Se teżamina dan f'aktar dettall f'pajjiżi u reġjuni magħżula, bil-għan li jiġu identifikati t-tipi ta' intervent li rnexxew l-aktar (jew li kienu l-aktar effettivi) u l-fatturi li jikkontribwixxu għas-suċċess tagħhom.

Se titwettaq reviżjoni tal-letteratura u d-dokumenti rilevanti.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-evalwazzjoni se tkopri prinċipalment 2 kategoriji ta' nefqa mhux koperti mill-evalwazzjoni ex post ta' 2007-13.

Intgħażlu 53 Programm Operazzjonali biex ikunu fl-ambitu ta' din l-evalwazzjoni. Il-lista ta' 53 Programm Operazzjonali tinkludi programmi nazzjonali u reġjonali minn objettivi ta' Konverġenza u Kompetittività Reġjonali u ta' Impjiegi fi 18-il Stat Membru (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SI, SK, UK). Dan is-sett ta' 53 programm operazzjonali jinkludi 24 proġett prinċipali ffinanzjati fil-kategoriji ta' interventi li qed jiġu eżaminati.

Il-kuntrattur se jwettaq ix-xogħlijiet li ġejjin:

L-1 biċċa xogħol: Qafas kunċettwali u reviżjoni ta' investimenti ffinanzjati fis-settur;

It-2 biċċa xogħol: Reviżjoni letterarja u dokumentarja;

It-3 biċċa xogħol: Studji ta' każijiet fi Stati Membri magħżula;

Ir-4 biċċa xogħol: Analiżi tat-teorija tal-bidla tal-istudju trasversali (RTD cookbook);

Il-5 biċċa xogħol: Organizzazzjoni ta' seminar;

Is-6 biċċa xogħol: Rapport finali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 800 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 18
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-lista ta' 53 Programm Operazzjonali magħżula li huma fl-ambitu ta' din l-evalwazzjoni hija mehmuża mal-ispeċifikazzjonijiet.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 11/03/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 13/03/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, DG REGIO, Avenue Beaulieu No. 5, 1160 Auderghem, IL-BELĠJU (métro Demey).

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-punt 3.2 tal-ittra tal-istedina.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Belt: Brussels
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
29/01/2019