Lucrări - 54716-2017

11/02/2017    S30    - - Lucrări - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Constanta: Lucrări de apărare de coastă

2017/S 030-054716

Anunț de informare prealabilă

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Str. Mircea cel Batran nr. 127
În atenția: Mirella Oancea
900592 Constanta
România
Telefon: +40 0241673036
E-mail: mirela.oancea@dadl.rowater.ro
Fax: +40 0241673025

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Mediu
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.A: Obiectul contractului (Lucrări)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Proiectarea si executia lucrarilor de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere pentru un numar de 5 loturi.
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
Locul principal de desfășurare a lucrărilor: Jud. Constanta.
RO223
II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
Proiectarea si executia lucrarilor de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere pentru lot 1 – zona Stavilarelor Edighiol si Periboina, lot 2 - zona Mamaia; lot 3 - zona Tomis (Casino), lot 4 - zona Agigea, lot 5 - zona Eforie.
Valoarea estimată fără TVA: 716 773 407,38 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45243000, 71322000, 71328000, 71335000, 71356200

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 12.6.2017
Durata în luni: 72 (de la data atribuirii contractului)
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Procedura licitatie deschisa.Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret. Valoarea cheltuielilor cu diverse si neprevazute este de 68 717 748,04 RON, fara TVA.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Stavilarelor Edighiol si Periboina
1)Descriere succintă:
Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere si asigurarii unui grad corespunzator de protectie pentru lot 1 – Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Stavilarelor Edighiol si Periboina.
Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, studii tehnice (topografice, batimetrice, geotehnice), modelare numerica si fizica, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45243000, 71322000, 71328000, 71335000, 71356200

3)Cantitate sau domeniu:
Proiectare si executie conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 35 988 581,13 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 12.6.2017
Durata în luni: 27( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
— valoarea garantiei de participare (numai in cifre) 700 000, moneda: RON;
— valoarea cheltuielilor cu diverse si neprevazute este de 3 491 360,50 RON, fara TVA.
— perioada de Notificare a Defectiunilor – 36 luni.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Mamaia
1)Descriere succintă:
Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere si asigurarii unui grad corespunzator de protectie pentru lot 2 – Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Mamaia;
Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, studii tehnice (topografice, batimetrice, geotehnice), modelare numerica si fizica, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45243000, 71322000, 71328000, 71335000, 71356200

3)Cantitate sau domeniu:
Proiectare si executie conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 207 994 916,13 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 12.6.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
— valoarea garantiei de participare (numai in cifre) 4 100 000, moneda RON;
— valoarea cheltuielilor cu diverse si neprevazute este de 20 251 715,88 RON, fara TVA;
— perioada de Notificare a Defectiunilor – 36 luni.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Tomis (Casino)
1)Descriere succintă:
Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere si asigurarii unui grad corespunzator de protectie pentru lot 3 – Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Tomis (Casino). Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, studii tehnice (topografice, batimetrice, geotehnice), modelare numerica si fizica, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45243000, 71322000, 71328000, 71335000, 71356200

3)Cantitate sau domeniu:
Proiectare si executie conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 31 252 550,64 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 12.6.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
— valoarea garantiei de participare (numai in cifre) 600 000, moneda: RON;
— valoarea cheltuielilor cu diverse si neprevazute este de 2 998 706,79 RON, fara TVA;
— perioada de Notificare a Defectiunilor – 36 luni.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Agigea
1)Descriere succintă:
Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere si asigurarii unui grad corespunzator de protectie pentru lot 4 – Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Agigea. Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, studii tehnice (topografice, batimetrice, geotehnice), modelare numerica si fizica, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45243000, 71322000, 71328000, 71335000, 71356200

3)Cantitate sau domeniu:
Proiectare si executie conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 31 890 426,77 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 12.6.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
— valoarea garantiei de participare (numai in cifre) 600 000, moneda: RON;
— valoarea cheltuielilor cu diverse si neprevazute este de 3 058 214,11 RON, fara TVA.
— perioada de Notificare a Defectiunilor – 36 luni.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Eforie
1)Descriere succintă:
Proiectarea si executia lucrarilor componente ale sistemului de protectie costiera in vederea reducerii eroziunii costiere si asigurarii unui grad corespunzator de protectie pentru lot 5 – Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Eforie. Se va elabora documentatia tehnica de proiectare pentru fazele proiect tehnic si detalii de executie, studii tehnice (topografice, batimetrice, geotehnice), modelare numerica si fizica, verificare tehnica, asistenta tehnica si se vor executa lucrarile proiectate conform cerintelor din caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45243000, 71322000, 71328000, 71335000, 71356200

3)Cantitate sau domeniu:
Proiectare si executie conform caiet de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 409 646 932,71 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 12.6.2017
Durata în luni: 36( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
— valoarea garantiei de participare (numai in cifre) 8 000 000, moneda: RON;
— valoarea cheltuielilor cu diverse si neprevazute este de 38 917 750,76 RON, fara TVA.
— perioada de Notificare a Defectiunilor – 36 luni.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul Operational Infrastructura Mare (POIM).
VI.2)Informații suplimentare:
Durata contractului prevazuta la sectiunea II.I.6) cuprinde Perioada de Notificare a Defectiunilor de 36 luni.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
410200 Bucuresti
România

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
410300 Bucuresti
România

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 24, sector 1
410500 Bucuresti
România
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
9.2.2017