Varer - 54614-2019

05/02/2019    S25

Danmark-Ballerup: Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg

2019/S 025-054614

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Rói Mohr Jónsson
E-mail: fmi-id-slu11@mil.dk
Telefon: +45 72811400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd92427e-198e-4075-b672-f116ac66fa3d/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cd92427e-198e-4075-b672-f116ac66fa3d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsundersøgelse forud for udbud af Teleskoplæssere og dertilhørende Tjenesteydelser samt levering af Reservedele og Tilbehør

II.1.2)Hoved-CPV-kode
43000000 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Markedsundersøgelse forud for udbud af Teleskoplæssere og dertilhørende Tjenesteydelser samt levering af Reservedele og Tilbehør. Formålet med markedsundersøgelsen er at finde frem til hvordan Forsvaret sikrer modtagelse af det bedst mulige tilbud, samt hvordan den bedst mulige kontrakt kan arrangeres for Forsvaret og Forsvarets kommende leverandør.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50100000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Hovedparten af Teleskoplæsserne er på etablissementer i Jylland, men det understreges at aftalen vil være landsdækkende.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II. 1.4.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Interesserede leverandører har muligheden for at indhente dokumenterne under fanebladet "materiale" inde under fanebladet "markedsundersøgelse".

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/07/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2019