Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 54893-2018

06/02/2018    S25

Hungary-Budapest: Underground railway station

2018/S 025-054893

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: AK01331
Postal address: Akácfa utca 15.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1072
Country: Hungary
Contact person: dr. Maksa Albin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telephone: +36 14616500/42838
Fax: +36 13226438
Internet address(es):
Main address: http://www.bkv.hu
Address of the buyer profile: http://www.bkv.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Kft.
Postal address: Andrássy út 12.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1061
Country: Hungary
Contact person: dr. D. Tóth Éva
E-mail: dtoth.eva@fovkozbesz.hu
Telephone: +36 19206325
Fax: +36 19206398
Internet address(es):
Main address: http://www.fovkozbesz.hu
Address of the buyer profile: http://www.fovkozbesz.hu
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Kft.
Postal address: Andrássy út 12.
Town: Budapest
Postal code: 1061
Country: Hungary
Contact person: dr. D. Tóth Éva
Telephone: +36 19206325
E-mail: dtoth.eva@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
NUTS code: HU110 Not specified
Internet address(es):
Main address: http://www.fovkozbesz.hu
Address of the buyer profile: http://www.fovkozbesz.hu
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vállalk szerz a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest–Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kieg tervezése tárgyban

II.1.2)Main CPV code
45234125 Underground railway station
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Vállalkozási szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyában.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45234125 Underground railway station
45331210 Ventilation installation work
45331211 Outdoor ventilation installation work
45315100 Electrical engineering installation works
45315300 Electricity supply installations
45261400 Sheeting work
45323000 Sound insulation work
45313000 Lift and escalator installation work
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Not specified
Main site or place of performance:

Budapest.

II.2.4)Description of the procurement:

A megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Déli szakasz állomásainak és csatlakozó műtárgyainak(összesen 22 000 m2, melyből 21 500 m2 felszín alatti vasútvonal földalatti állomásainak hasznos alapterülete) alábbi munkáit:

a)

— Kőbánya-Kispest állomás,

— Határ út állomás,

— Pöttyös utca állomás,

— Ecseri út állomás,

— Népliget állomás,

— és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.

b) Metróállomások szakági munkák:

— építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Déli szakasz állomásainak és csatlakozó műtárgyainak(összesen 22 000 m2, melyből 21 500 m2 felszín alatti vasútvonal földalatti állomásainak hasznos alapterülete) alábbi munkáit:

a)

— Kőbánya - Kispest állomás,

— Határ út állomás,

— Pöttyös utca állomás,

— Ecseri út állomás,

— Népliget állomás,

— és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.

b) Metróállomások szakági munkák:

— építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,

— mozgólépcsők és liftek beépítése,

— épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,

— áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,

— állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,

— felszíni közműkiváltási és építési munkák.

c) Kiegészítő tervezési feladatok a szerződéstervezet rendelkezései szerint.

Ajánlatkérő az állomás felújítási munkák kiviteli terveit a letölthető Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetében rendelkezésre bocsátja.

d) Tervezői művezetési feladatok

A tartalékkeret mértéke: 5 %.

A részajánlattétel lehetősége kizárásának indoklása: Az M3 vonal egy egységes vasúti pályarendszer. Ajánlatkérő a teljes vonalszakaszon az állomások felújítási munkáinak elvégzését 3 részre bontva önálló közbeszerzési eljárás kiírásával tervezi megvalósítani. Ajánlatkérő kifejezett elvárása, hogy az egyes műszaki rendszerek egységesek legyenek a közbeszerzés tárgyát képező vonalszakasz állomásain. Az egységes gyártmányú vagy akár típusú berendezések, rendszerek telepítése több szempontból elengedhetetlen. Jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket (például kevesebb pótalkatrészfajtát kell raktáron tartani), a hibajavítások idejét, a berendezések karbantartásához szükséges céleszközök és célszerszámok mennyiségét. Jelentősen leegyszerűsíti az üzemeltető, karbantartó személyzet munkaszervezését, mivel adott gyártmányra, típusra kioktatott dolgozó bármely állomáson tud munkát végezni. Cél továbbá az is, hogy külső képüket tekintve a metróvonal állomásai minél inkább egységes arculatot és anyaghasználatot mutassanak. Mindkét szempont esetén az, hogy a közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű műszaki megoldásokat, termékeket, a fenti célok elérését a részajánlat-tétel kizárja.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest [legfeljebb 12 hónap (hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Projektvezető 60 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.a pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Szerkezetépítési, vagy építész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.b pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.c pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Villamossági műszaki vezető 36 hónapon felüli, a felhívás III.1.3) M2.d pont szerinti többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Weighting: 3
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

A fenti időtartam az alábbiak szerint értendő:

Megrendelő a Munkaterületet a Szerződés hatálybalépését követően 45 napon belül adja át. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 15. hónap utolsó napja.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: IKOP 3.1.0-15-2015-00001, támogatás intenzitás: 100 %
II.2.14)Additional information

A pontszám alsó és felső határa: 0-100.

Az Ár szempont esetében a Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; továbbiakban: Útm.) 1. mell. A.1.ba) pontja szerinti, fordított arányosítás. A „minőségi kritérium” értékelési szempontok közül valamennyi esetében az Útm 1. mell. A.1.bb) pontja szerinti arányosítás.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

Részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.

Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

A részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.

A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban részvételre jelentkező tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a részvételre jelentkező tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás abban az esetben erről szóló nyilatkozat csatolása szükséges.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1).

Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZT2).

Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényének előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat nyújtandó be, melynek IV. részében szereplő részletes információk megadását Ajánlatkérő nem kéri. A fenti nyilvántartásokban szereplés tényének Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolására – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozik a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek is irányadóak.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § szerint az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatának csatolásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlatevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.

P2. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (6) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkezők, bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közlekedésépítési beruházásból, vagy egyéb terepszint alatti építmény és/vagy terepszint alatti önálló rendeltetési egység kivitelezéséből és/vagy felújításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 3 000 000 000 HUF értéket.

P2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából (közlekedésépítési beruházásból, vagy egyéb terepszint alatti építmény és/vagy terepszint alatti önálló rendeltetési egység kivitelezéséből és/vagy felújításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 3 000 000 000 HUF-ot.

Közlekedésépítési beruházásnak tekintendő: út, vasút, repülőtér, kikötő, pályaudvar és/vagy kapcsolódó létesítmények építési beruházásai.

Az alkalmassági minimumkövetelmény alkalmazásában terepszint alatti építmény az olyan, szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedve is - a bejárat felőli oldal kivételével - legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező (szomszédos) és a csatlakozó terepszintből, és legfeljebb bejárati vagy tereplejtő felőli homlokzatfelülete van, és legfeljebb a tereplejtő felőli és az olyan oldalhomlokzati felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez a terepbevágásban közvetlenül kerti szabad lépcső vagy lejtő csatlakozik (pl. pince, támfalgarázs).

Az alkalmassági minimumkövetelmény alkalmazásában terepszint alatti önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van, és padlószintje több mint 80 %-ában kerül 2 m-nél mélyebbre a csatlakozó rendezett terepszint alá.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén a P/1 alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül egy megfelel, a P/2 alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § szerint az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban teljesített, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél neve, az építési beruházás tárgya, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— az építési beruházás tárgya, mennyisége (hasznos alapterület m2),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja- év, hó, nap részletességgel),

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontja megfelelően alkalmazandó.

M2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolni szükséges:

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal: a bevonni kívánt szakember neve és az alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni,

— a bevonni kívánt szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,

— szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel),

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Egy pozícióra csak egy szakember jelölhető. Annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlet-tapasztalata értékelésre került.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban teljesített, összességében legalább 5000 m2 hasznos alapterületű felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai építésénél és/vagy felújításánál szerzett építészeti és/vagy szerkezetépítési munkák elvégzésére vonatkozó referenciával, amely kiterjedt az alábbi munkákra is:

— szigetelés készítése vagy javítása,

— épületgépészeti szerelési munkák,

— elektromos szerelési munkákA referenciáknak összességében kell magukba foglalniuk a fenti munkarészek mindegyikét. A referenciakövetelmény egy vagy több referenciával is igazolható.

Ajánlatkérő az M1. követelmény esetén egyenértékűnek tekinti a felszín alatti vasútvonal földalatti állomásaival az egyéb felszín alatti közlekedési építményeket vagy mélygarázzsal rendelkező létesítményeket. Az M1. alkalmassági követelményben megadott összes hasznos alapterület többszintes létesítmény esetén az összes felújítással/építéssel érintett szint egybeszámított hasznos alapterületét jelenti.

M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel:

M2.a 1 fő projektvezető, aki felsőfokú(egyetemi/főiskolai) műszaki végzettséggel és közlekedésépítési beruházások kivitelezésének irányításában legalább min. 60 hó gyakorlattal rendelkezik;

M2.b 1 fő szerkezetépítési vagy építész műszaki vezető, aki okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök végzettséggel és/vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mélygarázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett építészeti és/vagy szerkezetépítési munkákban;

M2.c 1 fő épületgépész műszaki vezető, aki okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú és/vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirányú és/vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mély garázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett épületgépészeti munkákban;

M2.d 1 fő villamossági műszaki vezető, aki okleveles villamosmérnök és/vagy villamosmérnök végzettséggel, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, és összességében legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai és/vagy egyéb felszín alatti közlekedési építmény és/vagy mélygarázzsal rendelkező létesítmény építésénél és/vagy felújításánál végzett villamossági munkákban.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Teljesítési biztosíték: nettó szerződéses ár 5 %-a, hibás teljesítési biztosíték: nettó ellenszolg. 5 %-a.

Nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI.5) Kr. 118/A.§ (2a) bek. a) pontja szerinti esetben előlegvisszafiz. biztosíték nyújtására köteles; mértéke a szerz. elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előlegkülönbözete mértékének megfelelő összeg.

Az alkalmazott kötbérek: teljesítés-késedelmi kötbér: vetítési alap 0,1 %-a késedelem minden naptári napja után, de legfeljebb a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a; hibás teljesítési kötbér hibás teljesítéssel érintett részének 0,25 %-a/nap de legfeljebb Szerződés szerinti, a Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a, meghiúsulási kötbér a Szerződéses Ár tartalékkeret és ÁFA nélkül számított értékének 10 %-a.

Részletesen a szerződéstervezetben.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(6); (9)-(11); a 322/2015 (X.30.)Kr. 32/A. § 32/B. §, és a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szállítói finanszírozási szabályai,. A fedezetet az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 TSZ biztosítja. Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 50 %-a. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben. Számla benyújtása: kéthavonta, először 5 %-os teljesítmény elérésekor.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/03/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 06/04/2018
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie – ez az eljárásban való részvétel feltétele, az erről szóló Visszaigazoló lapot a jelentkezési határidő lejártáig el kell küldeni az I.3). pontban megjelölt elérhetőségek egyikére, vagy azt a jelentkezés részeként be kell nyújtani.

2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx elérhetőségen teszi közzé. Azon gazdasági szereplőket, akik a Visszaigazoló lapot megküldték, e-mailben értesíti.

3. A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: 2018.03.06. 10:00 1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet 12. Nagytárgyaló.

4. A jelentkezésbe csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— Kbt. 66.§ (4) bek.,

— Kbt. 65.§ (7) bek.,

— Kbt 67.§ (4) bek. szerint,

— Kbt. 66.§ (5) bek. szerint a 68.§ (5) szerinti tartalommal,

— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, és műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.

6. Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntött- a Kbt.53. § (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a végső ajánlatok benyújtását követő ajánlati kötöttség ideje alatt Magyarország Kormánya vagy a Fővárosi Önkormányzat a közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

8. Ajánlatkérő a hirdetményes tárgyalásos eljárást a 307/2015 (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján folytatja le.

9. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban való részvételt legkésőbb a végső ajánlat benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott, 10 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték benyújtásához köti. A bizt. teljesíthető átutalással a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20107996-49020102 számú számlájára. Átutalás esetén feltüntetendő a befizetés jogcíme. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy bankgarancia/biztosítói garancia/kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell. Óvadék kivételével kedvezményezettként a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) kell feltüntetni.

10. A Vállalt többletjótállásra adott Ajánlat esetén 0 megajánlás is lehetséges, a 12 hó és afeletti megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és egységesen 100 pontot kapnak.

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata szempontjai esetében a szempontonként meghatározott minimális hónapok feletti megajánlásokat Ajánlatkérő az alábbiak szerint veszi figyelembe:

— 2. részszempont esetében a további 60 hónap és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 60 hónapként veszi figyelembe,

— 3. részszempont esetében a további 36 hónap és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe,

— 4-5. részszempont esetében a további 48 hónap és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 48 hónapként veszi figyelembe.

11. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban lévő 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

12. A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt az ajánlattal kapcsolatos további követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Panácz István, Lajstromszám: 00037.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148.§ szerint. A felhívás VI.3) pontjának folytatása:

14. A nyertes Ajánlattevő köteles a saját költségére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti tevékenységére, a hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazó felelősségbiztosítást is tartalmazó építés-szerelés (CAR) biztosítást (a továbbiakban: biztosítási szerződés), valamint a 322/2015. (X.30.) Kr. 11. § alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezői biztosítási szerződést kötni az Ajánlatkérő részére, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az a szerződésben foglaltak szerint önállóan, legalább 350 000 000 Ft/káresemény és 700 000 000 Ft/év összegű legyen az építés-szerelés (CAR) felelősségbiztosítási szerződés vonatkozásában, valamint 30 000 000 Ft/káresemény és 100 000 000 Ft/év összegű legyen a tervezői felelősségbiztosítási szerződés vonatkozásában. A biztosítási szerződés megkötéséről a részvételre jelentkező nyilatkozatot köteles benyújtani a jelentkezésben.

15. A részvételi felhívás „III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény teljesítése érdekében bemutatott szakembereknek szerződéskötéskor a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „felelős műszaki vezetői tevékenység” szerinti jogosultsággal kell rendelkezniük az alább részletezettek szerint:

— 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategória szerinti jogosultság (M2 b) pont szerinti szakember),

— 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építési szakterület” MV-ÉG kategória szerinti jogosultság (M2 c) pont szerinti szakember),

— 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építési szakterület” MV-ÉV kategória szerinti jogosultság (M2 d) pont szerinti szakember).

A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint, melynek következtében a sorban következő legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát a fentiek tekintetében.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/02/2018