Roboty budowlane - 54433-2019

05/02/2019    S25

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2019/S 025-054433

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: AK18470
Adres pocztowy: Pap Károly utca 4-6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szomód Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: AK15540
Adres pocztowy: Fő u. 23.
Miejscowość: Szomód
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2896
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Cellár József polgármester
E-mail: phszomod@t-online.hu
Tel.: +36 34491013
Faks: +36 34491013
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szomod.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.szomod.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kocs Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: AK17513
Adres pocztowy: Komáromi út 5.
Miejscowość: Kocs
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2898
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Simon László polgármester
E-mail: polgarmester@kocs.hu
Tel.: +36 34471243
Faks: +36 34571004
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kocs.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.kocs.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tardos Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: AK07555
Adres pocztowy: Rákóczi Ferenc utca 10.
Miejscowość: Tardos
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2834
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Csabán Béla Csaba polgármester
E-mail: p.tardos@fibermail.hu
Tel.: +36 34351413
Faks: +36 34592051
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tardos.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.tardos.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sárisáp Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: AK16721
Adres pocztowy: Fő utca 123.
Miejscowość: Sárisáp
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2426
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kollár Károly polgármester
E-mail: hivatal@sarisap.hu
Tel.: +36 33518310
Faks: +36 33518311
Adresy internetowe:
Główny adres: http://hivatal@sarisap.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.sarisap.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: AK19933
Adres pocztowy: Petőfi u. 52.
Miejscowość: Dunaszentmiklós
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2897
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Béger Ákos Imre polgármester
E-mail: polgarmester@dunaszentmiklos.hu
Tel.: +36 34491819
Faks: +36 34491819
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dunaszentmiklos.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.dunaszentmiklos.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Vértestolna Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: AK19934
Adres pocztowy: Petőfi Sándor utca 67.
Miejscowość: Vértestolna
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Kod pocztowy: 2833
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Harmados Oszkár polgármester
E-mail: info@vertestolna.hu
Tel.: +36 34351856
Faks: +36 34592507
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.vertestolna.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.vertestolna.hu
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Európai Uniós Projektfelügyeletet Ellátó Nonprofit Kft.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Európai Uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya „Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 732 200 000.00 HUF
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233228 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szomód Község Önkormányzata

Kocs Község Önkormányzata

Tardos Község Önkormányzata

Sárisáp Község Önkormányzata

II.2.4)Opis zamówienia:

Szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Szomód község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a meglévő gépi rács cseréje

— uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése, ami a levegőztető tér térfogat növe-kedését eredményezi

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— új utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba.

A tervezett fejlesztés után a szennyvíztisztító telep kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 400 m3/d

Biológiai kapacitás: 3333 LE

Kocs község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a meglévő gépi rács cseréje

— uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— telepi átemelő felújítása

— a biológiai tisztító műtárgyból az utóülepítő kiszerelése, ami a levegőztető tér térfogat növekedését eredményezi

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— új utóülepítő létesítése a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknával

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő iszapvíztelenítő berendezés és kiszolgáló helyiségeinek cseréje

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba.

A szennyvíztisztító telep kapacitása a fejlesztés után:

Névleges hidraulikai kapacitás: 330 m3/d

Biológiai kapacitás: 2750 LE

Tardos község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— az uszadékfogó légellátó rendszerének cseréje

— célszerű az eleveniszapos, totáloxidációs, átfolyásos tisztítási technológiát, SBR technológiára átalakítani, tekintettel a telepre érkező nagy mértékben ingadozó szennyvíz mennyiségi és -minőségi paraméterekre. Az SBR technológia 2 db műtárgyat igényel, melyből az egyik a meglévő biológiai tisztító műtárgy, ahonnan az utóülepítő kiszerelése kerül. Továbbá új biológiai tisztító műtárgyat kell építeni,

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— iszapsiló térfogatának felülvizsgálata, gépészeti kiegészítése

— a meglévő vegyszertározás és -adagolás berendezéseinek cseréje

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba

A telep fejlesztés utáni kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 300 m3/d

Biológiai kapacitás: 2500 LE

Sárisáp község tekintetében:

Főbb fejlesztések, az alábbiak:

— a telepi átemelő felújítása

— új biológiai tisztító műtárgy építése, hogy a megnövekedett szervesanyag terheléshez a szükséges reaktor térfogat rendelkezésre álljon

— a légellátó rendszer berendezésének felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje

— a szimultán foszfortalanítás biztosításához szükséges a vegyszertározás- és adagolás berendezéseinek kiépítése

— az új technológiai épület építése, az új műtárgyat ellátó légfúvók, vegyszertározás és -adagolás berendezései, valamint a műhely, raktár elhelyezhetősége érdekében

— a meglévő kezelőépület belső átalakítása, hogy a kezelőszemélyzet részére a fekete-fehér öltöző kialakítható legyen,

— a hálózati szennyvízátemelők irányítástechnikai rendszerének kiépítése. A szennyvíztelep és hálózati átemelők távjelzésének kiépítése és bejelzése a diszpécser központba

A tervezett fejlesztés után a szennyvíztisztító telep kapacitása:

Névleges hidraulikai kapacitás: 440 m3/d

Biológiai kapacitás: 3667 LE

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 azonosítószámú projekt

II.2.14)Informacje dodatkowe

Jelen eljárás típusa: A Kbt. II. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás

Eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 051-083945
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Vállalkozási szerződés a Szomód Község, Dunaszentmiklós Község, Kocs Község, Tardos Község, Vértestolna Község és Sárisáp Község szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/01/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adres pocztowy: Jegenye sor 3.
Miejscowość: Zalakaros
Kod NUTS: HU22 Nyugat-Dunántúl
Kod pocztowy: 8749
Państwo: Węgry
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 507 000 000.00 HUF
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 732 200 000.00 HUF
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószáma: 13748429-2-20

2. Ajánlattevő neve: Colas Alterra Zrt.

Székhelye:1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószáma: 13961149-2-44

3. Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.

Székhelye:1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Adószáma: 14300327-2-44

4.Ajánlattevő neve: M-E 2020 Konzorcium

Vezető tag neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Adószám: 12671003-2-07

Tag neve:EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Székhelye:2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

Adószám:13125811-2-44

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2019