Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 54728-2018

06/02/2018    S25

Hungría-Budapest: Servicios de gestión de edificios e instalaciones

2018/S 025-054728

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2017/S 249-525452)

Base jurídica:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Número de identificación fiscal: AK02128
Dirección postal: Egyetem tér 1–3.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Not specified
Código postal: 1053
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Mihucz Bernadett
Correo electrónico: kozbeszerzes@elte.hu
Teléfono: +36 14116700
Fax: +36 14116721
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.elte.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.elte.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljes körű, ArchieFM szoftver alkalmazásával történő ellátására

II.1.2)Código CPV principal
79993000 Servicios de gestión de edificios e instalaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljes körű, ArchieFM szoftver alkalmazásával történő ellátására.

Részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel a szolgáltatás ésszerű keretek között nem osztható meg, a nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatok természetes egységet képeznek. Az üzemeltetési szolgáltatás keretében ellátandó feladatok/nyújtott szolgáltatások jellegüknél fogva egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő tevékenységek, amelyek szétválasztása mind szakmai, mind jogi, mind pedig gazdaságossági-ésszerűségi szempontból csak számottevő nehézség árán lenne kivitelezhető, és amely szétválasztás jelentős mértékben veszélyeztetné a feladatok rendelkezésre álló határidőn és költségkereten belül történő elvégzését.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/02/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 249-525452

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
En lugar de:
Fecha: 05/02/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 19/02/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei
En lugar de:
Fecha: 05/02/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 19/02/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bek. alapján rögzíti, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosulnak.