Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 55241-2017

14/02/2017    S31

Irsko-Dublin: Poskytnutí všeobecných a stylizovaných papírnických výrobků

2017/S 031-055241

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Poštovní adresa: Wyattville Road
Obec: Dublin
Kód NUTS: IE021 Dublin
PSČ: D18 KP65
Země: Irsko
Kontaktní osoba: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Tel.: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Adresa profilu zadavatele: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2188
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Sociální politika.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí všeobecných a stylizovaných papírnických výrobků.

Spisové číslo: 171902/4230.
II.1.2)Hlavní kód CPV
30190000 Různé kancelářské zařízení a potřeby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem tohoto nabídkového řízení je najmout služby společnosti nebo společnostem s cílem poskytnout Eurofoundu řadu papírnických výrobků vysoké kvality. Jedná se 2 položky:

položka č. 1: všeobecné papírnické výrobky – maximální hodnota 44 000 EUR;

položka č. 2: stylizované papírnické výrobky – maximální hodnota 28 000 EUR.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 72 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Všeobecné papírnické výrobky

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30190000 Různé kancelářské zařízení a potřeby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IE021 Dublin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny papírnické potřeby budou doručeny na hlavní recepci, ale papír do kopírky a hromadné dodávky se obvykle dodávají do určené skladové oblasti. Dodání na paletě není vhodné.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnout všechny všeobecné papírnické výrobky uvedené v oficiálním ceníku (položka č. 1) dle podrobného uvedení ve standardním odpovědním formuláři (část C). Kvalita všech produktů a spolehlivost služby musí být konzistentní v průběhu celé doby trvání zakázky.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 44 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Stylizované papírnické výrobky

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30190000 Různé kancelářské zařízení a potřeby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IE021 Dublin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Veškeré papírnické zboží musí být doručeno na hlavní recepci.

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnout všechny stylizované papírnické výrobky uvedené v oficiálním ceníku (položka č. 2) dle podrobného uvedení ve standardním odpovědním formuláři (část C).

Kvalita výrobků a spolehlivost poskytovaných služeb musí zůstat jednotná v průběhu celé doby trvání zakázky.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 28 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz bod 4.3.2 specifikací nabídkového řízení dle ustanovení části B dokumentace veřejné zakázky, která je k dispozici na internetové prezentaci pro elektronická nabídková řízení na adrese https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home pod konkrétní výzvou k podání nabídek.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání: 2 položky; možnost 2 samostatných rámcových dohod.
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 253-465488
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/03/2017
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/03/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

Nabídky budou otevřeny v kancelářích agentury Eurofound, místnost č. LH5.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání se smí účastnit 1 osoba zastupující uchazeče; její účast se omezí na roli pozorovatele. Informujte předem paní Lidii Jankowskou, budete-li mít zájem zúčastnit se otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Za 3 až 4 roky.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Protože pracovním jazykem nadace je angličtina, ocenili bychom, kdyby nabídky byly v angličtině.

Výzvy k podání nabídek jsou otevřeny fyzickým i právnickým osobám z členských států Evropské unie a ze zemí, které podepsaly zvláštní dohodu s Evropskou unií v oblasti výběrových řízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/02/2017