Tjenesteydelser - 55396-2020

Submission deadline has been amended by:  165852-2020
05/02/2020    S25

Frankrig-Strasbourg: Ramme for tværgående strukturering (TEF, Transversal Engineering Framework)

2020/S 025-055396

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Postadresse: 18 rue de la Faisanderie
By: Strasbourg
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 10415
Land: Frankrig
E-mail: LISA-2019-OP-01-TEF-TENDERING@eulisa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.eulisa.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: www.eulisa.europa.eu/procurements
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL POLSKA
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frontex.europa.eu
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5719
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ramme for tværgående strukturering (TEF, Transversal Engineering Framework)

Sagsnr.: LISA/2019/OP/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter design og support til kerneforretningssystemer og interoperabilitetskomponenter, levering af kerneforretningssystemer og interoperabilitetskomponenter, test af kerneforretningssystemer og interoperabilitetskomponenter samt design og levering af infrastruktur til nye systemer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 990 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

— 1 tilbudsgiver kan kun byde på parti 1 og kan ikke byde på parti 2, 3 og 4,

— 1 tilbudsgiver kan kun byde på parti 2 og kan ikke byde på parti 1 og 4,

— 1 tilbudsgiver kan kun byde på parti 3 og kan ikke byde på parti 1 og 4,

— 1 tilbudsgiver kan kun byde på parti 4 og kan ikke byde på parti 1, 2 og 3.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Design, kvalitet og integrationssupport

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT ÖSTERREICH
NUTS-kode: FR FRANCE
NUTS-kode: PL POLSKA
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Design, kvalitet og integrationssupport.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 181 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af udviklingstjenester

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT ÖSTERREICH
NUTS-kode: FR FRANCE
NUTS-kode: PL POLSKA
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af udviklingstjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 187 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af infrastruktur

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72700000 Datamatnetværkstjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT ÖSTERREICH
NUTS-kode: FR FRANCE
NUTS-kode: PL POLSKA
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af infrastruktur.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 442 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af testtjenester

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72820000 Afprøvning af datamater
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT ÖSTERREICH
NUTS-kode: FR FRANCE
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af testtjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette parti er ikke interinstitutionelt og dermed kun åbent for eu-LISA.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 14
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/04/2020
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925 Luxembourg
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2020