Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 54570-2014

Kuva koondatud vaade

18/02/2014    S34

Belgia-Brüssel: Keskkonna peadirektoraadi 2014. aasta eelteade

2014/S 034-054570

 1.Hankija:

Euroopa Komisjon, keskkonna peadirektoraat, üksus SRD.2 – rahalised vahendid, BU-9 01/005, 1049Brüssel, BELGIA. Tel +32 22960008. E-post: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Kavandatavad hanked 2014. aastal:

ENV A.1 – ökouuendus ja ringmajandus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
ökoloogilise jalajälje teabe vahetuseks erinevate teabevahendite hindamine; aprill 2014; 500 000; teenus;
säästva toidu teabe vahetusega seotud meetmete (sh toidu raiskamise vähendamiseks võetavate meetmete) hindamine; aprill 2014; 400 000; teenus;
ökouuenduse tulemustabeli koostamine (konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (CIP) ning ettevõtluse ja uuendustegevuse programmi (EIP) toetavad meetmed); aprill 2014; 300 000; teenus.
ENV A.2 – jäätmehooldus ja ringlussevõtt:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
ELi ringlussevõtutegevuste siseturul tõkete eemaldamise poliitiliste valikuvariantide määratlemine ja hindamine; märts 2014; 200 000; uuring;
laevade ringlussevõtu reguleerimine (finantsstiimul); märts 2014; 200 000; uuring;
laevade ringlussevõtu reguleerimine (ELi laevalammutuskohtade nimekiri); märts 2014; 3 000 000 (750 000 x 4); raamleping.
ENV A.3 – kemikaalid:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA);
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate strateegia elluviimise tehniline abi; aprill 2014; 2 500 000 (1 250 000 x 2); raamleping;
direktiivi 2010/63/EL rakendamise tehniline abi; aprill 2014; 340 000; teenus.
ENV B.2 – bioloogiline mitmekesisus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
rohelise taristu elluviimise tugi; märts 2014; 300 000; teenus;
IASi ennetustöö toetamine nn horisondi vaatlemise kaudu; mai 2014; 100 000; uuring;
ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2. eesmärgi elluviimine; märts 2014; 200 000; teenus;
2014.–2020. aasta eelarves bioloogilise mitmekesisuse rahastamise hindamine, sh jälgimine; mai 2014; 150 000; teenus;
looduskapitali rahastamise vahend; aprill 2014; 100 000; teenus.
ENV B.3 – loodus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
uue biogeograafilise protsessi tehniline toetamine; märts 2014; 900 000 (300 000 x 3); teenus;
ELi suurkiskjate platvormi tehniline tugi; märts 2014; 450 000 (150 000 x 3); teenus;
teabematerjal looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kohta; märts 2014; 495 000 (165 000 x 3); teenus;
ELi loodust käsitlevate õigusaktide rakendamise hindamise toetamine; märts 2014; 600 000; uuring;
"Kui palju bioloogilist mitmekesisust Natura 2000 hõlmab?"; märts 2014; 250 000; uuring;
Euroopa sihktiivaliste punane raamat; märts 2014; 250 000; teenus.
ENV C.1 – vesi:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
teenusleping Euroopa veeteabesüsteemi (WISE) vahendite ja teenuste väljatöötamiseks ning vee ja merenduse poliitika ühise teavitamise ja rakendamise raamistiku loomiseks; märts 2014; 750 000 (250 000 x 3); teenus;
vee valdkonnas ELi innovatsioonipartnerluse tugi; märts 2014; 1 500 000; teenus;
vee raamdirektiivi rakendamisel vastastikuse hindamise mehhanismi loomise ja käitamise toetamine; aprill 2014; 250 000; teenus.
ENV C.3 – õhk ja tööstusheited:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
väävlidirektiivi rakendamise tehniline tugi; aprill 2014; 200 000; teenus.
ENV D.4 – valitsemine, teave ja aruandlus:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
keskkonnateabele ja -andmetele juurdepääsu hindamine keskkonnateabele avalikku juurdepääsu käsitleva direktiivi 2003/4/EÜ kontekstis; mai 2014; 183 000; uuring.
ENV E.1 – rahvusvahelised, regionaalsed ja kahepoolsed suhted:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
katseprojekt – elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete täiustatud ringlussevõtu Euroopa kaguosa regionaalse keskuse loomine; mai 2014; 750 000; teenus.
E.3 & E.4 – LIFE:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
LIFE-projektide (meetmete ja tegevuse toetused) seire, samuti LIFE-programmi ning muude seonduvate tegevuste kohta teabe edastamise toetamine ja tehniline abi; mai 2014; 60 000 000 (15 000 000 x 4); raamleping.
ENV F.1 – ressursside tõhusus ja majandusanalüüs:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
ressursside vastupidavuse katse uuring ettevõtete jaoks; mai 2014; 160 000; uuring;
usalduskohustuse ja ressursitõhususe uuring; mai 2014; 140 000; uuring;
mittekonventsionaalsete fossiilkütuste lisauuring (riskijuhtimine; standardid) märts 2014; 250 000; uuring;
keskkonnapoliitika eesmärkide vallas keskkonna jaoks kahjulike toetuste mõjude uuring; mai 2014; 140 000; uuring;
keskkonnapoliitika, ressursitõhususe ja säästva arengu majandusanalüüsi raamleping; september 2014; 12 000 000 (4 aasta kestel); raamleping.
ENV F.3 – teadmised, riskid ja linnakeskkond:
projekti nimetus; esialgne avaldamise kuupäev; esialgne eelarve (EUR); lepingu liik (SER, ETU või FRA):
linnade säästvuse kriteeriumide sissejuhatav uuring; oktoober 2014; 100 000; teenus;
riskikommunikatsiooni ning avalikkuse keskkonnariskidest ja -ohtudest arusaamise uuring; oktoober 2014; 130 000; teenus;
müradirektiivi 2002/49/EÜ hindamine; märts 2014; 300 000; teenus.