Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 54231-2019

05/02/2019    S25

Belgija-Bruselj: Vrednotenje naložb v infrastrukture in dejavnosti za raziskave in tehnološki razvoj, ki jih je v obdobju 2007–2013 podpiral Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

2019/S 025-054231

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, General Directorate Regional and Urban Policy
Poštni naslov: TA Cell BU-1 00/184
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
E-naslov: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vrednotenje naložb v infrastrukture in dejavnosti za raziskave in tehnološki razvoj, ki jih je v obdobju 2007–2013 podpiral Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Referenčna številka dokumenta: 2018CE16BAT111
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) načrtuje naknadno vrednotenje naložbenih projektov na področju infrastrukture, strokovnih centrov in dejavnosti za raziskave in tehnološki razvoj, ki so bili v obdobju 2007–2013 financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V okviru vrednotenja bodo proučene različne vrste intervencij, povezanih z raziskavami in tehnološkim razvojem, ki so bile v obdobju 2007–2013 sofinancirane iz ESRR, ocenjena pa bo tudi podlaga teh intervencij in dokazi o njihovi učinkovitosti.

Zagotovljen bo pregled različnih načinov uporabe sredstev ESRR za raziskave in tehnološki razvoj v EU, rezultati pa bodo ocenjeni v obsegu, v katerem jih je mogoče opredeliti. To bo podrobneje proučeno v izbranih državah in regijah, da se opredelijo vrste intervencij, ki so se izkazale za najuspešnejše (ali učinkovite), in dejavniki, ki prispevajo k njihovemu uspehu.

Opravljen bo pregled ustrezne literature in dokumentov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79419000 Storitve ocenjevanja in svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Vrednotenje bo v glavnem zajemalo 2 kategoriji izdatkov, ki nista bili zajeti v naknadnem vrednotenju za obdobje 2007–2013.

Za vključitev v to vrednotenje je bilo izbranih 53 operativnih programov. Seznam 53 operativnih programov zajema nacionalne in regionalne programe, ki zadevajo cilja „konvergenca“ in „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“, v 18 državah članicah (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SI, SK, UK). Ta sklop 53 operativnih programov vključuje 24 glavnih projektov, financiranih v kategorijah intervencij, ki se pregledujejo.

Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge:

naloga 1: konceptualni okvir in pregled naložb, financiranih v sektorju;

naloga 2: pregled literature in dokumentov;

naloga 3: študije primerov v izbranih državah članicah;

naloga 4: teorija analize sprememb med različnimi primeri (priročnik za raziskave in tehnološki razvoj);

naloga 5: organizacija seminarja;

naloga 6: končno poročilo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Seznam 53 operativnih programov, ki bodo vključeni v to vrednotenje, je priložen specifikacijam.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/03/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/03/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropska komisija, DG REGIO, Avenue Beaulieu No. 5, 1160 Auderghem, BELGIJA (métro Demey).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte točko 3.2 povabila k oddaji ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: regio-contracts@ec.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/01/2019